Partneři sekce:

Přehled jádrových omítek

Přehled jádrových omítek

Jádrová omítka tvoří základní vrstvu pod finální tenkovrstvou omítku. Před její aplikací je potřeba nechat jádrovou omítku dostatečně vyzrát (přibližně 10 dní na 10 mm tloušťky vrstvy).

Před nanášením jádrové omítky musí podklad vyhovovat platným normám, musí být suchý, pevný, nosný, stabilní, dostatečně drsný a rovnoměrně nasákavý. Musí být zbaven prachu, nečistot, výkvětů soli a zbytků starých nátěrů. Zároveň nesmí být nesoudržný a zmrzlý. Povrch nesmí být vodoodpudivý. Na minerální podklady se doporučuje nanést kontaktní můstek, který se musí po předepsanou dobu nechat zaschnout. Elektrické a instalační drážky, spáry ve zdivu a podobné nerovnosti je třeba minimálně 24 hodin před začátkem omítacích prací vyplnit vhodným materiálem na cementové bázi.

Před začátkem omítacích prací se doporučuje osadit na všechna nároží, ostění a nadpraží otvorů vhodné omítací profily. Kovové prvky je nutné chránit před korozí vhodným antikorozním nátěrem. Po smíchání suché směsi s doporučeným, zodpovědně naměřeným množstvím vody – mícháme elektrickým míchadlem nebo v samospárové míchačce – jádrovou omítku nahazujeme na podklad zednickou lžící až do dosažení požadované tloušťky. Následně se omítka stáhne latí (H-profil) do roviny. U větších nebo proměnlivých tlouštěk vrstvy omítku nanášíme systémem „čerstvý do čerstvého“. Čerstvě omítnuté plochy je potřeba udržovat minimálně dva dny ve vlhkém stavu. Všechny styky různých materiálů se na úrovni vrstvy doporučuje vyztužit nebo diletovat vhodným způsobem.

PŘEHLED JÁDROVÝCH OMÍTEK

Baumit MANU 4

Baumit MANU 4

Vlastnosti a použití
Hrubá jádrová omítka pro ruční omítání. Průmyslově vyráběná suchá omítková směs pro ruční zpracování v exteriéru i interiéru. Maximální zrnitost 4 mm. Suchá směs je přírodní, vyrobená z vápencové drtě a přísad. Minimální tloušťka omítky v interiéru: 10 mm pro stěny, 8 mm pro strop a 20 mm v exteriéru. Maximální tloušťka vrstvy 25 mm.

Balení
Pytel 25 nebo 40 kg

Spotřeba
Přibližně 16 kg/m2 (na 10 mm tloušťky vrstvy)

Orientační cena
Pytel 25 kg, 109 Kč

Výrobce
Baumit

 

Jádrová omítka ruční hrubá (082h)

Jádrová omítka ruční hrubá (082h)

 

Vlastnosti a použití
Hrubozrnná ruční jádrová omítka pro vícevrstvé omítkové systémy. Určená na omítání všech klasických stavebních materiálů, vytváření podkladu pod štukové a ušlechtilé omítky nebo pod keramické obklady. Vhodná na ruční zpracování ve vnitřním i vnějším prostředí. Maximální zrnitost 4 m. Doporučená tloušťka vrstvy 25 mm.

Balení
Pytel 25 kg

Spotřeba
Přibližně 16 kg/m2 (na 10 mm tloušťky vrstvy)

Orientační cena
Pytel 25 kg, 112 Kč

Výrobce
Cemix

 

ST line Omítka jádrová 2mm

ST line Omítka jádrová 2mm

Vlastnosti a použití
Suchá omítková směs pro jádrové omítky, určená k ručnímu zpracování. Vícevrstvá jádrová omítka slouží jako podklad pod štukové omítky. Při aplikaci jádrové omítky musí být podklad vyzrálý, nosný, zbavený volných částic, prachu, nečistot a dostatečně navlhčený. Před nanesením směsi se musí na podklad (cihla, beton, tvárnice) provést postřik cementovou maltou. Doporučená tloušťka jedné vrstvy je od 10 mm do 25 mm. Při větších tloušťkách omítky je doporučená aplikace ve dvou vrstvách, přičemž nanášení druhé vrstvy se provádí na čerstvou zavadlou první vrstvu. Maximální hrubost zrna: 2 mm.

Balení
Pytel 25 kg

Spotřeba
Přibližně 16 kg/m2 (na 10 mm tloušťky vrstvy)

Orientační cena
Pytel 25 kg, 74 Kč

Prodejce
STAVMAT STAVEBNINY, a. s.

 

Jádrová omítka

Jádrová omítka

Vlastnosti a použití
Univerzální suchá jádrová omítka určená k přímému použití, na panelové povrchy a pro základní omítku, která se používá především pro úpravy zdí, pro opravy starých omítek nebo na povrchy, jako jsou cihly, beton, pórobeton. Vhodná pro interiéry i exteriéry. Maximální hrubost zrna 2 mm.

Balení
Pytel 25 kg

Spotřeba
Přibližně 17 kg/m2 (na 10 mm tloušťky vrstvy)

Orientační cena
Pytel 25 kg, 99 Kč

Výrobce
Den Braven

 

Weber.dur klasik RU

Weber.dur klasik RU

Vlastnosti a použití
Hmota na bázi anorganického plniva, pojiva a modifikujících přísad. Suchá omítková směs pro jádrové omítky, pro ruční zpracování, vhodné pro použití v exteriéru i v interiéru. Maximální hrubost zrna 4 mm. Doporučená tloušťka jedné vrstvy je od 10 mm do 25 mm. Při větších tloušťkách omítky se doporučuje aplikace ve dvou vrstvách.

Balení
Pytel 25 kg

Spotřeba
Přibližně 16,5 kg/m2 (na 10 mm tloušťky vrstvy)

Od partnerů ASB

Orientační cena
Pytel 25 kg, 106 Kč

Výrobce
Saint-Gobain Weber

Knauf MV 2

Knauf MV 2

Vlastnosti a použití
Jádrová omítka určená pro vnitřní a vnější použití, vhodná pro běžné stavební podklady. Suchá maltová směs je složena z anorganických pojiv, plniv a zušlechťujících přísad. Ručně zpracovatelná. Doporučená tloušťka omítky v jedné vrstvě je 10 – 25 mm. Při tloušťce omítky nad 25 mm je nutné její nanášení ve dvou vrstvách. Lze vytvářet vrstvy nad 30 mm. Maximální hrubost zrna 2 mm.

Balení
Pytel 30 kg

Spotřeba
Přibližně 17,5 kg/m2 (na 10 mm tloušťky vrstvy)

Orientační cena
Pytel 30 kg, 86 Kč

Výrobce
Knauf

 

TEXT: Vytvořeno ve spolupráci s jednotlivými firmami
FOTO: archiv firem

Článek byl uveřejněn v časopisu Realizace staveb 1/2018.