Estetika i úspornost v sádrokartonu
Galerie(2)

Estetika i úspornost v sádrokartonu

Partneři sekce:

Sádrokartón splní i to, na co jiné materiály nemohou ani pomyslet. Splní to rychle, levně a výsledek bude zároveň ihned k životu. „Během mé 20 let trvající profesní kariéry technika se stále znovu a znovu přesvědčuji, že ze sádrokartonu v interiéru lze provést vše, co vás (nebo vašeho architekta) může napadnout. Jediné, co je do jisté míry omezující, je vědět, jak na to.“ Robert Hošek, Rigips

Dvě války

Snad jediné, čemu obě světové války ve 20. století prospěly, byla výroba sádrokartonu. Ale ještě předtím, dne 22. května 1894, byl v USA Augustinem Sackettem přihlášen patent na desky se sádrovým jádrem obaleným papírovým kartonem. Desky byly určeny pro obložení stěn a stropů. K masovému rozšíření pak došlo po první světové válce zejména v USA. V Evropě se mezitím tento materiál prosazoval jen velmi pomalu. K přelomu došlo až v šedesátých letech minulého století, kdy vznikla velká poptávka po bytech a snaha co nejrychleji řešit poválečný problém. A to je doba, ve které prokázala tzv. suchá výstavba své obrovské možnosti. V první polovině osmdesátých let pak k sádrokartonové desce přibyla sádrovláknitá, která ještě více rozšířila možnosti suchého stavitelství.

Sádra mezi papíry

Ale papíry ne ledajakými. Je nutné zdůraznit, že velmi chytrými. Sádrokartonové desky se vyrábějí ze sádry, papíru a vody. Sádra, která se pro výrobu desek používá, se od té, kterou dobře znáte, v podstatě ničím zvláštním neliší. Z hlediska technologického je tou nejnáročnější složkou výroba kartonu. Jde o pevnostní, několikavrstvý, speciální a normami přesně stanovený papír. Právě ten je na sádrokartonové desce to nejchytřejší. Speciální papír umožňuje, aby sádrokartonová deska vůbec držela pohromadě. Působí jako tahová výztuž a zajišťuje přenesení ohybového napětí: zajišťuje to, aby se deska jen tak nezlomila. Kdyby nebyl použit tzv. chytrý papír, znamenalo by to při každé změně teploty i výraznou změnu kvality desky. Chytrý papír dokáže tyto změny minimalizovat. Jeho výroba není jednoduchá, a tak je produkován pouze několika papírnami v Evropě.

Rozměry a formáty

Standardní sádrokartonové desky se vyrábějí v několika formátech, parametry toho základního a nejpoužívanějšího jsou 1,2 × 2 m s tloušťkou 12,5 mm. K dalším běžným typům patří i desky o tloušťce 10 mm, které jsou pokládány spíše za hobby formát na malé plochy a nepodstatné části konstrukce, či 15mm desky určené především pro zabudování do konstrukcí s vysokou požární odolností. Nejsilnější desky se vyrábějí o tloušťce 25 mm. Ale ať už vezmete do ruky sádrokartonovou desku jakéhokoli formátu, neubráníte se pocitu, že jde o velmi křehký materiál. O to překvapivější je praxe, která sádrokarton řadí mezi velmi univerzální materiály nejenom stavebně, ale i po stránce estetických a funkčních možností úpravy interiéru. Desky se vyrábějí od univerzálních až po řady speciálních, například do vlhkého prostředí, se zvýšenou únosností, požární odolností či zvukovou pohltivostí. Dále pak existuje řada systémových řešení, které vlastnosti desek umocňují.

Akustický podhled Gyptone BIG

Akustický podhled Gyptone BIG

Typy desek a jejich účel

Sádrokartonové desky jsou dnes prakticky nedílnou součástí při vytváření podhledů šikmých střech, stropů, suchých omítek, zakrytí instalací či vyrovnávání zdí. Staví se z nich příčky, sprchové kouty, suché podlahy i speciální interiérové doplňky. Dále je použití sádrokartonu výhodné při vytváření příček nebo obkladů k zakrytí větších instalačních celků, které by kvůli svým rozměrům v interiéru působily rušivě. To jen stručný výčet nejběžnějšího využití sádrokartonových desek. Od dob pana Sacketta se ale rodina sádrokartonových desek výrazně rozrostla o nové, funkčně zaměřené desky. Dále uvádíme některé příklady.

Zelená impregnovaná je sádrokartonová deska proti vzdušné vlhkosti. Je vhodná do bytových koupelen. Pozor, jde o ostřikovanou vlhkost. Desku je nutné ošetřit před aplikací keramického obkladu hydroizolační stěrkou – nad vanou a ve sprchovém koutě. Dále by tento typ sádrokartonu měl také oplášťovat všechny dutiny, ve kterých se vedou trubní rozvody – kanalizace, voda. Deska není vhodná tam, kde je trvale vysoká vzdušná vlhkost, například do veřejných bazénů. Pro tyto účely se hodí deska Glasroc H.

Červená protipožární je deska se zvýšenou odolností jádra při vysokých teplotách. Díky příměsi rozptýlené skelné výztuže v jádře je zajištěna delší životnost desky během požáru, to znamená, že konstrukce s touto deskou dosahují vyšší požární odolnosti ve srovnání s běžným sádrokartonem. Přestože součástí sádrokartonových desek je papír, jedná se o nehořlavý materiál. Při vyšším zahřátí totiž uvolňují vodu vázanou v krystalech sádry, a tím v podstatě plní funkci hasicího přístroje. Z 1 m2 sádry se uvolní až 1,5 litru vody. Protipožární desky účinně plní funkci ochrany před požárem, ale nejsou žáruvzdorné. Nesmí se instalovat do míst, kde by při běžném provozu byly nadměrně zahřívány, například kolem kamen či krbů. Neměla by na ně působit teplota vyšší než 45 °C.

Modrá akustická aneb modrá je dobrá především pro ty, kdo mají rádi svůj klid. Díky vyšší specifické hmotnosti a modifikované struktuře sádrového jádra je tato deska optimální pro maximální zvukovou izolaci. Pokud chcete maximálně využít zvukoizolačních vlastností příčky postavené z modré akustické, pak je nutné použít i vhodné dveře – těžší dveřní křídlo s těsněním. Například zasouvací dveře ve skrytém pouzdře jsou netěsné, a proto zvukově neizolují. Podobně je potřeba uvažovat i u akustických podhledů. Například bodové osvětlení zhorší parametry vzduchové neprůzvučnosti. Deska byla v nedávné době obohacena o revoluční složku Activ’ Air, která trvale odstraňuje až 70 % formaldehydu z ovzduší a pomáhá tak vytvářet čistý vzduch v interiérech. Složka Activ’ Air tuto nebezpečnou látku odstraňuje po dobu minimálně padesáti let.

Ochrana proti hluku

Za systémový průlom lze označit předsazené sádrokartonové stěny Rigips, které dokážou zlepšit stávající zvukový útlum až o 12 dB. Vzhledem k tomu, že jde o odhlučnění interiéru, je pouhých 7,5 cm tloušťky dobrou zprávou pro všechny ty, kdo trpí nadměrným hlukem třeba od sousedů. Předsazená sádrokartonová stěna je přitom hotová za jeden den. Srovnatelná stěna z cihel stavěná klasickou cestou by trvala 7 dní. Princip je založen na přijímání zvukové energie, kdy deska působí jako absorpční membrána, a její destrukci, kdy se zvuk tříští mezi rezonující sádrokartonovou deskou silnou 12,5 mm a minerální izolací Isover Piano, kterou je dutina systému vyplněna. Jednoduchý je také princip montáže: desky se jednoduše upevní do hliníkových profilů. Kromě předsazených stěn jsou na trhu sádrokartonové příčky, jejichž konstrukce, principiálně podobná předsazeným, je předurčena k maximálnímu útlumu pronikajícího zvuku.

(Ne)akustický strop

Zvuk se šíří na všechny strany a dodatečná systémová řešení umožňující odizolování stropů v bytech či rodinných domech nejsou na trhu běžná. Je přece jenom trochu neobvyklé dodatečně odhlučňovat strop zevnitř. Při průzkumu možností odhlučnění obytných místností z jejich vnitřní strany vychází strop jako nejzanedbávanější. K tomuto účelu lze ovšem velmi elegantně uzpůsobit řadu systémů nabízených především pro větší prostory a místnosti. Jde o speciální podhledové systémy založené na děrovaných sádrokartonových deskách, které účinně snižují hladinu zvuku pronikající stropem.

Zajímavé jsou vlastnosti, které ovlivňují zvukovou pohltivost těchto systémů:

  • Podíl otvorů: Při menším podílu otvorů se snižuje zvuková pohltivost ve vysokých frekvencích a u nízkých zůstává téměř stejná. Větší podíl otvorů zvyšuje pohltivost ve vysokých frekvencích, v nízkých frekvencích jsou pak hodnoty zvukové pohltivosti nižší.
  • Velikost otvorů: Při stejném podílu otvorů má deska s větším množstvím malých otvorů lepší pohltivost ve vyšších frekvencích
  • Akusticky účinná textilie (vlies): Podhledy s touto textilií jsou dostačující ve všech prostorách, kde je hluk způsobován lidským hlasem.
  • Výška svěšení: Velké výšky vedou k dobré pohltivosti u nízkých frekvencí, střední – ve středních frekvencích a malé výšky svěšení pozitivně ovlivňují pohltivost ve vyšších frekvencích.
  • Dodatečná minerální izolace: Ještě více zlepšuje pohltivost u nízkých frekvencí. Měla by být aplikovaná vždy do podhledů s nízkým svěšením.

Typů a variant desek je nabízeno velké množství v nejrůznějších kombinacích velikostí a množství děr, stejně tak jako formátů desek a jejich tvarů zaručujících možnost optimálního propojení funkčních a estetických vlastností, například Rigiton, Gyptone BIG Quatro, Casoprano.

Obloukový podhled

Obloukový podhled

Speciální schopnosti

Zřejmě nejatraktivnější vlastností sádrokartonu je bezesporu jeho schopnost ohýbání. Sádrokartonové desky umožňují provádění nejrůznějších ohybů, stupňů a lomenic. Mezi tzv. křivkové sádrokartonové konstrukce patří obloukové příčky, klenby, obloukové podhledy a konstrukce osvětlovacích ramp nepřímého osvětlení. Ohýbání umožňuje například vytvořit atypické tvary koupelen tam, kde by jiný materiál nebo technologie použít nešly.

Oblouky – stropy zavěšené technikou montáže za sucha dokážou rozčlenit vizuálně interiér (např. koupelny), kdy je část prostoru vyčleněna jiným tvarem stropu. Pokud jde o členění prostoru, resp. práci s členitým prostorem, vnesly tyto technologie do dnes tak populárních podkrovních bytů obrovské možnosti. Například oblouky nad okenními výklenky ve vikýřích a tvarování dalších atypických ploch dokáže bývalou půdu rychle a s pomocí malých nákladů změnit v romantický stylový byt.

Desky Glasroc F Riflex lze za sucha ohýbat až do poloměru 600 mm. Lze také použít designové a akustické desky Gyptone BIG Curve s poloměrem ohnutí až 2 200 mm. V neposlední řadě je v případě podkrovních bytů důležité i to, že sádrokartonové konstrukce zatěžují původní konstrukci ze všech stavebních materiálů nejméně. Odpadají tak často pracné, zdlouhavé, drahé a časově náročné stavební úpravy.

Výhody sádrokartonu v kostce

  • Nízká hmotnost: Umožňuje postavit příčku kdekoliv a není nutné přitom brát ohled na únosnost stropu. Hmotnost příčky je 30 – 70 kg/m2 (oproti cihle 200 – 300 kg/m2).
  • Dobré parametry při malé tloušťce: Od 75 mm tloušťky už sádrokarton nabízí dobré akustické vlastnosti.
  • Rychlost: Bez mokrých procesů a technologických přestávek. Ne příliš nadneseně řečeno: „ráno začnu stavět, večer bydlím“.
  • Výhoda systémového řešení: Jsou zde jasně dané parametry jako neprůzvučnost, požární odolnost, únosnost břemen nebo plošná hmotnost.
  • Úsporné stavění z hlediska nákladů a času.

TEXT: STOJAN ČERNODRINSKI
FOTO: RIGIPS

Článek byl uveřejněn v časopisu ASB.