betonáž

Příměsi pro bezpečné betonování v chladném počasí

Partneři sekce:

Zimní měsíce s sebou běžně přináší zpomalení či úplné zastavení prací na stavbě a to se samozřejmě týká i betonáže.

Běžný proces vytvrdnutí betonu probíhá tak, že se po smíchání betonové směsi nastartuje hydratační proces. Jakmile se ovšem začnou teploty blížit nule, tento proces se postupně zpomaluje, až se úplně zastaví.

V případě zakoupení již hotových směsí lze přímo výrobce požádat o přípravu zimního betonu, který umožňuje betonáž až do cca -10 °C, pokud ovšem máme v plánu míchat si beton vlastní nebo betonovat pouze menší plochy, na které se objednávka od výrobce nevyplatí, budeme muset sáhnout po zimních přísadách.

Soudal
Zdroj: Soudal

Jak příměs použít?

Pro betonování při minusových teplotách je nejlepší použít portlandský cement třídy 42,5 nebo 52,5 s vysokou počáteční pevností (tedy CEM I 42,5 R nebo 52,5 R). Záměsový roztok připravíme smísením vody a zvolené příměsi s ohledem na teplotu a doporučené dávkování.

Teplota směsi při a po míchání musí být alespoň +5 °C (toho dosáhneme např. použitím teplé vody do +50 °C) – žádná z použitých složek nesmí být zmrzlá. Vzhledem k tomu, že chceme zajistit co nejmenší množství vody ve výsledné směsi, dávkujeme roztok záměsové vody se zimní příměsí v takovém množství, aby připravená hmota byla zpracovatelná, ale vody v ní bylo nutné minimum (příměsi nutné množství záměsové vody sníží až o 30 %).

Den Braven
Zdroj: Den Braven

Bednění a výztuž pro betonáž musí být před betonováním očištěna od sněhu a námrazy. Povrch podkladu, na který se betonuje, musí mít teplotu nejméně +5 °C.

POZOR!
Pro betonáž při minusových teplotách musíme dodržet zásady dle norem ČSN EN 13670 a ČSN EN 206-1.

Ošetření čerstvého betonu

Po uložení se musí čerstvá směs tepelně ošetřovat do doby, dokud nedosáhne minimální požadovanou pevnost nebo dokud teplota vzduchu nevystoupí nad bod mrazu. Ošetřování provádíme zakrytím uložené směsi např. plachtou, folií či textilií anebo ohříváním okolního prostředí. Doba nutnosti tepelného ošetřování závisí na složení směsi a okolní teplotě.

sika
Zdroj: Sika
Víte, že?
Použití PE fólií v zimním období je nedostatečné, nezabraňují totiž úniku tepla uvolněného při hydratačním procesu.
Vytvořeno z podkladů jednotlivých firem.