Partneři sekce:
  • Stavmat
  • Ostendorf - OSMA
  • Českomoravský beton

Lité izolační betony pro realizaci plochých střech a venkovních prostranství

Lité izolační betony pro realizaci plochých střech a venkovních prostranství

Pěnobetony POROFLOW mají ve stavebnictví široké využití. Často se používají pro vyrovnání podlahových ploch, pro zaplnění nepotřebných potrubí a prostorů. Jsou vhodné pro výplně okolo bazénů a jímek, snadno se aplikují do prostor mezi základové pasy jako stabilizační vrstva a jsou výborným materiálem pro spádování plochých střech a prostranství. Modifikace POROFLOW F500, POROFLOW F600, POROFLOW F750 a POROFLOW F900 jsou mimo jiné vhodné i pro aplikace plochých střech a prostranství.

Základní charakteristika

Pěnobetony jsou vhodné pro plochou střechu jakékoliv budovy. Podkladní vrstva pro POROFLOW by měla být betonová, plechová, plastová nebo dřevěná (separovaná). Hlavní využití pěnobetonu POROFLOW je vyrovnání do roviny nebo provedení požadované spádové plochy.

Dispozice stavby

Předpokladem pro využití pěnobetonu na stavbě je zpevněný nebo dostatečně únosný povrch pro dovoz materiálu autodomíchávačem. Musí být i dostatek místa pro čerpadlo a autodomíchávač (možnost čerpání do vzdálenosti 200 m). K lití betonu není potřeba elektrické energie. Zdroj vody je výhodou zejména v horkých letních dnech (ošetřování).

Vlastnosti materiálu

Vrstva z POROFLOW nesedá (nekonsoliduje) a je nestlačitelná, nemění svoje vlastnosti a tvar v čase. To platí i pro případ, že dojde k jeho zatopení. Nasáknutou vodu postupně uvolní a voda odtéká do dešťového sběrače. Jelikož POROFLOW je dobrý tepelný izolant, výrazně zvyšuje tepelný odpor střešní konstrukce, čímž snižuje náklady na vytápění. Nenáročný způsob ukládky šetří čas. Volným vyléváním z mixu pomocí žlabu je obvykle uloženo 16 až 40 m3/hodinu dle počtu pracovníků a příjezdu. Čerpání 8 m3 materiálu trvá přibližně 15 až 30 minut dle výkonu čerpadla.

Lze z něj vylévat spádové plochy ve sklonu do 3 %. Pokud jsou projektovány větší sklony, lze jej pomocí POROFLOW realizovat – je však nutná konzultace. Po povrchovém ošetření po šesti dnech (příznivých klimatických podmínek) lze lepit, natavovat izolační pásy (jako izolaci proti vodě).Pěnobeton POROFLOW dobře poslouží i jako výplň a vyrovnávací vrstva. Je možné jej použít pro vytvoření rovné vrstvy (zalití různých rozvodů), která umožní pokládku deskového materiálu (polystyrenu). Pokud není materiál spádován a neuvažuje se kotvení do materiálu, je možné používat materiál od objemové hmotnosti 300 kg/m3 (POROFLOW F300).

Pracovní postup

Příprava podkladu – všechny druhy podkladů je třeba zbavit hrubých nečistot. Všechny prostupy a díry je nutné ucpat (cementovým potěrem, expanzní PUR pěnou). Savé podklady je potřeba pokropit vodou. Pokud by průsak materiálu nebo vody mohl způsobit finanční nebo jiné škody, je nutné provést důkladnou separaci tak, aby nemohlo k úniku dojít (izolačním nátěrem, separační fólií).
Pěnobeton POROFLOW může být poškozen vlivem deště, silného větru a nepříznivých teplot (viz technický list POROFLOW). V žádném případě se nesmí POROFLOW vylévat na zmrzlý podklad. POROFLOW nesmí být ukládán na stlačitelné materiály (skelnou vatu, fasádní polystyren a podobně).

Pro získání požadovaného tvaru předem nachystáme konstrukci z polystyrenových desek, případně jiného materiálu. K dopravě materiálu používáme šnekové čerpadlo. Materiál je možné ukládat i přímo z mixu pomocí koryt. K povrchové úpravě je vhodné používat stahovací latě, duralové (na samonivelační potěry), případně dřevěné desky, tyče. V letních měsících je vhodné materiál ošetřovat vodou. Je možné pochozí POROFLOW zakrýt pokropenou geotextilií. Lepení izolace je možné nejdříve za 6 dnů od uložení POROFLOW, a to za příznivých klimatických podmínek (bez silných nebo setrvalých dešťů). Během vysychání dochází k tvorbě drobných trhlin, které nejsou na závadu a mají jen estetický charakter. Zpravidla po 7 dnech je možné plochu dočasně používat jako pojízdnou (bez další krycí vrstvy) pro vozidla do 3,5 tuny, pokud je takovéto používání plochy schváleno statikem a projektantem. Mechanické kotvení střešní krytiny je možné pro F600, F750, F900, ale je vždy nutná konzultace s technickým oddělením Cemexu.

POROFLOW je možné na sebe vrstvit při dodržení následujícího postupu. Podkladní POROFLOW musí být pochozí a musí být jeho pokládka ukončena nejméně 24 hodin před aplikací následné vrstvy. Podkladní POROFLOW se neseparuje fólií, ale pouze důkladně pokropí vodou bezprostředně před vylitím následné vrstvy. Nejmenší vrstva pro dolévání jsou 4 cm.

Obr. 1 Běžný proces hutnění zeminy

Obr. 2 Ukládka POROFLOW (bez hutnění)

Obr. 3 Urovnání hladiny POROFLOW

Obr. 4 Polystyren využitý jako bednění

Obr. 5 Dřevěné bednění pro násobné spády

Obr. 6 Vyrovnání střechy

Obr. 7 POROFLOW si poradí i se složitým tvarem

Obr. 8 Plocha během výstavby

Obr. 9 Další vrstva na POROFLOW – ideálně izolační nátěr, izolační pásy, polystyrenové desky, geotextilie, vhodná zemina nebo štěrkový zásyp

Obr. 10 Izolace a vyrovnání podlahy (rozvody, hrby)

Obr. 11 Vytvoření stabilního podlož pod RD

Informace o materiálu:

  • POROFLOW je směs cementu, vody a uzavřených vzduchových pórů, díky kterým má dobré tepelněizolační vlastnosti. POROFLOW se nehutní a nekonsoliduje (časem neklesá na výšce). Uložené zeminy a sypké látky mají sklon ke konsolidaci vlivem špatného nebo nedostatečného hutnění, vyšší vlhkosti materiálu v době ukládky.

Pěnobeton i pro podlahy:

Pěnobeton Poroflow (CEMEX) disponuje nízkým součinitelem tepelné vodivosti (λ= 0,069 W/m.K), takže kombinací vhodných materiálů se směsí Poroflow lze dosáhnout velmi dobrých izolačních i akustických vlastností. Pěnobeton navíc vykazuje výbornou požární odolnost. Je proto vhodný i do prostor s požadavkem na zvýšenou požární ochranu. Zejména ve starších domech je běžné, že betonový podklad pro budoucí litou podlahu není rovný.

Aby byly rovné finální vrstvy, je třeba často na jedné straně místnosti aplikovat více izolace než na druhé. Rozdíl činí běžně i několik centimetrů. Pokud byste v tomto případě použili deskový polystyren shodné tloušťky v celé ploše, tloušťka litého potěru by byla na různých místech konstrukce jiná. Výhodnou alternativou je pěnobeton Poroflow, který spolehlivě zalije i rozvody velkých rozměrů a zároveň vytvoří rovnou plochu, na kterou stačí jednoduše položit tepelnou izolaci z deskového polystyrenu.

Pozor!

POROFLOW nikdy není finální vrstvou, je překryt nejčastěji polystyrenem, betonovou konstrukcí, vegetační vrstvou, střešní krytinou (nejčastěji plechovou).

TIP PRO PROFESIONÁLY

Nejčastěji používané modifikace POROFLOW F600 F750 F900

  • Objemová hmotnost* (kg/m3): 600, 750, 900 (*v suchém stavu)
  • Pevnost v tlaku (MPa): 0,5–1,5    0,9 –2,5    1,5–4,0
  • Součinitel tepelné vodivosti λ* (W/mK) 0,174    0,220    0,260

Text: Bronislav Sedlář
Foto: Cemex

Článek byl uveřejněn v časopisu Realizace staveb.

Komentáře