Zdění obvodových zdí na pěnu

Zdění obvodových zdí na pěnu

Zdění na pěnu vyžaduje určitou zručnost a odlišné počasí než běžné metody zdění, rozhodně ale může nabídnout úsporu času. Pěnu lze používat v běžném nepříliš větrném počasí a teplotách do -5 °C. Pěna v dóze je hotová a ihned připravená k použití, není tedy třeba dalšího náčiní nebo přípravy na stavbě.

Kompletní doba vytvrzení závisí na teplotě, vlhkosti okolí a tloušťce vrstvy. Vytvrzení může trvat až několik hodin, nelepivost se uvádí mezi 5 – 10 minutami. Kladení cihel by mělo být provedeno do 3 minut po nanesení pěny.

První vrstva cihel se ukládá přímo do předem připraveného maltového lože. Toto lože musí být vodorovné a souvislé. Zdít začínáme od rohů, pomáháme si zednickou šňůrou. Osazení jednotlivých cihel kontrolujeme vodováhou. Cihly do malty nevtlačujeme.

Na připravenou první řadu cihel nanáší­me zdicí pěnu. Rohové cihly se doporuču­je před nalepením zkušebně osadit, ověřit vodováhou a pak pouze naklopit a pěnu nanést přímo pod ně. Při použití koncových rohů se pěna nanáší i na kolmou plochu sousední cihly.

V ploše se pak pěna nanáší na povrch předchozí řady a to ve dvou nebo čtyřech pásech. Pásy jsou o průměru cca 3 cm a aplikují se přibližně 5 cm od kraje cihly. Uložení cihel korigujeme poklepem gumovým kladívkem. Pokud je třeba s cihlou výrazně pohnout, pěnu je nutné aplikovat znovu.

Místa, kde hrozí vznik tepelných mostů, vyplňujeme běžnou montážní pěnou. Do obvodového zdiva můžeme zabudovat kotvy pro vnitřní zdi – cihla se v místě osazení pásku zbrousí a připravené drážky se pod i nad kotvou vyplní pěnou. Kotvy ovšem lze do zdiva umístit i po kompletním vyzdění, v takovém pří­padě se kotvy připevní hmoždinkami.

01 | První řada
První vrstva cihel se zakládá přímo do maltového lože. Vrstva malty musí být vodorovná a souvislá. Při skládání cihel si pomáháme zednickou šňůrou. Cihly urovnáme poklepem gumovým kladívkem.

02 | Osazení
Osazované cihly do maltového lože nevtlačujeme. Jejich správné osazení průběžně kontrolujeme vodováhou.

03 | Příprava pěny
Pěnu před každým použitím důkladně protřepeme. Následně dózu našroubujeme na adaptér nanášecí pistole. Dávkování pěny se dá regulovat regulačním šroubem.

04 | Očištění cihel
Před nanášením pěny je nutné cihly očistit štětcem s vodou, abychom povrch zbavili přebytečného prachu vzniklého při jejich broušení.

05 | Aplikace pěny
Pro zdění z neplněných broušených cihel stačí dvě řady pěny.

06 | Aplikace pěny
Pro zdění z plněných cihel (minerální vata) jsou zapotřebí čtyři řady pěny.

07 | Správné lepení
Pěnu nanášíme nejen na vodorovný povrch, u rohových cihel pěnu naneseme i na kolmou stranu cihly.

08 | Správné uložení cihel
Cihly do pěny uložíme ještě před zaschnutím povrchové vrstvy. Správnost uložení jednotlivých cihel pravidelně kontrolujeme pomocí vodováhy. Při stavbě si pomáháme zednickou šňůrou.

09 | Založení rohu
U rohů se osvědčilo přeměření uložení cihly vodováhou a pak naklopení již umístěné cihly a aplikování pěny přímo pod ni. Uložení cihly pak není nutné korigovat.

10 | Přerušení tepelných mostů
V místech dořezů mezi cihlami použijeme obyčejnou montážní pěnu. Pro tento účel je vhodné si pořídit další adaptér nanášecí pistole, abychom nemuseli pěny v pistoli neustále vyměňovat. Vyplněním mezer se eliminují tepelné mosty.

11 | Umístění kotev
Pro snazší osazení vnitřních nosných a nenosných stěn byly do cihel pilníkem vytvořeny drážky, do kterých byly uloženy nerezové pásky, tzv. kotvy. Prostor drážky pod i nad kotvou je třeba vyplnit pěnou Dryfix.

Info o materiálu:

» zdicí pěna Dryfix tvrdne ve vlhku, používá se výhradně ke spojování broušených cihel
» pěna dobře izoluje, dobře lepí a nabízí jednoduchou aplikaci
» povrch je lepivý po cca 5 – 10 minut

Co budete potřebovat:

Cihly
Broušené cihly bez výplně
Broušené cihly s minerální výplní

Lepidlo
Zdicí pěna Porotherm Dryfix
balení 750 mm; 12 ks/krabice
cena za kus 592 Kč

Montážní pěna

Nářadí a pomůcky
gumové kladívko
zednická šňůra
štětec
plastová nádoba s vodou
dvě aplikační nanášecí pistole

Od partnerů ASB

Tip

Znečištění pěnou
Znečištění pěnou – čerstvé stříkance – lze vyčistit ihned po zašpinění pomocí čističe zdicí pěny nebo acetonu. Po vytvrzení lze pěnu odstranit již pouze mechanicky. Z lidské pokožky se pěna odloupne sama po jednom až dvou dnech. Čerstvé pěny se záměrně nedotýkáme!

Řezání cihel
Jako nejspolehlivější se ukázala elektrická pila, která nevyžaduje dořezání ruční pilou, jak tomu je například při použití flexy.

Pozor!

Zkušenosti s pěnou varují, že zdění není možné provádět ve větru. Toto tvrzení je třeba uvést na pravou míru – v běžných povětrnostních podmínkách v zásadě je možné zdít. Pokud ovšem fouká silný vítr, pěnu opravdu na cihlách neudržíme.

 

TEXT: Zpracováno z podkladů firmy Wienerberger
FOTO: Wienerberger

Článek byl uveřejněn v časopisu Realizace staveb 1/2018.

RubrikyObvodové konstrukce