Využití pohledového betonu na Divadle loutek v Ostravě
Galerie(7)

Využití pohledového betonu na Divadle loutek v Ostravě

Partneři sekce:

Ostrava se může pochlubit unikátní budovou z pohledového betonu – Divadlem loutek, které přináší radost svým návštěvníkům a zároveň ozvláštňuje tvář města. Architektonické řešení nabízí u nás neobvyklý příklad řešení betonové konstrukce s využitím pohledových betonových zdí. Bonusem je orloj s pohyblivými loutkami a hvězdnou oblohou, který dominuje průčelí budovy.

Požadavky na stavbu

Vzhledem k potřebě dosáhnout jasného a živého členění fasády dostavby v jemnějším měřítku, než je na stávající budově, a vzhledem k vysokým dispozičním, statickým a technologickým nárokům na konstrukci dostavby, byl projekt navržen jako vnější železobetonová skořepina s fasádou z pohledového betonu s finální penetrační úpravou.

Architektonické řešení prostorové podoby a statické struktury kampanily pak upřednostnilo téměř sochařský přístup před technicistním. Filigránské žebrování fasády tvořené sloupky a parapety o rozměrech 300 × 200 mm a spirálové schodiště po vnitřním obvodu stavby nemohly být navrženy jinak než jako monolitická konstrukce.

Požadavky na pohledové plochy

Plochy všech monolitických konstrukcí byly prováděny jako stěny z pohledového betonu bez dodatečných úprav. Pro provedení byly v zadávacích podmínkách velmi přesně definovány nároky na výsledný povrch betonu; jako podklad pro zadání specifikace byly určeny nejen platné ČSN EN pro výrobu, provádění a přesnost monolitických konstrukcí, ale hlavně bylo vyžadováno dodržení technických pravidel České betonářské společnosti ČBS 03 – pohledový beton. Tato pravidla přesně specifikují parametry pohledového betonu, včetně jeho struktury, pórovitosti, barevnosti i rovinnosti. Přesné určení měly i polohy pracovních spár. Vše doplnily požadavky na spárořezy jednotlivých stran fasád.

Na základě těchto detailních zadání byly se zhotovitelem konzultovány možné návrhy technického řešení provedení bednění, jehož kvalita byla pro tuto stavbu klíčová.

Technické řešení

V podzemní části byl pro stěny předepsán pouze pohledový beton bez většího omezení umístění kotevních otvorů či styku jednotlivých bednicích desek. Proto byl pro realizaci navržen systém rámového bednění Framax Xlife s novými bednicími deskami; pro optimální povrch betonu doplněný o odbedňovací prostředek na bázi emulze Doka Optix. Tento prostředek se nanáší přímo na bednění a při jeho použití se docílí lepší povrchové kvality betonu.

Nadzemní část pak byla specifikována předepsaným spárořezem, tedy otiskem styku bednicích desek. Navíc bylo vyžadováno, aby svislý spoj bednicích desek vždy procházel přes střed kotevního otvoru. Na základě těchto požadavků i představy výsledného povrchu betonu bylo navrženo použití nosníkového bednění TOP 50, které po předmontáži z jednotlivých systémových komponentů plně odpovídalo požadovaným parametrům. Vzhledem k časové náročnosti ale nakonec muselo být využito rámové bednění Framax, které má základní prvek široký přesně 135 cm, tedy přesně tolik, kolik byl požadovaný spárořez.

Byto nutné vyřešit procházení otisku styku dvou bednicích desek středem kotevního otvoru. Toto bylo ošetřeno vložením bednicí překližkové desky předepsaného rozměru do rámového bednění zvětšeného o příslušnou tloušťku překližkové desky. Vzhledem k požadovaným rozměrům spárořezu, který byl nejčastěji 1,35 × 2,6 m, muselo být použito velkoformátových překližek o rozměru 1,5 × 3 m, které bohužel nepřinesly tak pěkný výsledný povrch jako v podzemní části. Částečně se totiž na kvalitě podepsalo horečné pracovní tempo, tvarová složitost a snad i zhoršující se počasí. Některé betonové plochy se tedy před dokončením stavby musely sanovat, což ale na finálním zajímavém provedení stavby rozhodně neubralo.

Pohled na odbedněnou stavbu Pohled na stavbu s bedněním Framax Xlife

Závěr

Celkovým výsledkem je kompozičně, tvarově i co do způsobu realizace týče velmi zajímavá stavba, která si hned odnesla významné ocenění – zvítězila v soutěži o Ostravský dům roku 2011. V této soutěži magistrát města oceňuje zajímavé a pro město přínosné stavby, které byly v daném roce dokončeny nebo rekonstruovány. Porotu tvořili nezávislí odborníci a zástupci města a obvodu, kteří svým rozhodnutím potvrdili, že Divadlo loutek je opravdu unikátní stavba.

Ing. Daniel Šindler
FOTO: Česká Doka, bednicí technika

Autor pracuje jako vedoucí pobočky ve společnosti Česká Doka, bednicí technika, a. s.

–>–>