Partneři sekce:

Stavební práce v zazimovaném objektu

Zima stavba
Zdroj: Shutterstock

Jakmile udeří zima, což je běžně definováno 5 °C, pod kterými již musíme sáhnout po zimních směsích nebo zimních příměsích, měli bychom stavbu připravit na zimu, sníh a mráz. Správně zazimovaná stavba ovšem nemusí znamenat, že budeme muset ukončit všechny práce – naopak, pokud zazimujeme správně, můžeme pokračovat v celé řadě úkonů uvnitř objektu a to nehledě na počasí!

Jak správně zazimovat?

Před zimou je třeba stavbu nejen připravit na změny počasí, ale i zabezpečit. Nejdůležitější ze všeho je ovšem zajištění existujících rozvodů vody – ty je třeba řádně izolovat, temperovat či rovnou vypustit, aby nezamrzly a nepoškodily se. Voda se ovšem nenachází jen v rozvodech vody, ale například i v soustavách topení, pokud jsou již instalovány! Proti mrazu zajistíme i šachtu s vodoměrem.

Následuje ochrana konstrukcí, do kterých samozřejmě nesmí ani sněžit ani pršet. Konstrukce nejen zakryjeme, ale i opatříme svody a žlaby na odvod přebytečné vody. Zakrýváme i okna a dveře, zvláštní pozornost věnujeme parapetům, na kterých by se mohl hromadit sníh. Zakrýváme igelity, polystyrenem nebo dřevěnými záklopy.

V neposlední řadě musíme zajistit i nevyužité stavební materiály. Pokud je budeme uskladňovat přímo na parcele, musíme alespoň zajistit dostatečně sucho. V případě, že jsme již instalovali okna a dveře (což se často i doporučuje z hlediska ochrany proti sněhu a vlhkosti v zimních měsících), musíme zvážit dostatečnou ochranu objektu, aby nedošlo k odcizení nejen materiálu, ale i již nainstalovaných výplní či materiálů a nářadí uskladněných uvnitř rozestavěného, uzavřeného objektu.

Návštěvy a zajištění objektu

Pokud je stavba již v pokročilejší fázi, je vhodné promyslet instalaci elektronického zabezpečení – obzvláště pokud takový systém plánujeme tak jako tak. Veškeré součásti stavby, které nejsou pevně spjaty se zemí (kotle, topení, rozvaděče, okna ad.) se mohou stát předmětem krádeže a je třeba zvážit jejich adekvátní ochranu. Nejvíce krádeží totiž probíhá za bílého dne, kdy nikdo ze stavební firmy nebo rodiny není na parcele přítomen. Vhodné jsou i pravidelné návštěvy a kontroly stavby – nejen z hlediska bezpečnosti, ale i vlhkosti a umístění plachet a ochrany před sněhem a deštěm.

Práce v interiéru

V dostatečně zajištěném objektu obvykle teplota neklesá pod 8 °C, což je nad doporučeným minimem 5 °C a je tak možné provádět většinu stavebních prací, přestože u mokrých procesů je samozřejmě doporučena větší obezřetnost či rovnou zdrženlivost až do teplejších jarních měsíců. Pokud samozřejmě vnitřní prostory temperujeme, neměl by to být takový problém, přesto jsou práce pro zimu vhodnější a práce méně vhodné.

Mezi ty méně vhodné se řadí lepení, stěrkování, hydroizolace a, jak jich bylo zmíněno, mokré procesy, kde hrozí zmrznutí a poškození konstrukcí mrazem. Suché procesy, ev. hrubé a jádrové omítky, které lze snadno opravit, mají v zimě zelenou!

Betonování

Jak již bylo zmíněno, betonování je mokrý proces – na druhou stranu se jedná o proces, pro který se na trhu nabízí příměsi právě pro zimní měsíce a existuje spousta tipů a vychytávek, které umožní, byť dočasně či omezeně, přelstít počasí. Problémem ovšem je, že při nízkých teplotách se zpomalují přirozené procesy v betonu a ten pak špatně schne a tuhne, což s sebou přináší celou řadu rizik či problémů. Betonovat tedy, obecně řečeno, lze, ale pokud se tomu můžeme vyhnout… bude lepší to nechat na jaro.

Zdění

Zdění je rovněž činnost, stejně jako betonování, kterou lze provádět v zimě – zejména díky příměsím, zimním směsím a spoustě technologických vychytávek, které umožňují posunout mezní teploty o kousek pod nulu, než je běžně obvyklé. I přesto však existuje celá řada omezení a rizik, které by nám práci mohli překazit a z dlouhodobého hlediska způsobit celou řadu problémů. Samozřejmě, mluvíme-li o zejména o počasí, ne všechny rizikové faktory budeme mít plně pod kontrolou. Zdění v zimě se proto věnujeme v samostatném článku.

Výplně otvorů

Okna a dveře jsou naopak neproblematickou činností, jelikož většina zimních montážních pěn je vhodná až do – 10 °C. Pozor si ovšem musíme dát na jejich tuhnutí, které trvá zpravidla o něco déle než u běžných montážních pěn v teplých měsících. Pokud jsme tedy nestihli osadit okna před zimou, v zimě to můžeme s klidem napravit!

Kabely a trubky

Materiály běžných rozvodů nejsou myšleny pro chladné povětrnostní podmínky, měli bychom s nimi proto manipulovat v teplotách do 4 °C (a více). V nižších teplotách riskujeme jejich křehnutí a následné poškození. Samozřejmě, pokud jsme již kabely a trubky položili, musíme je před počasím a nízkými teplotami odpovídajícím způsobem chránit!

Od partnerů ASB

Zateplení objektu

Ano i ne. Vše závisí na typu zateplovacího systému, který si zvolíme. Kontaktní systémy, nejčastěji využívaný způsob zateplení objektů, vyžaduje k instalaci lepidla, která instalaci v zimě neumožňují, protože by řádně netuhla a mohla by mrznout – a navíc bychom vnášeli vlhkost do zdiva, kterou bychom následně uzavřeli polystyrenem.

Pokud ovšem zvolíme bezkontaktní systém (provětrávanou fasádu), nebudeme k instalaci potřebovat žádné na teplotu citlivé stavební hmoty, pouze rošt a vruty. Tento způsob zateplení tedy v zimě klidně realizovat můžeme. Vždy ale všechny materiály chráníme před navhlnutím, sněhem a deštěm.

Dispozice

Co můžeme v zimě rovněž řešit, to je samotná dispozice objektu, pokud jsme oddělení jednotlivých místností nerealizovali již cihelnými příčkami. Jakékoli příčky ze sádrokartonu, ev. jiné práce se sádrokartonem, rovněž nevyžadují žádné postupy, které by kvůli zimě nebylo možné realizovat. A s tmelením se dá vždy počkat až na jaro.

red