Automatický kotel na tuhá paliva se stane normou – těm klasickým brzy odzvoní
Galerie(7)

Automatický kotel na tuhá paliva se stane normou – těm klasickým brzy odzvoní

České domácnosti lze z hlediska využívaných systémů vytápění rozdělit přibližně na dvě skupiny. V první řadě se jedná o majitele novostaveb nebo zrekonstruovaných domů s nízkou tepelnou ztrátou a možností využívat systémy vytápění s nízkým tepelným spádem 40/45 °C.
Druhou kategorii pak tvoří staré, energeticky náročné stavby s vysokým tepelným spádem 70/50 °C, které často nemají jinou možnost, než volit vytápění tuhými palivy.

K tomu je třeba přičíst také domácnosti, které se k tuhým palivům uchylují poté, co pro ně přestává být vytápění pomocí elektřiny anebo plynu ekonomicky únosné.

Je jasné, že narůstající trh s kotli na tuhá paliva bude třeba urychleně regulovat. Na hlavní impuls ke změně se však stále čeká. Kdy přijde, není úplně jasné. Ale je rozumné připravit se na něj s předstihem.

Kotel EKO PERFEKT – univerzální litinový kotel prověřené konstrukceKotel MULTI KOMFORT – koncipovaný pro těsné prostory

Český trh je náchylný k „úprkům“

Dynamiku českého trhu popisuje specialista Petr Lysek ze společnosti GAS KOMPLET. Problematikou systémů vytápění se zabývá již od revoluce, na český trh dováží široké portfolio kotlů oblíbené značky HKS Lazar.

„Český trh s vytápěním lze za posledních dvacet let popsat pomocí několika nejsilnějších trendů, které se překotně prosadily,“ popisuje Lysek. „Pro popis těchto tržních změn se nejlépe hodí výraz ‚úprk‘, neboť se takřka vždy jednalo o velmi silný, a hlavně překotně prosazovaný trend.“

Lysek zmiňuje zejména českou oblibu v přímotopných panelech na počátku devadesátých let minulého století, ale také nástup plynových kotlů, související s plynofikací českých obcí a nízkých cen plynu.

Poslední dva roky ovšem sledujeme další úprk – a sice od ekologických paliv, jako je plyn či pelety, která jsou však pro běžné vytápění často ekonomicky neudržitelná.

Na výsluní se tak opět dostávají kdysi zavržené kotle na tuhá paliva.Kotel
UNI KOMFORT – univerzální kotel s možností ručního přikládání

Tuhá paliva táhnou. A budou atraktivní i nadále

Čísla hovoří jasně. V roce 2011 se podle APTT prodalo zhruba 28 tisíc kotlů na tuhá paliva (tedy černé, hnědé uhlí či koks) a bezmála 25 tisíc kotlů na dřevo nebo biomasu (skutečný objem prodejů však může být až o 50 % vyšší). Kotle na tuhá paliva tak tvoří 52 % všech prodaných zařízení. V současné době tuhými palivy topí asi 640 tisíc domácností. A jejich počet se jen tak snižovat nebude. Ba právě naopak. A to zejména na úkor plynu a elektrických systémů.

„Pokud bych měl určit nejsilnější trendy následujících let, rozhodně mezi nimi bude výměna starých kotlů za automatické kotle na uhlí anebo pelety. Podobně silný pak bude také trend instalace tepelných čerpadel systému vzduch–voda. Ten bude ovšem limitován energetickou ztrátou stavby a také tepelným spádem systému vytápění. Dovolit si ho tak mohou vlastně pouze novostavby anebo velmi pečlivě a náročně zrekonstruované domy. Automatické kotle na uhlí oproti čerpadlům obstojí i u starších staveb.

Řez peletovým kotlem SMART FIRE s keramickým hořákemKotel SMART FIRE – sofistikovaný a mimořádně efektivní peletový kotel

S výměnou se nevyplatí otálet, staré kotle čekají postihy

„Stáří kotlů na tuhá paliva se v průměru pohybuje kolem čtvrt století. Díky tomu je neuvěřitelných 80 % všech emisně nevyhovujících,“ uvádí Lysek. Jak je pro český trh typické, při nákupu nového kotle paradoxně vede pořizovací cena nad provozními úsporami. Zákazníci tak stále vyhledávají emisně nevyhovující zařízení 1. a 2. třídy s ručním přikládáním.

Přitom již v roce 2014, kdy bude zakázán prodej zařízení 1. a 2. emisní třídy, může začít platit komínová daň, výrazně znevýhodňující domácnosti, které je budou nadále využívat. V roce 2022 pak bude provoz těchto zařízení zakázán a pokutován. S výměnou kotle se tak nevyplatí zbytečně otálet. A to i proto, že každá protopená sezona se zbytečně prodražuje.

„Pro čtyřčlennou domácnost ve starém domě s vyšší tepelnou ztrátou se jedná o 7 až 10 tisíc korun ročně,“ komentuje Lysek. „Je tedy jasné, že i ten nejdražší kotel z našeho portfolia si na sebe vydělá.“

Kotle společnosti GAS KOMPLET mají v základní výbavě regulátor teploty ecoMAX.

Stačí si to spočítat

Představu, kolik utratí domácnost za vytápění, nabízí aplikace MojeKalkulačka.com.
„Domácnosti si často neuvědomují, co jim každoročně ukrojí největší sumu z rozpočtu. Kalkulačka umožňuje porovnávat jednotlivé alternativy a poskytuje poměrně přesný obraz o skutečných nákladech spojených s různými systémy vytápění včetně ostatních nákladů, spojených s provozem domácnosti,“ zakončuje Lysek.

Spočítejte své náklady na vytápění a provoz domácnosti pomocí chytré kalkulačky

–>–>