Partneři sekce:

Zhotovení železobetonového překladu z U-profilu (Pracovní postup)

Železobetonové překlady, průvlaky nebo věnce lze realizovat například pomocí speciálních U-profilů. Jde v podstatě o ztracené bednění ve tvaru písmene U. Nosnou část překladu tvoří železobetonové jádro s vloženou výztuží dle projektované požadované únosnosti. Tuto výztuž je vhodné připravit dopředu ve formě armovacího koše.

Krok 5: Vložení armovacího koše

Po osazení všech U-profilů na celou délku budoucího překladu se do vzniklého prostoru ve tvaru písmene U, tzv. jádra, uloží připravená výztuž – armokoš. Polohu výztuže je třeba zafixovat, aby se zajistilo potřebné krytí výztuže betonem.

05 Vložení armovacího koše
05 Vložení armovacího koše |

Nepřehlédněte: Kusové zdivo na dům musíme vybírat pečlivě!

Krok 6: Tepelná izolace

Z vnější strany se do volného prostoru v jádře U-profilu vloží tepelná izolace s požadovanou tloušťkou, nejvýše však 60 mm.

06 Tepelná izolace
06 Tepelná izolace |

Krok 7: Uložení betonu

Před betonáží připraveného jádra se vnitřek U-profilů zvlhčí vodou. Pak se jádro překladu zabetonuje. Betonování se realizuje po menších úsecích betonem minimálně z třídy C 16/20. Uložená betonová směs se průběžně zhutňuje, např. pomocí zednické lžíce.

07 Uložení betonu
07 Uložení betonu |

Krok 8: Zarovnání betonu

Horní plocha betonového jádra se zarovná, U-profily po zalití betonem tvoří ztracené bednění.

08 Zarovnání betonu
08 Zarovnání betonu |

 

Text + foto: zpracováno z podkladů Xella
Vizualizace detailu: mgr. art. Ján Malík

Článek byl uveřejněn v časopise Realizace staveb 3/2019.
Článek byl aktualizován v 6/2022.