Vyspělé lisovací spojovací systémy Viega lze použít u potrubí s průměrem až do DN 100.

Bezpečné spojování silnostěnného ocelového potrubí

Metody spojování potrubního vedení, které byly v minulosti upřednostňovány, jako například svařování, mohou přinášet řadu bezpečnostních problémů, zjevných zejména na základě nových důkazů, které potvrzují spojitost mezi zplodinami vznikajícími při svařování a rakovinou.
Problémy potrubních rozvodů v havarijním stavu

Problémy potrubních rozvodů v havarijním stavu

Před výměnou potrubí bytového domu byste měli nechat vypracovat posudek aktuálního stavu. Vlastnosti a realizaci jednotlivých typů potrubí upravují platné právní a technické předpisy. Zároveň byste neměli zapomenout ani na jejich izolování