ASB Články na tému

kotel na pelety

Slovensko není bohaté na primární energetické zdroje, dováží téměř 90 % většinou z Ruska. Pro soustavy centralizovaného zásobování teplem (dále SCZT) se většinou využívá zemní plyn, přičemž je potřeba zvýšit efektivnost využívání a podle možností ho nahradit domácími obnovitelnými zdroji energie (dále OZE) na bázi biomasy (dřevní štěpka, pelety, brikety), odpadního tepla z různých technologií (v průmyslu), jakož i geotermální energie (sto sedmdesát vrtů po celém Slovensku). Samozřejmě aplikace OZE je vázána na její výskyt v některých regionech Slovenska.

Spalování biomasy je relativně komplikované a jako takové nezaručuje nízkou produkci emisí i navzdory tomu, že se u něj využívá obnovitelný zdroj energie. Spalování se špatným nastavením spalovacího zařízení tak může být velmi neefektivní – s vysokou produkcí emisí. Na spalovací proces přitom působí několik aspektů, mezi něž patří i vlhkost spalovacího vzduchu. V článku se prezentují výsledky vlivu relativní vlhkosti spalovacího vzduchu při konstantní teplotě na výkonové a emisní parametry malého teplovodního kotle na spalování biomasy.

Od 1. července do 30. září 2015 běží speciální akce spojená s nákupem tří konkrétních inovativních výrobků od společnosti ENBRA, a.s. Patří mezi ně kotel na tuhá paliva ENBRA TP-EKO, plynový kondenzační kotel ENBRA CD nebo některý z nové řady úsporných tepelných čerpadel ENBRA. Každý zákazník, který si v tomto období zakoupí některý z akčních produktů, obdrží poukaz na nákup v hodnotě 500 až 1 000 Kč v obchodním řetězci TESCO.

Vytápění domu či bytu tvoří v dnešní době největší rozpočtovou položku, proto je logická snaha tyto výdaje maximálně snížit. Pasivní domy jsou samy o sobě na spotřebu energií oproti jiným typům objektů méně náročné, přesto je třeba dobře uvážit, jaký zdroj tepla zvolit, abychom netopili málo ani příliš.

Ten kontrast je působivý. Skanzen starobylé vesnice zakomponovaný v malebném údolí a nad tímto obrazem zastaveného času se tyčí monumentální objekt – dřevostavba v pasivním standardu s velkou zasklenou fasádou. Je to vstupní brána, která propojuje dva světy.

Společnost ATTACK, s.r.o. představuje trojnásobného šampióna v oblasti variability a efektivního řešení systému vytápění. Peletizační kotel ATTACK PELLET, který je držitelem tří zlatých medailí, laškuje s dokonalostí a je přítelem životního prostředí.

Stále více Čechů vyhlíží blížící se otopnou sezónu s obavami. Stačí delší vleklá zima anebo silné mnohadenní mrazy a náklady narůstají o desítky procent. Průměrná cena tepla pro objekty s vlastním kotlem totiž již celé desetiletí rok od roku vzrůstá a ve světle stále většího ekonomického tlaku na české domácnosti se často stává doslova rizikovou položkou rozpočtu.

Kněžice jsou dnes energeticky soběstačnou obcí. Inspirací pro odvážný krok – výstavbu bioplynové stanice a kotelny na biomasu – byl prý „návrat ke kořenům“, do dob, kdy naši předkové dokázali zdroj veškeré potřebné energie vypěstovat na polích nebo získat od zvířat. Dnes zde vyrábí elektřinu, bioplyn, horkou vodu, topné pelety z biomasy i kvalitní hnojivo.

České domácnosti lze z hlediska využívaných systémů vytápění rozdělit přibližně na dvě skupiny. V první řadě se jedná o majitele novostaveb nebo zrekonstruovaných domů s nízkou tepelnou ztrátou a možností využívat systémy vytápění s nízkým tepelným spádem 40/45 °C. Druhou kategorii pak tvoří staré, energeticky náročné stavby s vysokým tepelným spádem 70/50 °C, které často nemají jinou možnost, než volit vytápění tuhými palivy.

Renewable Energy Working Party (REWP) v rámci Mezinárodní energetické agentury (IEA) definuje obnovitelné zdroje energie takto: zdroje neustále se doplňující energie, která má různé formy a přímo nebo nepřímo se čerpá ze slunce nebo z tepla generovaného hluboko uvnitř Země. Tato definice zahrnuje energii produkovanou ze: slunce, větru, biomasy, geotermálních zdrojů, malých vodních zdrojů a oceánu, biopaliv a vodíku získaných z obnovitelných zdrojů.