Hodnocení kvality budov metodikou SBToolCZ

Hodnocení kvality budov metodikou SBToolCZ

Certifikační systém SBToolCZ je moderním multikriteriálním nástrojem pro komplexní hodnocení kvality budov, který uplatňuje principy udržitelné výstavby. Udržitelná výstavba je v současnosti celosvětově používaný termín, pod kterým si můžeme představit výstavbu splňující všechny potřeby dnešní společnosti …