Partneři sekce:

Velký přehled polystyrénových izolací

Velký přehled polystyrénových izolací

Fasádní desky jsou v současné době patrně tím nejrozšířenějším a nejběžnějším způsobem zateplování objektů. EPS desky se lepí na předem připravený podklad lepicí hmotou a dále se zajišťují talířovými hmoždinkami s trnem. Před samotným lepením je vhodné mít připravený výkres s určením rozložení jednotlivých desek. 

Ukotvené desky přebrousíme, aby vznikla souvislá hladká plocha. Dále aplikujeme tmelovou stěrku, do které následně vtlačíme výztužnou tkaninu. Poté naneseme penetrační vrstvu jako podklad pro omítku a skladbu dokončíme bílým či barevným fasádním nátěrem. Při kladení musíme dbát na správné provedení celého systému, aby se fasáda na již hotovém objektu neodlupovala, nepraskala či se na ni nepropsal rastr mezer či talířů hmoždinek mezi deskami způsobený tokem a kondenzací vodní páry.

Výhodami EPS desek je nízká tepelná vodivost, nízká hmotnost, vysoká mechanická odolnost, nízká nasákavost vodou, snadná manipulace a instalace desek, vysoká chemická odolnost, univerzálnost a odolnost vůči stárnutí – EPS si zmíněné vlastnosti uchovává po celou dobu své životnosti. Desky se běžně dodávají v balení po pěti kusech, rozměry jedné desky jsou standardně 1 000 x 500 mm (jiné velikosti na vyžádání u konkrétního výrobce). Na jeden m2 při montáži použijeme
2 desky.

Přehled polystyrenových izolací

Baumit EPS-F

Baumit EPS-F

Vlastnosti a použití
Stabilizované fasádní desky z lehčeného polystyrenu se sníženou hořlavostí. Složeny z expandovaného polystyrenového granulátu. Dlouhodobá teplotní odolnost je
80 °C, samotná reakce na oheň se řadí do třídy E. Desky jsou rozměrově přesné, tvarově stálé, odolné proti stárnutí.

Součinitel tepelné vodivosti
0,039 W/m.K

Rozměry
1 000 x 500 mm

Balení pro tl. 100 mm
2,5 m2

Orientační cena
na vyžádání

Výrobce
Baumit

 

EPS 70 F

EPS 70 F

Vlastnosti a použití
Izolační desky z pěnového polystyrenu pro použití v kontaktních fasádních zateplovacích systémech. Stabilizováno v blocích před nařezáním, velmi přesné rozměry. Skladovací teplota je doporučena pod 85 °C, samotná reakce na oheň se řadí do třídy E.

Součinitel tepelné vodivosti
0,039 W/m.K

Rozměry
1 000 x 500 mm

Balení pro tl. 100 mm
2,5 m2

Orientační cena
185 Kč/m2 bez DPH

Výrobce
Bachl

 

Styro EPS 70F

Styro EPS 70F

Vlastnosti a použití
Tepelněizolační desky z pěnového polystyrenu určené pro kontaktní zateplovací systémy ETICS. Základní surovinou pro výrobu EPS je zpěňovatelný polystyren, ten vzniká suspenzní polymerací styrenu. Reakce desky na oheň se řadí do třídy E.

Součinitel tepelné vodivosti
0,039 W/m.K

Rozměry
1 000 x 500 mm

Balení pro tl. 100 mm
2,5 m2

Orientační cena
113 Kč/m2 bez DPH

Výrobce
Styrotrade

 

Isover EPS 70 F

Isover EPS 70 F

Vlastnosti a použití
Expandovaný polystyren (EPS) se vyrábí vypěňováním pevných perlí zpěňovatelného polystyrenu do bloků za pomoci syté vodní páry. Bloky se následně řežou na jednotlivé desky. Dlouhodobá teplotní odolnost je 80 °C, samotná reakce na oheň se řadí do třídy E. Materiál má produktové EPD.

Součinitel tepelné vodivosti
0,039 W/m.K

Rozměry
1 000 x 500 mm

Balení pro tl. 100 mm
2,5 m2

Orientační cena
125 Kč/m2 bez DPH

Výrobce
Isover

Od partnerů ASB

 

EPS 70 F

EPS 70 F

Vlastnosti a použití
Tepelněizolační desky z pěnového polystyrenu pro fasádní zateplovací systémy (ETICS). Deska sestává z malých, natavením spojených vypěněných kuliček, eventuálně drti. Dlouhodobá teplotní odolnost je 80 °C, samotná reakce na oheň se řadí do
třídy E.

Součinitel tepelné vodivosti
0,039 W/m.K

Rozměry
1 000 x 500 mm

Balení pro tl. 100 mm
2,5 m2

Orientační cena
110 Kč/m2 bez DPH

Výrobce
Rapol

 

PARABIT EPS 70 F

PARABIT EPS 70 F

Vlastnosti a použití
EPS desky se sníženou hořlavostí a pevností v tlaku 70 kPa. Dlouhodobá teplotní odolnost je 78 °C, samotná reakce na oheň se řadí do třídy E.

Součinitel tepelné vodivosti
0,039 W/m.K

Rozměry
1 000 x 500 mm

Balení pro tl. 100 mm
2,5 m2

Orientační cena
185 Kč/m2 bez DPH

Výrobce
KVK Parabit, a. s.

 

TEXT: Vytvořeno ve spolupráci s jednotlivými firmami
FOTO: Archiv firem, Dano Veselský

Článek byl uveřejněn v časopisu Realizace staveb 2/2018.