Instalace podlahového vytápění v rámci rekonstrukce podlahy na zámku v Jirnech
Galerie(11)

Instalace podlahového vytápění v rámci rekonstrukce podlahy na zámku v Jirnech

Netradiční rekonstrukce podlahy proběhla v budově zámku v Jirnech, který se nachází přibližně dvacet kilometrů východně od centra Prahy. Noví majitelé měli nelehký úkol: instalaci podlahového vytápění, které muselo splnit přísná kritéria stanovená pro rekonstrukce v historických budovách.

Základním požadavkem pro rekonstrukci podlahy ve společenských prostorách zámku bylo zachování a neporušení stavu vzácných fresek umístněných o patro níž na stropě. Z těchto důvodů byl proto využit suchý systém podlahového vytápění gabotherm® KB 12, který pro tuto stavbu dodala společnost KKH Brno. Speciální zadání pro realizaci podlahového vytápění kladlo zvýšené nároky zejména na použitý materiál, ale také na projekční a montážní firmu.

Instalace podlahového vytápění – rekonstrukce podlahy na zámku v Jirnech
Návrh projektu a realizace stavby: TRASKO, a. s., Vyškov
Dodavatel podlahového vytápění:
KKH Brno, spol. s r. o.
Podlahové vytápění:
suchý systém gabotherm® KB 12

Návrh řešení
Návrh projektu pro rekonstrukci podlahy na zámku v Jirnech vypracovala společnost TRASKO, která rovněž realizovala pokládku podlahového vytápění. Odbornou asistenci při návrhu projektu a jeho realizaci zajišťovali odborní poradci z dodavatelské společ­nosti. Kromě instalace podlahového vytápění projekt zahrnoval kompletní dodávku TZB, instalaci tepelného čerpadla o výkonu 100 kW, hlubinné vrty a kompletní realizaci zdravotnětechnické instalace budovy.
 
Příprava realizace a pokládka
Při mokrém způsobu provedení podlahového vytápění se jedná o uložení topné trubky přímo do betonové mazaniny, která slouží zároveň jako rozvodná deska pro zrovnoměrnění tepelného toku po celé ploše podlahy. Použitý suchý systém podlahového vytápění je tvořen sádrovláknitými deskami s vyfrézovanými vodicími drážkami, speciálně vyvinutými pro uložení trubek gabotherm® o rozměrech 12 × 1,3 mm. Tyto speciální sádrovláknité desky jsou uloženy na roznášecí vrstvu sádrovláknitých desek o tlouštce 10 mm a pro zakrytí trubek je použita další vrstva sádrovláknitých desek o tloušťce 10 mm.

Při realizaci byl využit meandrový způsob pokládky trubek, který je jednodušší a bezproblémový. Lze ho výhodně využít při asymetrickém uspořádání půdorysu, který může být při jiných způsobech uložení trubek problematický. Zvláštností je, že na desku podlahového vytápění gabotherm® je mož­né přímo klást dlaždice, a to bez vložené sádrovláknité desky. Takto provedené podlahové vytápění pracuje s teplotou topné vody max. 50 °C a dosahuje výkonu přibližně 75 až 85 W/m2. Hlavní výhodou tohoto systému je možnost okamžitého zátopu.

   
Při rekonstrukci podlahy byl zvolen suchý systém podlahového vytápění.  Délka otopného okruhu může být maximálně 80 m.
   
Celková rozloha rekonstruované podlahy ve třech místnostech činila více než 200 m2. Montážní firma spotřebovala více než 2 000 metrů polybutenových trubek.

Montáž
Samotná montáž podlahového vytápění probíhala rychle, jednoduše a bez větších potíží. Při suchém provedení nebylo nutné dělat přestávku z důvodu zrání betonu. Při montáži bylo nutné vzít v úvahu maximální možný rozestup pro uložení trubek – 100 mm. Ve třech místnostech, na ploše přibližně 200 m2, bylo také nutné dodržet délku vytápěcího okruhu 80 m, aby byl zajištěn přiměřený teplotní spád v okruhu. Montážní firma spotřebovala více než 2 000 metrů polybutenových trubek. Vlastnosti trubek používaných pro podlahové vytápění jsou značně rozdílné. Liší se v odolnosti proti vnějším vlivům, jsou různě náchylné k usazování nečistot a vodního kamene a rozdíl je také v jejich životnosti.

Investor se rozhodl pro polybuten, protože trubky z tohoto materiálu dosahují výborných vlastností. Jeho výroba je sice náročnější, ovšem dosažené parametry stojí za to: trubky vyrobené z polybutenu se vyznačují vysokou pružností zaručující velmi příznivé podmínky pro zpracování trubek i při nižších teplotách (i pod bodem mrazu) a nejlepší odolnost a životnost z plastových materiálů. V připraveném systému bylo nutné zajistit, aby maximální teplota vody v přívodním potrubí nepřekročila 50 °C. O to se postaral nízkoteplotní zdroj energie – tepelné čerpadlo s výkonem 100 kW, který je v těchto případech vhodný.

Suchý systém podlahového vytápění je vhodný pro rekonstrukce. Hlavní výhodou je nízká stavební výška podlahy.
Na rozdíl od mokré varianty není nutné použití betonu. Trubky jsou uloženy ve speciální sádrovláknité desce.

Výhody použití při rekonstrukci
Suchý systém podlahového vytápění při rekonstrukci je výhodné použít pro:

  • nízkou stavební výšku,
  • nižší hmotnost oproti betonu použitému při mokrých procesech,
  • vyloučení mokrých procesů – do stavby se dostává méně vlhkosti.

Dalšími přednostmi tohoto systému jsou:

  • menší setrvačnost oproti klasickému systému uloženému v betonové desce,
  • možnost prvního zátopu bezprostředně po dokončení montáže,
  • lehká konstrukce, hodící se pro dřevěné konstrukce stropů.

Tento systém je také vhodný pro svou nižší hmotnost oproti betonové desce také u stropů s nižší statickou únosností. Použití je vhodné především u dřevostaveb, rekonstrukcí (z důvodu menší stavební výšky a nižší hmotnosti), půdních vestaveb a v systémech rychlé výstavby.

Výsledek
Realizované vytápění na zámku v Jirnech je zabudováno v podlaze, a proto nenarušuje architektonické řešení ani design interiéru. Díky použitému suchému způsobu pokládky mohla být u rekonstrukce splněna podmínka zabezpečení neporušeného stavu vzácných stropních fresek nacházejících se v místnostech o patro níž. Noví majitelé vlastnící zámek od roku 2003 svou volbou suchého systému podlahového vytápění zajistili předpoklad bezproblémovému průběhu náročné a historicky velmi citlivé opravě a vrátili zámku jeho dřívější krásu a vznešenost.

TEXT: Ing. Pavel Vlach
FOTO: KKH Brno a TRASKO

Autor pracuje jako konzultant-specialista ve společnosti KKH Brno, spol. s r. o., která je dodavatelem systémů podlahového, stěnového a stropního vytápění.

Článek byl uveřejněn v časopisu Realizace staveb.