Partneři sekce:

Tekutá hydroizolace (Pracovní postup)

Kromě izolačních fólií na bázi měkčeného PVC nebo asfaltových pásů jsou na izolování proti prosakující a tlakové vodě či radonu vhodné i tekuté hydroizolace na bázi cementu. Díky svému složení nestékají ani ze svislých stěn.

Krok 6: Smíchání směsi

Směs se smíchá nízkootáčkovým elektrickým míchadlem (max. 250 ot./min.).

06 Smíchání směsi
06 Smíchání směsi |

Krok 7: Homogenní směs

Míchá se, dokud nevznikne homogenní směs bez hrudek. Při strojním míchání se nechá směs krátce odstát a pak se promíchá odspodu zednickou lžící nebo jiným vhodným nástrojem, aby se uvolnily bubliny.

07 Homogenní směs
07 Homogenní směs |

Krok 8: Těsnění rohů

Jako první se zaizolují rohy místností. Tekutá hydroizolace se nanese válečkem v jedné vrstvě v místě rohů. Do rohu se do čerstvé vrstvy hydroizolace vloží těsnicí roh, který se zapracuje druhou vrstvou hydroizolace.

08 Těsnění rohů
08 Těsnění rohů |