Zdění obvodových zdí na pěnu
Galerie(12)

Zdění obvodových zdí na pěnu

Partneři sekce:

Zdění na pěnu vyžaduje určitou zručnost a odlišné počasí než běžné metody zdění, rozhodně ale může nabídnout úsporu času. Pěnu lze používat v běžném nepříliš větrném počasí a teplotách do -5 °C. Pěna v dóze je hotová a ihned připravená k použití, není tedy třeba dalšího náčiní nebo přípravy na stavbě.

Kompletní doba vytvrzení závisí na teplotě a vlhkosti vzduchu. Vytvrdnutí proběhne do několika hodin v závislosti na okolní teplotě. Kladení cihel by mělo být provedeno do 3 minut po nanesení pěny.

První vrstva cihel se ukládá přímo do předem připraveného maltového lože. Toto lože musí být vodorovné a souvislé. Zdít začínáme od rohů, pomáháme si zednickou šňůrou. Osazení jednotlivých cihel kontrolujeme vodováhou. Cihly do malty nevtlačujeme.

Na připravenou první řadu cihel nanášíme zdicí pěnu. Rohové cihly se doporučuje před nalepením zkušebně osadit, ověřit vodováhou a pak pouze naklopit a pěnu nanést přímo pod ně. Při použití koncových cihel ve vazbě rohu se pěna nanáší i na svislou stranu cihly.

V ploše se pak pěna nanáší na povrch předchozí řady a to ve dvou pruzích u děrovaných cihel a ve čtyřech pruzích u cihel plněných minerální vatou. Pruhy jsou o průměru max 3 cm a aplikují se přibližně 5 cm od kraje cihly. Uložení cihel korigujeme poklepem gumovým kladívkem. Pokud je třeba s cihlou výrazně pohnout, pěnu je nutné nanést znovu.

Místa, kde hrozí vznik tepelných mostů, vyplňujeme běžnou montážní výplňovou pěnou. Do obvodového zdiva můžeme zabudovat stěnové spony pro tupé připojení vnitřního zdiva – cihla se v místě osazení spony zbrousí a připravené drážky se pod i nad kotvou vyplní pěnou. Stěnové spony ovšem lze na zdivo umístit i po kompletním vyzdění, v takovém případě se stěnová spona ohne do pravého úhlu a přikotví na obvodovou stěnu hmoždinkami.


01 | První řada

První vrstva cihel se zakládá přímo do maltového lože. Vrstva malty musí být vodorovná a souvislá. Při skládání cihel si pomáháme zednickou šňůrou. Cihly urovnáme dle vodováhy poklepem gumovým kladívkem.

02 | Osazení
Osazované cihly do maltového lože nevtlačujeme. Jejich správné osazení provádíme dle předem natažené zednické šňůry a průběžně kontrolujeme vodováhou.

03 | Příprava pěny
Pěnu před každým použitím důkladně protřepeme. Následně dózu našroubujeme na nanášecí pistoli. Dávkování pěny se dá regulovat regulačním šroubem.

04 | Očištění cihel
Před nanášením pěny je nutné cihly očistit zednickou štětkou namočenou ve vodě, abychom povrch zbavili přebytečného prachu vzniklého při jejich broušení.

05 | Aplikace pěny
Pro zdění z neplněných broušených cihel stačí dva pruhy pěny.

06 | Aplikace pěny
Pro zdění z plněných cihel (minerální vata) jsou zapotřebí čtyři řady pěny.

07 | Správné lepení
Pěnu nanášíme nejen na vodorovný povrch – u rohových cihel, kde přikládáme koncovou cihlu nanášíme pěnu i na svislou stranu cihly.

08 | Správné uložení cihel
Cihly do pěny uložíme ještě před zaschnutím povrchové vrstvy. Správnost uložení jednotlivých cihel pravidelně kontrolujeme pomocí vodováhy. Při stavbě si pomáháme zednickou šňůrou.

09 | Založení rohu
U rohů se osvědčilo přeměření uložení cihly vodováhou a pak naklopení již umístěné cihly a aplikování pěny přímo pod ni. Uložení cihly pak není nutné korigovat.

10 | Přerušení tepelných mostů
V místech dořezů mezi cihlami použijeme obyčejnou montážní pěnu. Pro tento účel je vhodné si pořídit ještě jednu nanášecí pistoli, abychom nemuseli pěny v pistoli neustále vyměňovat. Vyplněním mezer se eliminují tepelné mosty.

11 | Umístění kotev
Pro snazší připojení vnitřních nosných a nenosných stěn byly do cihel v obvodovém zdivu vytvořeny drážky, do kterých byly uloženy nerezové pásky, tzv. stěnové spony. Prostor drážky pod i nad sponou je třeba vyplnit pěnou Dryfix.

Info o materiálu:

» zdicí pěna Dryfix lépe tvrdne ve vlhku, používá se výhradně ke spojování broušených cihel v ložné spáře
» pěna dobře izoluje, dobře lepí a nabízí jednoduchou aplikaci
» povrch je lepivý po cca 5 – 10 minut

Co budete potřebovat:

Cihly
Broušené cihly bez výplně
Broušené cihly s minerální výplní

Lepidlo
Zdicí pěna Porotherm Dryfix
balení 750 mm; 12 ks/krabice

Montážní pěna

Nářadí a pomůcky
gumové kladívko
zednická šňůra
zednická štětka
plastová nádoba s vodou
dvě nanášecí pistole

TIP

Znečištění pěnou

Znečištění pěnou – čerstvé stříkance – lze vyčistit ihned po zašpinění pomocí čističe PUR pěny nebo acetonu. Po vytvrzení lze pěnu odstranit již pouze mechanicky. Z lidské pokožky se pěna odloupne sama po jednom až dvou dnech. Čerstvé pěny se záměrně nedotýkáme!

Řezání cihel

Jako nejefektivnější v poměru cena – výkon se ukázala elektrická ruční pila, která dokáže dělit cihelné bloky až do šíře 500 mm.

Pozor!

Zkušenosti s pěnou varují, že zdění není možné provádět ve větru. Toto tvrzení je třeba uvést na pravou míru – v běžných povětrnostních podmínkách v zásadě je možné zdít. Pokud ovšem fouká velmi silný vítr, pěnu opravdu na cihlách neudržíme.

TEXT: Zpracováno z podkladů firmy Wienerberger
FOTO: Wienerberger

Článek byl uveřejněn v časopisu Realizace staveb 1/2018. Aktualizováno 2/2022