Partneři sekce:
  • Stavmat
  • Ostendorf - OSMA
  • Českomoravský beton

Češi fandí zateplení, třetina chce zateplit do pěti let

zateplení domu

Drtivá většina Čechů považuje zateplení domu za ekonomicky výhodné. Myslí si to i ti, kteří dosud zatepleno nemají. Do pěti let proto plánuje zateplit 36 % Čechů žijících v nezateplených domech. Vyplývá to z aktuálního průzkumu Sdružení EPS ČR.

Hlavní výhodu zateplení Češi spatřují v lepším udržení tepla v zimě a v menších výdajích za energie – nižší platby za teplo registruje 63 % dotázaných. Podle údajů Českého statistického úřadu je v Česku zateplena již téměř polovina obytných budov. Zateplení dílčí části domu či výměny oken se již dočkalo 81 % domácnosti. Jen necelá pětina domů a bytů není zateplena vůbec.

Nová okna vedou

Nejčastější zateplovací úpravou domu je instalace nových oken. K té přistoupily již tři čtvrtiny Čechů. Následuje zateplení obvodových stěn, které dokáže snížit únik tepla až o 30 %. Tímto způsobem je v Česku zatepleno 47 % obytných budov.

Zateplení se domácnostem vyplatí jak ekonomicky ve formě snížení nákladů na topení a chlazení, tak s ohledem na komfort bydlení. Toho si jsou Češi vědomi, a proto patříme mezi nejaktivněji zateplující národy v Evropě. Nejčastěji využívaným izolačním materiálem v Česku je po mnoho let polystyren.

Přečtěte si také: Velký přehled polystyrénových izolací

Zateplené bydlení je levnější i komfortnější

O finanční výhodnosti zateplení je podle výsledků průzkumu přesvědčeno 92 % Čechů žijících v zateplených domech či bytech. Pro 85 % dotázaných je hlavní výhodou zateplení lepší udržení tepla v zimě, 65 % oceňuje nižší výdaje za energie. Zateplení obvodových stěn má společně s výměnou oken na výdaje za energie významný vliv.

Podle propočtů mohou tyto stavební úpravy snížit účty o 50 až 70 % v závislosti na stáří domu. Nejedná se přitom jen o často zmiňované náklady na teplo. Ušetřit lze zateplením i v létě na výdajích za chlazení přehřátých interiérů. Nižší platby za vytápění podle průzkumu reálně potvrdilo 63 % těch, kteří zateplili.

Kromě ekonomických výhod přináší zateplení i zvýšený komfort bydlení. Ten podle průzkumu zaznamenalo 69 % respondentů. Co je myšleno komfortem bydlení? V první řadě jde o udržení vyrovnané teploty v místnostech v průběhu dne, tedy tepla v zimě, ale i chladu v létě, které je často opomíjené.

Pozitivně přitom termoregulaci v létě hodnotí 38 % dotázaných. Češi ale během průzkumu ocenili i další výhody zateplení, ať již jde o eliminaci vlhkých stěn či snížení pronikání hluku zvenku budovy. Celých 42 % Čechů poté vyzdvihlo estetickou stránku nové fasády, která podle nich vylepšila vzhled jejich domu.

O průzkumu
» Průzkum Sdružení EPS ČR na téma Češi a zateplování byl realizován pomocí nástroje Instant Research výzkumné agentury Ipsos. Sběr dat probíhal v lednu 2019 a zúčastnilo se ho 525 respondentů ve věku 18 až 64 let z celé České republiky v reprezentativním zastoupení podle pohlaví, věku, kraje, velikosti místa bydliště a vzdělání.

Zateplit dům? Ano, do pěti let!

Přestože Češi patří v podílu zateplení na osobu mezi evropské rekordmany, 36 % dotázaných plánuje zateplit v horizontu do pěti let. Každý osmý to chce přitom stihnout ještě letos. Překážkou v takovém případě mohou být finance, neboť počáteční investice může být pro mnohé významná částka rozpočtu domácnosti. Je třeba si ale uvědomit, že jde o investici v pravém slova smyslu.

Podle expertů může totiž zateplení zvýšit hodnotu nemovitosti až o 20 %. S financováním rekonstrukce navíc dnes velmi účinně pomohou dotační programy.

Text: Sdružení EPS ČR
foto: Sdružení EPS ČR, Shutterstock

Článek byl uveřejněn v časopisu Realizace staveb 3/2019.

Komentáře