Lepení tepelněizolačních desek polyuretanovým lepidlem

Partneři sekce:

Na lepení tepelněizolačních desek v rámci zhotovení vnějších tepelněizolačních kontaktních systémů lze kromě klasických lepicích malt použít nízkoexpanzní polyuretanové lepidlo. Podklad musí být před aplikací tepelněizolačních desek čistý, suchý, pevný, bez volných částic prachu, mastnot, oleje a námrazy.

Krok 10: Svislé zarovnání

Potom následuje zarovnání nalepených tepelněizolačních desek ve svislém směru. Poloha desek se koriguje vždy v obou směrech.

10 Svislé zarovnání
10 Svislé zarovnání |

Krok 11: Vyplnění mezer

Případné mezery mezi nalepenými tepelněizolačním deskami se vyplní polyuretanovým lepidlem a po vytvrzení (2 až 4 h) se seříznou nožem.

11 Vyplnění mezer
11 Vyplnění mezer |

Krok 12: Předvrtání otvorů

V souladu s projektovou dokumentaci se do nalepených tepelněizolačních desek předvrtají pomocí elektrické vrtačky otvory na rozpěrné kotvy.

12 Předvrtání otvorů
12 Předvrtání otvorů |

Krok 13: Vsunutí kotvy

Do předvrtaných otvorů se vsune rozpěrná kotva.

13 Vsunutí kotvy
13 Vsunutí kotvy |

Krok 14: Zatlučení kotvy

Do otvoru se pomocí kladiva zatluče kotvicí trn tak, aby byl talířek hmoždinky 2 mm pod úrovní tepelněizolační desky.

14 Zatlučení kotvy
14 Zatlučení kotvy |
Text: zpracováno z podkladů Den Braven
Foto: Den Braven

Článek byl uveřejněn v časopise Realizace staveb 3/2019.

01 Penetrace podkladu
02 Protřepání dózy
03 Aplikace lepidla
04 Nalepení desky
05 Přitlačení desky
06 Korekce rovnosti desky
07 Další desky
08 Korekce polohy desek