Výztuž pod okenním otvorem
Galerie(19)

Výztuž pod okenním otvorem

Partneři sekce:

Výrobci stavebních materiálů se v současné době zaměřují na ucelené řešení stavebních komponentů a zvládnuté detaily provedení staveb. Systém Ytong nabízí snadnou opracovatelnost a tvarovatelnost, díky níž správné prvovedení stavebního postupu zvládají i stavebníci svépomocí pouze za použití běžného náčiní. Vložením výztuže pod otvor eliminujete příčné síly v oblasti soustředěného namáhání, čímž zabráníte poškození zdiva v oslabené části.

Informace o systému:

» Konstrukce stěny má mírnou pružnost. Zátěž na krajích okenního otvoru stlačuje zdivo dolů, dochází k mírnému prohnutí parapetu do oblouku a následně k tahu ve vodorovné rovině. Tato výztuž tento tah eliminuje. Ze stejného důvodu se aplikuje tahová výztuž do horní části základů, nad nimiž jsou otvory v nosné stěně.

01 | Vyměření
V předposlední řadě tvárnic pod parapetem doporučujeme umístit výztuž do předem připravené drážky. Délku drážky předem vyměříme tak, aby výztuž přesahovala min. 600 mm za budoucí ostění.

02 | Drážkování I
Drážku uprostřed tloušťky zdiva vyhotovíme ručním drážkovačem, který používáme na zhotovení drážek pro instalace, podle předem vyměřených rozměrů. U zdiva šířky 375, 450 a 500 mm vytvoříme dvě drážky vzdálené 100 mm od okraje.

03 | Drážkování II
Drážka má být rozměru cca 40 x 40 mm, na její vytvoření můžeme použít i jiný vhodný nástroj (fréza, flexa).

04 | Čištění
Drážku délky rovné šířce otvoru plus 1 200 mm řádně očistíme.

05 | Oplach vodou
Vodou odstraníme prach a nečistoty. Voda zlepší přídržnost malty s výztuží k tvárnici.

06 | Vyplnění maltou
Drážku do poloviny vyplníme cementovou pískovou maltou, můžeme použít i tu, kterou lepíme tvárnice při zdění, tedy Ytong zdicí maltu.

07 | Vložení prutu
Do drážky vložíme prut, nejlépe z profilované oceli, min. průměru 6 mm.

08 | Důležité přesahy
Přesahy prutu za budoucí ostění jsou min. 600 mm.

09 | Zarovnání drážky
Po vložení prutu drážku zcela vyplníme a uhladíme.

10 | Kontrola vazby
Můžeme přistoupit k vyzdívání poslední řady tvárnic parapetu, přičemž stále dbáme na dodržení správné vazby tvárnic i vzhledem k budoucímu ostění otvoru.

11 | Nanesení malty
Pro další postup prací nepotřebujeme žádnou technologickou přestávku. Při zdění neustále dbáme, aby lepicí malta byla rozprostřena vždy v celé šířce zdiva.

12 | Uložení tvárnic
Tvárnice ukládáme do tenkovrstvé lepicí malty obvyklým způsobem.

13 | Doplňkový kus
Doplňkový kus umístíme do střední části budoucího otvoru a dbáme na správnou vazbu zdiva.

14 | Důraz na přesnost
Kdo upřednostňuje přesnost, může vyřezat chybějící drážky i na odřezku tvárnice. Když použijeme hladký řez, dbáme na promaltování i svislé spáry.

15 | Pero a drážka
Svislé spáry při přesném zdění nemusíme lepit, pokud jsou opatřeny perem a drážkou.

16 | Měření otvoru
Vyměříme šířku budoucího otvoru a osadíme krajní tvárnice ostění.

17 | Výškový modul
Příští parapet má hrubou výšku obyčejně 1 000 mm (4 řady tvárnic). Podobně postupujeme i při jiných požadovaných výškách parapetu, ale výhodné je dodržet výškový modul řad tvárnic 250 mm.

Co budete potřebovat:

Nářadí a pomůcky

  • Pásmo
  • Ruční drážkovač, flexa nebo fréza
  • Kartáč
  • Voda
  • Cementová malta (resp. zdicí malta Ytong)
  • Zednická lžíce
  • Pruty z profilované oceli (min. průměr 6 mm)
  • Zubaté hladítko

Pozor!

Pozor na pozici per a drážek! Nikdy nesmí hladká strana doléhat k perům!

Tip pro profesionály:

Znalost technologických postupů, optimálních pro výrobky Ytong, vám usnadní a zjednoduší všechny stavební práce a povede ke zvýšení jejich efektivity. Výsledkem tak budou vysoce kvalitní stavby s výbornou užitnou hodnotou, které budou svým majitelům a uživatelům dlouho a dobře sloužit.

 

TEXT + FOTO: Xella

Článek byl uveřejněn v časopisu Realizace staveb 2/2017.