Partneři sekce:
 • Stavmat
 • Ostendorf - OSMA
 • Českomoravský beton

Věncové tvárnice

Věncové tvárnice

Tepelný most u věnce na úrovni stropu lze odstranit použitím věncových tvárnic. Ty zároveň slouží při betonáži věnce jako ztracené bednění.

Jejich použitím se vytvoří homogenní podklad z pórobetonu na omítání, čímž se vyloučí střídání různých materiálů na fasádě a podklad není nutné síťkovat. Na omítání jsou vhodné lehké omítky určené na pórobeton. Měly by být paropropustné a vodoodpudivé, přičemž je nutné dodržet předepsanou tloušťku vrstvy.

01. Lepicí malta
Věncová tvárnice se lepí tenkovrstvou maltou. Suchá malta se nasype za stálého míchání do plastové nádoby s pěti až šesti litry vody a míchá se, dokud nevznikne vláčná pastovitá směs.

02. Lepení tvárnic
Lepicí malta se nanese zubatou naběračkou na celou úložnou plochu a na čelo věncové tvárnice. Malta se nanese vždy jen na délku dvou až tří tvárnic. Korigovat a usazovat tvárnice je možné asi pět minut po nanesení malty poklepem gumovým kladivem.

03. Přeložení izolace v rozích
Při provazování rohů se dbá na správné přeložení tepelné izolace.

04. Dodržení mezery
Mezera mezi stropní konstrukcí a věncovými tvárnicemi slouží k vytvoření věnce na úrovni stropu po obvodu celé stavby.

05. Vnitřní roh
Při tvorbě vnitřního rohu – koutu – se musí provázat i tepelná izolace, čímž se zabrání vytvoření tepelného mostu.

06. Výztuž věnce
Po nalepení věncových tvárnic po celém obvodu stavby se uloží výztuž věnce nejlépe ve formě armokošů, přičemž krytí výztuže betonem má být minimálně 15 mm.

Informace o materiálu:

 • věncová tvárnice na bázi bílého pórobetonu P4 – 500 s vrstvou tepelné izolace na bázi minerální vlny s šířkou 40 mm
 • součinitel tepelné vodivosti λU = 0,137 (pórobeton), λU = 0,04 (minerální vlna)

Co budete potřebovat

 • Věncová tvárnice
  Ytong věncová tvárnice P4 – 500
  rozměr (š × v × d): 125 × 249 × 599 mm nebo 125 × 199 × 599 mm
 • Tenkovrstvá lepicí malta
  Ytong lepicí malta šedá
  spotřeba: přibližně 1,8 kg/m2, papírový pytel, 17 kg    
 • Výztuž věnce – armokoše
 • Nářadí a pomůcky
  nízkootáčková elektrická míchačka
  plastová nádoba
  zednická šňůra
  zubatá naběračka

TIP
Bez podepření a fixování

Důkladnost slepení věncových tvárnic zaručuje, že věncové tvárnice udrží i tlak betonu při betonáži věnce, proto není nutné jejich dodatečné podepření a fixování.

TEXT + FOTO: Xella

Článek byl uveřejněn v časopisu Realizace staveb 04/2016.

RubrikyCihly, tvárnice