Partneři sekce:

Návod na použití betonu

Návod na použití betonu

Skupina Českomoravský beton společně se Svazem výrobců betonů vydala všeobecný (základní) návod na použití betonu. Tento návod seznamuje komiksovou formou s použitím betonu při různých situacích.

Jednotlivé díly komiksu vás provedou oblastmi jako je:

– Příprava před betonáží
– Ukládání betonu
– Zhutňování betonu
– Ošetřování betonu
– Trhliny v betonu
– Betonáž za chladného počasí
– Betonáž za horkého počasí

Všechny díly komiksu naleznete na stránkách www.transportbeton.cz ve složce Návod na použití betonu.