Partneři sekce:
  • Stavmat
  • REHAU

Pohledové betony na Novém divadle v Plzni

Pohledové betony na Novém divadle v Plzni

Co do rozsahu použití technologie barevných betonů je Nové divadlo Plzeň první stavbou svého druhu v České republice. Je totiž „zabaleno“ do fasády z litého sytě červeného pohledového betonu Colorcrete® o ploše 3 500 m2. Dodavatelem betonů pro stavbu se stala společnost TBG Plzeň Transportbeton, člen skupiny Českomoravský beton, která vyrobila a dodala transportbeton na veškeré monolitické konstrukce a podlahy, včetně „bublinkové“ jižní fasády divadelní budovy.

Novostavba divadla je tvořena dvěma samostatnými, vzájemně propojenými objekty – provozní a divadelní budovou. Stavba je založená na pilotách o průměru 800 mm s proměnnou hloubkou. Nosný systém je projektován jako monolitická železobetonová prostorová konstrukce stěn, desek a sloupů, většinou v pohledové kvalitě. Střešní plášť je navržen jako jednoplášťová plochá střecha. Betonárna v Plzni vyrobila a dodala pro stavbu divadla celkem 16 600 m3 transportbetonu. Pro realizaci monolitických konstrukcí a podlah bylo určeno 16 000 m3, 600 m3 činil barevný pohledový beton COLORCRETE®. Plášť budovy tvoří červená monolitická fasáda z červeného litého pohledového betonu, jejíž plocha pokrývá úctyhodných 3 500 m2.

Červenou fasádu doplňují plochy z černého titanzinkového plechu a plochy z matného černého leptaného skla. V prostoru hlavní scény se nacházejí tři samostatná jeviště – hlavní, boční a zadní, z nichž každé má své specifické scénické možnosti. V objektu jsou tři velké zkušebny pro orchestr, činohru a balet. Pětipatrová provozní budova, v níž je umístěno divadelní zázemí, tj. kanceláře, šatny uměleckých souborů, šatny technického personálu, je orientována rovnoběžně s Jízdeckou ulicí a tvoří jakousi bariéru chránící divadelní budovu před rušnou komunikací. Provozní a divadelní budovu spojují ve všech podlažích (ve 2. až 5. poschodí) můstky, které slouží členům uměleckých souborů pro přístup ke scéně, a zkušebnám a technickému personálu pro obsluhu divadelní techniky umístěné na lávkách nad jevištěm a hledištěm. Můstky umožňují přístup přímo do prostor hlavního foyeru a jsou koncipovány zároveň jako únikové požární cesty.

V divadelní budově se nacházejí dva divadelní sály – velký sál s hledištěm pro cca 500 diváků a menší studiová scéna pro 150 až 200 diváků. Vstupy do sálů jsou situovány do protilehlých konců budovy, aby byl zajištěn plynulý příchod návštěvníků na představení. V suterénu (1. podzemní podlaží) a mezaninu divadelní budovy je umístěno skladové zázemí obou scén, sklady rekvizit, technologické místnosti a prostory vymezené pro zázemí orchestru a sboru (zkušebna, nahrávací studio, sklady nástrojů, šatny členů orchestru apod.); 1. patro je určeno pro zajištění zásobování objektu; 2. patro pojme studiovou scénu; ve 3. patře jsou umístěny hlavní foyer divadla a hlavní divadelní sál; ve 4. patře provozy divadelního personálu a technického personálu; poslední, 5. podlaží je vyhrazeno pro zkušebny souborů činohry, opery, muzikálu a baletu. Součástí stavby je i restaurace s barem, knihkupectví a zázemí pro baletní školu. Vedle hlavní divadelní budovy vznikla v podzemí parkovací místa pro dvě stě aut.

Fasáda ze sytě červeného betonu

Při plánování realizace barevných betonů COLORCRETE® pro červenou fasádu bylo nutné mít přesnou představu o požadovaném odstínu. Požadavek na barvu i strukturu povrchu byl odzkoušen při zkušebních betonážích. Sytě červeného zbarvení betonu bylo dosaženo pomocí anorganického pigmentu na bázi červeného oxidu železa. Dosavadní výzkumy ukázaly, že tyto anorganické pigmenty mají velmi dobré vlastnosti s ohledem na dlouhodobou stálost barevného odstínu a jsou odolné i při dlouhodobém vystavení povětrnostním vlivům, UV záření i dalším negativně působícím faktorům. Na stavbu byly dodány červené betony jako samozhutnitelné (SCC) o celkovém objemu 600 m3 a pevnostní třídě C 30/37.

Betonáž fasádních desek byla rozdělena na 238 jednotlivých částí, tzv. taktů. Každý takt tvořila deska z červeného pohledového betonu o tloušťce 150 mm. Vysoké pohledové kvality bylo dosaženo díky použití samozhutnitelných betonů, schopných vyplnit působením vlastní tíhy dokonale bednění a docílit dokonalého zhutnění i v místech hustého vyztužení při malé tloušťce konstrukce. Pro betonáže fasády bylo využito jednostranné rámové bednění Vario včetně 240 ks fasádních kotev Halfen. Doba realizace celé fasády trvala 180 dnů.

Použité technologie

Beton byl ukládán do konstrukce pomocí bádií, trychtýřovitých nádob o objemu 0,7 m3 zavěšených na rameni jeřábu. Na dolní část bádie navazoval trychtýřovitý „rukáv“ sahající až na spodní část bednění, aby bylo zabráněno lití betonu z výšky. Takto bylo dosaženo výsledné požadované pohledové kvality betonů. Navržená receptura betonu byla připravována a odzkoušena v laboratoři i na stavbě. V laboratoři bylo provedeno celkem 22 zkušebních záměsí, u nichž byla posuzována struktura a kvality povrchu. Poslední zkušební betonáže na stavbě proběhly realizací modelového fasádního panelu zakotveného v konstrukci objektu, který měl reálné rozměry. Na zkušebním panelu proběhly i testy penetračních nátěrů.

Vstupní monolitická bublinková fasáda, tzv. opona

Unikátním prvkem divadelní budovy je tzv. bublinková fasáda na jižní straně, která představuje pomyslnou divadelní oponu. Její jedinečnost spočívá v negativním odklonu od svislice o 11,2°. Mírně se naklání nad příchozí, jako by je zvala ke vstupu do prostor divadla. Architekt požadoval, aby na bublinkové fasádě nebyly viditelné pracovní spáry, což znamenalo provést kontinuální betonáž. Na základní bednění bylo nutno přesně vynést polohu a tvar budoucích a nepravidelných oválných otvorů v počtu 39 ks, z nichž 3 umístěné ve spodní části tvoří vlastní vstup do divadla.

Do bednění pak bylo devětadvaceti plnicími otvory přečerpáno celkem 100 m3 betonu. Speciální polystyrenové bednění pro jednotlivé oválné bubliny bylo vyráběno na zakázku v Německu a k bednění Vario bednění bylo napevno připojeno, mezi jednotlivými otvory procházela ve čtyřech vrstvách hustá výztuž o celkové váze 30 tun. Příprava bednění bublinkové fasády trvala přibližně 50 dní, samotné plnění samozhutnitelným betonem Easycrete SV zabralo celkem 43 hodin a probíhalo nepřetr­žitě. Jižní fasádu doplňuje plastika připomínající oblázek nebo vajíčko, která je odlitá rovněž z pohledového betonu a vynikne tak na pozadí červené fasády.

Výstavba Nového divadla začala v květnu roku 2012, veřejnosti se divadlo otevřelo v září roku 2014. Investorem stavby, která tvoří součást projektu Plzeň – Evropské hlavní město kultury 2015, bylo město Plzeň. Generálním dodavatelem celé akce se stal HOCHTIEF CZ, a. s. Projekt realizovala architektonická a projekční kancelář HELIKA, a. s., vítěz architektonické soutěže vyhlášené městem Plzeň. Dodavatelem veškerých betonů pro stavbu byla společnost TBG Plzeň Transportbeton, s. r. o., patřící do skupiny Českomoravský beton.

TEXT: Ing. Roman Pánek, TBG Plzeň Transportbeton
FOTO: Českomoravský beton, Českomoravský cement

Článek byl uveřejněn v časopisu Realizace staveb.

Komentáře