Partneři sekce:
  • Stavmat
  • Ostendorf - OSMA
  • Českomoravský beton

Jednostranné kotevní systémy znamenají rychlost i bezpečí

Výsledný otisk je použitelný nejen jako konstrukční beton, ale i jako aplikace pro pohledové požadavky.

Při realizaci monolitické stavby je třeba brát zřetel nejen na správný výběr bednicích systémů, ale i na jejich snadné a bezpečné použití. Bezpochyby nejnovějším trendem jsou jednostranné kotvicí systémy, jako například Doka Monotec pro použití s tradičním rámovým systémem Framax nebo kompletní systém bednění a spínacích kotev Framax Xlife Plus.

Při použití jednostranného kotvení bednicích systémů pro stěny je nejvýraznějším kladem bezpečnost použití. Zejména ve stísněných prostorách či na okrajích je bezpečnost výrazně posílena – při instalaci bednění totiž stačí jednoduše z jedné strany zasunout kotvu skrze bednění a výztuž přímo do matky, která je součástí protilehlé části bednění a není nutné na druhou stranu vůbec vstupovat.

Stranou nesmí zůstat ani rychlost použití bednění s jednostranným kotevním systémem. Instalace prostřednictvím spínání z jedné strany totiž výrazně šetří čas i náklady stavby, protože instalaci kotev snadno zvládne jeden pracovník.

Framax Xlife Plus

Jednostranně ovládaná kotva Framax Xlife Plus je jádrem stejnojmenného bednicího systému, který se hojně začíná na našem trhu využívat. Jednostranný systém kotvení je umožněn díky kotevní matce v protilehlé části bednění; ta jde velmi snadno do systému vložit ještě před umístěním bednění na místo.

Samotná kotva je kompaktní a při instalaci zajišťuje vždy stejný odstup obou stran bednění. Kotva totiž umožňuje stálé délkové nastavení po pěti milimetrech tak, aby byla vždy stejně připravená a zajistila při každém použití stejnou vzdálenost. Není proto nutné vkládat distanční trubičky nebo při každé instalaci kotvy doměřovat vzdálenosti.

U systému Framax Xlife Plus jsou kotevní matky vloženy přímo do rámu protilehlého bednění. Spínání je tak stejně snadné jako stohování rámů bednění, které jsou vždy připravené k použití. Kotvu je, díky kulovému tvaru lůžka, navíc možné umístit i pod úhlem.
U systému Framax Xlife Plus jsou kotevní matky vloženy přímo do rámu protilehlého bednění. Spínání je tak stejně snadné jako stohování rámů bednění, které jsou vždy připravené k použití. Kotvu je, díky kulovému tvaru lůžka, navíc možné umístit i pod úhlem. |

Zasunutí do velkých kotevních pouzder přes uzavírací stranu bednění a následné přišroubování do integrované kotevní matky v protilehlém bednění navíc snadno zvládne jedna osoba. Díky kónickému tvaru kotvy nejsou nutné ochranné trubky a kónusy, což výrazně šetří nejen čas, ale i náklady stavby.

Bonusem je jistě i těsnění kotev kov na kov, které nepropustí cementové mléko, snadno se čistí a nevyžaduje žádné opotřebitelné díly. Samotné kotvy jsou navíc skladovány v transportních pouzdrech (v parkovací poloze), které jsou součástí bednění a zároveň slouží jako pojistná matka kotvy.

Do bednění nebo mezi ně není třeba vkládat žádná těsnění, distanční trubičky nebo ochranné prvky. Díky systému kov-na-kov kotvy těsní přesně a nepropustí žádné cementové mléko.
Do bednění nebo mezi ně není třeba vkládat žádná těsnění, distanční trubičky nebo ochranné prvky. Díky systému kov-na-kov kotvy těsní přesně a nepropustí žádné cementové mléko. |

Jsou tedy vždy po ruce, připravené pro okamžité použití bez dalších nastavování nebo dohledávání a měření. Zajímavostí jistě je, že při použití elektrických nebo pneumatických utahováků je v ideálních podmínkách instalace kotvy skutečně otázkou vteřin.

Jednotlivé panely rámového stěnového bednění přináší i novou dimenzi pro otisk v betonu. Promyšlená systémová logika umožňuje uspořádané rozmístění kotevních míst a otisku rámů bednění, a to při libovolné kombinaci prvků. Systém navíc přináší velkoplošné panely, které umožňují stavbě postupovat vpřed ještě rychleji.

Utažení kotvy je možné pomocí ráčny nebo elektrických či pneumatických šroubováků nebo utahováků. V ideálních podmínkách je instalace kotvy skutečně otázkou vteřin.
Utažení kotvy je možné pomocí ráčny nebo elektrických či pneumatických šroubováků nebo utahováků. V ideálních podmínkách je instalace kotvy skutečně otázkou vteřin. |

Kotevní systém

Spolehlivé a rychlé vytvoření kotevních míst jednou osobou a z jedné strany nabízí i systém Monotec. Systém je založen na kombinované matce, která se montuje na protilehlou stranu bednění a funguje zároveň jako spojovací prvek i kotevní matka.

Pro uzavření bednění pak stačí jen nasunout kotvu a dotáhnout ji na požadovanou sílu stěny pomocí ráčny. Samotná kotva je kónická a lze s ní obedňovat stěny o tloušťce od patnácti do pětatřiceti centimetrů. Samozřejmostí u tohoto systému je nejen rychlá instalace, ale i ušetření pracovního času, protože sepnutí bednění snadno zvládne jeden pracovník.

Nespornou výhodou je, že kombinovanými matkami lze vybavit běžný bednicí systém Framax Xlife, a není proto třeba v případě nutnosti jednostranného bednění pro určitou část stavby dodávat jiné panely nebo jiný systém bednění.

Jednoduchá kotevní matice jednostranného systému Monotec je předmontována na protilehlou stranu tradičního bednění Framax Xlife.
Jednoduchá kotevní matice jednostranného systému Monotec je předmontována na protilehlou stranu tradičního bednění Framax Xlife. |
Detail aretované kotvy Monotec. Instalace jednostranné kotvy je jednomužná, snadná a bezpečná, a to zejména ve stísněných prostorách nebo na okrajích.
Detail aretované kotvy Monotec. Instalace jednostranné kotvy je jednomužná, snadná a bezpečná, a to zejména ve stísněných prostorách nebo na okrajích. |
Doka informuje:
Pro každý monolitický projekt může být vhodný jiný systém stěnového nebo stropního bednění v závislosti na místních podmínkách stavby i záměru stavitele.
Framax Xlife – rámové stěnové bednění pro realizaci většiny monolitických konstrukcí. Může být vybavené oboustranným kotevním systémem nebo jednostrannou kotvou Monotec.
Framax Xlife Plus – rámové stěnové bednění s jednostranným kotevním systémem. Nabízí i velkoplošné prvky pro efektní aplikace v rámci pohledového betonu.
Frami Xlife – ruční rámové bednění, které lze použít bez nutnosti nasazení jeřábu na stavbě.
Velkoplošné bednění TOP 50 – nosníkové bednění pro realizaci stěnových konstrukcí nebo zvláštních aplikací.
Informace o dalších pokročilých systémech bednění stěn, sloupů nebo například stropů je možné najít na webových stránkách www.doka.cz.
Text + foto: DOKA

Článek byl uveřejněn v časopise Realizace staveb 1/2018.

RubrikyCement a beton