Chytré řešení pro realizaci základové desky
Galerie(10)

Chytré řešení pro realizaci základové desky

Partneři sekce:

Stavba domu začíná vždy od základů. A protože dům stavíme obvykle jednou za život, jeho základy by měly být kvalitní, správně dimenzované, pevné a rovné.

Řešením je realizace základové desky z drátkobetonu STEELCRETE, který vyniká mimořádnou houževnatostí a odolností proti vzniku a rozšiřování trhlin.

Rozptýlená ocelová vlákna v betonu částečně nebo v některých případech úplně nahrazují klasické betonářské výztuže, jako jsou třeba ocelové tyče nebo kari sítě vkládané do betonu. Drátkobeton je vhodný také při očekávaném zvýšeném namáhání betonu na otluk, tah a ohyb. Minimální vyráběná třída drátkobetonu dle ČSN EN 206 je C 20/25, maximální třída není stanovena. Volbou betonu s rozptýlenými ocelovými vlákny se snižuje riziko nesprávného vyztužení či posunutí výztuží při betonáži a vibraci betonu. Odpadá tak i nutnost kontroly klasické výztuže před betonáží.

Odstraněním nebo částečnou redukcí klasické betonářské výztuže v konstrukci se značně snižují náklady na dopravu a skladování výztuže na stavbě a provádění armovacích prací.

Výborná soudržnost v detailech

Celý postup výstavby je tak jednodušší, rychlejší a zpravidla i nákladově příznivější. V betonu obsažené drátky zlepšují soudržnost betonu v detailech konstrukce, především na hranách a rozích, omezují nebo zmenšují trhliny a zabraňují opadávání betonu v okrajových částech. Díky zmenšení mikrotrhlin v betonu je redukován možný expanzní prostor uvnitř betonu, takže ocelová vlákna navíc zpomalují postup koroze vlivem karbonatace betonu. Drátkobeton je dodáván i jako lehce zpracovatelný beton nebo beton pro konstrukce odolávající průsakům vody, tzv. vodotěsné betonové konstrukce. Drátkobeton s definovanými vlastnostmi pod označením STEELCRETE byl vyvinut technology skupiny Českomoravský beton, člena HeidelbergCement Group.

Volbou betonu s rozptýlenou výztuží se výrazně zrychluje postup výstavby. Z následujícího postupu realizace základové desky o ploše 190 m2 pomocí drátkobetonu je patrné, že její realizace od příjezdu mixu na stavbu, načerpání betonu na plochu budoucí základové desky až po zpracování do požadované roviny zabrala dvojici stavebníků přibližně dvě hodiny. Na tomto rodinném domě ve Velkých Popovicích drátkobeton plně nahradil klasickou ocelovou výztuž betonu.

01 | Příprava plochy před betonáží
Na stavbě bylo dokončeno ošetření separací zhutněného podloží a nastavení výšky 20 cm základové desky před samotnou betonáží v celé ploše budoucích betonových základů rodinného domu. S drátkobetonem je možné zhotovit základovou desku pod rodinný dům bez dodatečné výztuže již od únosnosti podloží větší než 150 kN/m2. (8:00 hod.)

02 | Začíná výroba betonu na betonárně
Značkový drátkobeton se zaručenými vlastnostmi je možné vyrábět pouze v betonárně. Jeho vlastnosti jsou určeny normami, např. ČSN EN 206 Beton – Část 1: Specifikace, vlastnosti, výroba a shoda. Výroba probíhá na betonárně za kontroly všech postupů (dávkování složek, doba mísení, stanovené množství ocelových vláken). (8:30 hod.)

03 | Kontrola kvality na betonárně
Vlastnosti vyrobeného betonu jsou průběžně kontrolovány, před dopravením na stavbu probíhá ještě kontrola kvality drátkobetonu včetně odběru vzorků na kontrolní testy. (8:40 hod.)

04 | Příjezd čerpací techniky na stavbu
Čerpání betonu zajistí speciální technika dodavatele. Kromě čerpání je možné ukládání betonu do konstrukce také dalšími prostředky, jako jsou bádie, nebo skluzem přímo z autodomíchávače. (9:30 hod.)

05 | Začíná betonáž základové desky
Doprava drátkobetonu na stavbu je zajištěna autodomíchávači. Speciální technika zajistí čerpání betonu na plochu připravené budoucí základové desky rodinného domu. (9:45 hod.)

06 | Betonáž desky a zpracování do roviny
Ukládání čerstvého betonu je možné pomocí pístového čerpadla s výložníkem běžně na vzdálenost až 120 m vodorovně a 30 m svisle. Minimální světlý průměr hadic je 125 mm. Ukládání se provádí do vyčištěného bednění, při ukládání na základovou spáru se nesmí čerstvý beton znečistit zeminou. (10:00 hod.)

07 | Detail čerstvého drátkobetonu
Detail čerstvého drátkobetonu na stavbě po čerpání na plochu základové desky. Takto uložený beton je třeba už v průběhu probíhající betonáže začít zpracovávat do roviny základové desky nivelační hrazdou. (10:30 hod.)

08 | Zpracování desky do roviny
Drátkobetony se hutní běžnými prostředky (vibrátory), avšak intenzita hutnění je zpravidla menší kvůli jejich konzistenci. Betony STEELCRETE pro plošné základové konstrukce je možné vyrobit a uložit na vyšším stupni konzistence a jejich hutnění provádět pouze rozvlněním nivelačními hrazdami, a to ve dvou na sebe kolmých směrech. (10:45 hod.)

09 | Detail zpracovaného drátkobetonu
Na obrázku vidíte detail zpracovaného drátkobetonu do požadované roviny základové desky. (11:15 hod.)

10 | Rovná, hotová základová deska
Povrch hotové základové desky z drátkobetonu je nutné, jako u běžného betonu, začít ošetřovat neprodleně po uložení betonu a ošetřování musí trvat s ohledem na podmínky okolního prostředí. Minimální délka ošetřování se stanoví v závislosti na počasí, použitém betonu, tvaru a velikosti betonového prvku, a to může být několik dní, ve výjimečných případech i dva až tři týdny. (12:00 hod.)

Typy drátkobetonu Českomoravský beton:
» Beton s rozptýlenou výztuží STEELCRETE® D – se zaručeným množstvím drátků
» Beton s rozptýlenou výztuží STEELCRETE® V – se zaručenými definovanými mechanickými vlastnostmi

Pozor!
Správné ošetření betonu po aplikaci minimalizuje negativní vlivy okolí působící na čerstvý beton. Nejčastěji se jedná o vysoušení povrchu betonu vlivem vysokých teplot nebo větru, vyplavování cementu z povrchu betonu při silném dešti nebo promrznutím části nebo i celé konstrukce při teplotách nižších než 0 °C. Vysoušení betonu lze zabránit zakrytím fólií, vodním mlžením nebo vlhčením přes geotextílii. Teplota vody má odpovídat teplotě povrchu betonu. Příliš studená voda vyvolá tepelné smrštění povrchu betonu a vznik trhlin. Lze použít i ošetřovací nástřik nepropouštějící vodu. Při silném dešti, který vyplavuje cement z povrchu betonu, je účinné zakrýt konstrukci například fólií.

Tipy pro odborníky
Zabránit promrznutí betonu lze několika způsoby, na straně výrobce například ohřevem záměsové vody, kameniva a použitím betonů s vyšším vývinem hydratačního tepla, na stavbě případně zakrytím konstrukce nebo zaplachtováním části konstrukce a foukáním horkého vzduchu pod plachty. Využít lze i elektroohřev betonu uloženého v bednění. Volba konkrétního způsobu závisí na konkrétní teplotě (mrazu), intenzitě větru, deště nebo sněžení a na tvaru a objemu betonované konstrukce. Obecně se betonáž v zimním období, kdy by teplota během tvrdnutí betonu mohla poklesnout pod 0 °C, nedoporučuje.

Správné zadání
Aby byla kvalita výsledné konstrukce perfektní, je třeba předem specifikovat požadavky kladené na beton. Dodávce betonu STEELCRETE předchází statický návrh vlastností betonu, který zajišťuje společnost Českomoravský beton ve spolupráci se specialisty – statiky. Před betonážemi nabízí Českomoravský beton zdarma konzultaci s technologem. Cílem je nalezení optimální receptury betonové směsi a ideálního způsobu betonáže.

TEXT + FOTO: Českomoravský beton

Článek byl uveřejněn v časopisu Realizace staveb.