Zatěsňování vodních děl pomocí injektáží

Zatěsňování vodních děl pomocí injektáží

Vodní stavby patří mezi inženýrské stavby, které působivě ukazují, jak lze sílu přírody využívat nebo krotit. Ať jde o získávání energie či pitné vody, o ochranu pobřeží nebo o dopravní infrastrukturu – vodní stavby jsou …
Vnější a vnitřní sanace zdiva proti vlhkosti

Vnější a vnitřní sanace zdiva proti vlhkosti

Zachování hodnoty stavebního díla zahrnuje více než jen vysušení vlhkých zdí. I přes zásadní význam komplexního konceptu renovace pro zachování hodnoty stavebního díla se v praxi často jednotlivé škody posuzují samostatně – a jejich vzájemné …
Jednoduchá kartušová injektáž pro každého

Jednoduchá kartušová injektáž pro každého

MC-Fastpack System představuje inovativní řešení pro nízkotlakou injektáž trhlin a malých dutin v konstrukcích. Pokud máte konstrukci narušenou trhlinami, je většinou potřeba tento problém rychle a bezpečně vyřešit. Ne vždy je ale k dispozici odborná firma, která je schopna tuto …
Přehled trhu: Injektáž zdiva proti vzlínající vlhkosti

Přehled trhu: Injektáž zdiva proti vzlínající vlhkosti

Chybí-li izolace, začne zdivo narušovat vzlínající kapilární vlhkost. S vlhkostí se do zdiva dostávají rozpustné soli (dusičnany, chloridy a sírany), které se usazují v kapilárách, a tím zmenšují jejich průměr. To umožňuje vzlínání vody do větší výšky.
Injektáž kabelů dodatečného předpětí

Injektáž kabelů dodatečného předpětí

Historie předpjatých konstrukcí přesahuje dobu 50 let. Většina těchto konstrukcí realizovaných v souladu s pravidly dobrého návrhu, detailů a prováděcí praxe demonstrovala obecně vynikající trvanlivost předpjatého betonu a konkrétně kabelů dodatečného předpětí. Byla provedena řada systematických diagnostických průzkumů trvanlivosti …
Technologie protipovodňových podzemních těsnicích clon

Technologie protipovodňových podzemních těsnicích clon

S vývojem civilizace je odedávna spojen věčný boj lidstva s nepříznivými přírodními a klimatickými vlivy. Velmi nepříjemným a nebezpečným přírodním živlem, který ohrožoval, ohrožuje a bude ohrožovat lidskou společnost a její výdobytky, je proudící voda. V případě, že jsou ohroženy lidské životy …
Injektážní systémy, materiály a technologie

Injektážní systémy, materiály a technologie

Náročnější konstrukce, výstavba infrastruktury v podzemních podlažích budov, přestavba a využívání podzemních prostor nebo kolísavá hladina podzemní vody si vyžadují speciální technologie injektáže.  Při sanacích se setkáváme s poruchami betonových, železobetonových a zděných konstrukcí. Mezi …
Sanace vlhkého zdiva pomocí chemických injektáží

Sanace vlhkého zdiva pomocí chemických injektáží

Majitelé většiny budov, novostavby nevyjímaje, se často potýkají s problémy se vzlínající kapilární vlhkostí zdiva. Objekty, které vykazují průvodní jevy vlhkého zdiva, mají obvykle nedostatečnou nebo poškozenou izolaci. U starších budov izolace zpravidla chybí. Destrukce omítek se …