Jednoduchá kartušová injektáž pro každého
Galerie(8)

Jednoduchá kartušová injektáž pro každého

Partneři sekce:

MC-Fastpack System představuje inovativní řešení pro nízkotlakou injektáž trhlin a malých dutin v konstrukcích. Pokud máte konstrukci narušenou trhlinami, je většinou potřeba tento problém rychle a bezpečně vyřešit. Ne vždy je ale k dispozici odborná firma, která je schopna tuto sanaci odborně a spolehlivě provést.

Někdy se také jedná jen o malý rozsah prací s trhlinami v řádu několika metrů, což pro firmy zabývající se injektážemi není zajímavý objem zakázky. Právě pro tyto případy byl před několika lety uveden na trh systém MC-Fastpack. Jedná se o ucelený systém produktů, pomocí nichž lze rychle a bezpečně vyřešit jakýkoliv problém v oblasti uzavření a vyplnění trhlin a dutin v konstrukcích. Systém je složen z aplikační pistole a několika druhů reakčních pryskyřic MC-Fastpack balených ve speciálních dvoukomorových kartuších. Zvláště u těžce přístupných konstrukcí s omezeným manipulačním prostorem a při injektážních pracích malého rozsahu nabízí kompaktní injektážní systém značné výhody.

Provádění kartušové injektáže v praxi

Na začátku je nutné zakoupit aplikační set MC-Fastpack Power-Tool, dodávaný v robustním plastovém kufru – se všemi složkami, které jsou potřebné pro použití na stavbě.
V kufru je aplikační pistole s osazenou kartušovou vložkou pro kartuše s poměrem míchání 1 : 1 a 2 : 1, výměnná kartušová vložka včetně příslušenství pro kartuše s poměrem míchání 4 : 1, narážeč na plastové pakry MC-Hammerpacker LP 12, ochranné brýle a nitrilové ochranné rukavice.

Aplikační set MC-Fastpack Power-Tool, dodávaný v robustním plastovém kufru – se všemi složkami, které jsou potřebné pro použití na stavbě.

MC-Fastpack System je variabilně použitelný. Injektážní práce jsou prováděny v oblasti bezpečného nízkého tlaku (max. provozní tlak 6 bar). Tímto systémem lze rovněž provádět různé lepicí práce a opravy betonu při jeho sanaci. Vhodné oblasti použití jsou především těžce přístupná místa, stísněné prostory, injektážní práce malého rozsahu nebo více injektážních míst vzdálených daleko od sebe. Pro aplikaci pomocí MC-Fastpack Power-Tool se dodává dvousložkový injektážní materiál v dvoukomorových kartuších připravený k okamžitému použití. Stiskem spouště na rukojeti pistole se složky pryskyřice vytlačují do statického quadro-míchadla. Zde se obě materiálové složky homogenně vzájemně promíchají. Chybné míchání je vyloučené. Pracovní kroky jako příprava a čištění injektážního stroje olejem a rozpouštědly odpadají. Tím se také redukují možné chyby při míchání a injektážní pryskyřice je zpracovávána s nejlepšími možnými parametry.
K dispozici je několik druhů injektážních a lepicích pryskyřic.

01 | Příprava
Odšroubovat převlečnou matici a vytáhnout bezpečnostní zátku z kartuše.

02 | Osazení míchadla
Nasadit statické míchadlo a zafixovat jej převlečnou maticí.

03 | Nastavení konzistence
Ověřit, zda-li je osazena kartušová vložka na správný poměr míchání.

04 | Nasazení kartuše
Nasadit kartuši s materiálem do MC-Fastpack Power-Tool.

05 | Uvedení do provozu
Spojit MC-Fastpack Power-Tool s kompresorem na tlakový vzduch.

06 | Kontrola tlaku
Omezit vstupní tlak regulačním ventilem tlaku.

07 | Injektáž
Statické míchadlo nasadit na koncovku pakru a pevně zatlačit dovnitř. Injektovat.

08 | Pokračování práce
Zmáčknout tlačítko pro uvolnění tlaku před pře­chodem na další pakr nebo výměnou kartuše.

Informace o materiálu: MC-Fastpack Power-Tool

  • kompaktní aplikační pistole pro dvoukomorové kartuše poháněná tlakovým vzduchem
  • jednoduché ovládání, dobrá regulovatelnost tlaku
  • nízká spotřeba vzduchu
  • bezpečná injektáž: prakticky žádný kontakt s reaktivní prysyřicí

Co budete potřebovat

  • MC-Fastpack 1264 compact duromerová pryskyřice pro pevnostní výplně trhlin
  • MC-Fastpack 2300 top  elastomerová pryskyřice pro elastické výplně trhlin
  • MC-Fastpack 2700 velmi rychlá duromerová pryskyřice pro zastavení průsaků v konstrukcích
  • MC-Fastpack SewerInject velmi rychlá duromerová pěna pro zastavení průsaků a výplně dutin
  • MC-Fastpack EP solid epoxidové lepidlo pro lepení pakrů a další lepicí práce
  • MC-Fastpack PU solid lehce flexibilní polyuretanové lepidlo pro použití na matně vlhké podklady

TEXT + FOTO: mc bauchemie

Článek byl uveřejněn v časopisu Realizace staveb.