Kompozitní bednicí deska Xlife osazovaná do rámových stěnových bednění Framax a Frami přináší hladký otisk. Nahoře deska nová, spodní otisk je výrazně použitá deska.