Partneři sekce:

Bílý beton

Bílý beton

Vizi architekta Petra Skrušného, který navrhl svůj vlastní, velkoryse pojatý dům v Brně, naplnil speciální beton v zářivě bílém odstínu. Ten byl vyroben na míru, podle speciální receptury.

Novostavba rodinného domu i protější objekt s wellness, garáží a vinným sklepem jsou situovány na místě původního tenisového dvorce zakusujícího se do okolního terénu. Široký, ale nikterak hluboký obytný objekt situovaný na okraji parcely se opticky maximálně otevírá jedinou stranou, a to do zahrady, které tak dodává intimitu. Z opačné, uliční strany je zahrada uzavřena původní opěrnou zdí kurtu. Mezi oběma objekty tak pod úrovní blízké, poměrně rušné silnice, vzniká prostor chráněný před ruchem města.

Tvar domu i zahrady vychází z původního tenisového kurtu.

  Tvar domu i zahrady vychází z původního tenisového kurtu.

Bílá oáza

Hmotové uspořádání objektů reflektuje rozměry původního tenisového dvorce a prostorové možnosti parcely. Obytný objekt s orientací na jihozápad má jedno podlaží. Dispozičně tvoří dům tři vzájemně propojené části: střední společná část tvořená jedním prostorem s kuchyní, jídelnou a obývacím pokojem, část určená dětem a místnosti rodičů na opačné straně domu. Díky posuvnému prosklení pak na obývací část úzce navazuje terasa a zahrada.

Architekt naladil interiér do kontrastního minimalismu.

 Architekt naladil interiér do kontrastního minimalismu.

Ložnice po obou stranách jsou vzhledem k třímetrovému přesahu střechy chráněny před přímým sluncem. Dostatek světla jim zajišťuje prosklení přední fasády domu. Vizuálně až strohý objekt wellness s garáží je dvoupatrový. Spodní patro bylo částečně vyhloubeno až dodatečně. Jeho bok tvoří původní zeď tenisového kurtu, na kterou byla přibetonována konstrukce z bílého pohledového betonu. Nachází se zde vinný sklep, wc, šatna a do budoucna jsou zde plánována technologická zařízení pro wellness.

Z obytné části domu je výhled přes zahradu na objekt wellness a prosklenou garáž.

 Z obytné části domu je výhled přes zahradu na objekt wellness a prosklenou garáž.

Zářící stěny

Materiálově se na stavbě uplatnila působivá kombinace bílého betonu a skla. Architekt navrhl jasně bílý beton pro boční stěny v zahradě a hlavní přední stěnu objektu wellnes s garáží, zatímco protější čelní strana domu je plně prosklená. Zářivě bílý beton ve spojení se sklem zajišťuje domu a jeho okolí mimořádné světlo a jas. „Když stojím na zahradě, i večer je tu díky bílému betonu mnohem větší světlo, protože stěny doslova září,“ potvrzuje architekt a dodává: „Jeho další výhodou je fakt, že zůstává krásně čistě bílý, i když zmokne, a do budoucna mu nehrozí opadávání jako u běžných fasád.“

Materiálově se na stavbě uplatnila elegantní kombinace bílého betonu a skla.

Materiálově se na stavbě uplatnila elegantní kombinace bílého betonu a skla.

Barevný beton Colorcrete v bílém odstínu vyrobila a dodala betonárna v Brně-Králově Poli, jeden z provozů TBG Betonmix, a. s., který je členem skupiny Českomoravský beton. Celkem bylo vyrobeno a na stavbu dodáno 226 m3 betonů a dalších směsí, z toho 48 m3 speciálního bílého pohledového betonu.

Při jeho výrobě byl kladen důraz na výběr kvalitních surovin a pigmentů s ohledem na pohledovost konstrukce a na dlouhodobou stálost barevného odstínu. Colorcrete lze kromě bílé namíchat v téměř nekonečné škále odstínů. Všechny odstíny jsou odolné i při dlouhodobém vystavení povětrnostním vlivům, UV záření i dalším negativně působícím faktorům.

Při výrobě betonu byl kladen důraz na výběr kvalitních surovin a pigmentů.

 Při výrobě betonu byl kladen důraz na výběr kvalitních surovin a pigmentů.

Složení betonu je výsledkem komunikace mezi architektem, který je zároveň investorem objektu, a výrobcem betonu. Na navržení konkrétního složení jednotlivých surovin se podílela nezávislá akreditovaná laboratoř Betotech.

U bílého betonu je výsledná bělost významně ovlivněna kvalitou pojiva, pigmentu i čistotou a bělostí kameniva. Finálně vybraná kameniva plní tyto vlastnosti v maximální míře. V okolí Brna se sice nachází více zdrojů kvalitního drobného kameniva, ale i přes světlou barvu a čistotu je problematické, že část zrn obsahuje oxidy železa, která se po delší době projevují rezavými skvrnami na povrchu betonových konstrukcí. Pro výrobu tohoto betonu proto bylo nakonec vybráno drobné kamenivo a prané hrubé kamenivo.

Detail betonového schodiště

 Detail betonového schodiště

Z důvodu požadavků ČSN EN 206 na zajištění mrazuvzdornosti betonu pro stupeň vlivu prostředí XF3 byl beton provzdušněn. Nízký vodní součinitel a trvanlivost betonu byly zajištěny jednak kvalitním cementem a kamenivem, jednak použitím ověřené kombinace přísad Sika ViscoCrete-1035/CZ a provzdušňovací přísady Sika Fro-V5-A. Ta se používá k výrobě betonu vysoce odolného vůči mrazu a rozmrazovacím solím. Kvalita surovin se projevila velmi nízkou dávkou vody na 1 m3 betonu, což je jedno ze základních opatření proti vzniku trhlin v betonových konstrukcích.

Spolupráce pěti stran

Při realizaci betonových konstrukcí bylo použito jednostranné systémové bednění s novou bednicí překližkou. Beton byl na stavbu dopravován běžnými autodomíchávači a čerpán autočerpadlem. Teploty betonu se pohybovaly okolo 15 °C a teploty prostředí byly do 10 °C. Beton byl do konstrukcí ukládán v obvyklých vrstvách a hutněn ponornými vibrátory, s důrazem na propojení jednotlivých ukládaných vrstev. V bednění byl beton ponechán po dobu pěti dnů od betonáže, což představovalo s ohledem na zamezení odpařování vody z betonu a absenci teplotních změn nejlepší možný způsob ošetření.

Od partnerů ASB

Nebylo tudíž nutné použití dalších způsobů ošetřování betonu. Pro dosažení kvalitních ploch betonových konstrukcí byl použit rozpouštědlový odbedňovací olej se samonivelačními vlastnostmi určený pro velmi hladké povrchy betonů bez pórů, se kterým má výrobce dlouhodobě dobré zkušenosti a který je doporučován právě při realizaci pohledových konstrukcí. Tento přípravek je vhodný i pro svislé plochy.

Průběh stavby

 Průběh stavby

Stavba domu i samotné betonáže speciálních betonů proběhly hladce, bez větších problémů. Je však třeba říci, že předpokladem realizace kvalitní betonové konstrukce je fungující spolupráce všech zúčastněných stran na realizaci projektu – zadavatele, architekta, projektanta, výrobce betonu a realizační firmy.

 

TEXT: RED, OLDŘICH ŽALUD, JAN VESELÝ, FOTO: LIBOR TEPLÝ, FILIP KŮŘIL, ČESKOMORAVSKÝ BETON

Článek byl uveřejněn v časopisu ASB 4/2017.