Partneři sekce:

Na rekordních výsledcích holdingu FENIX se výrazně podílel i český trh

Na rekordních výsledcích holdingu FENIX se výrazně podílel i český trh

Od 1. ledna 2017 je jednatelkou a ředitelkou společnosti Fenix Trading s.r.o. v Jeseníku ing. Kateřina Jezerská. Dcera zakladatele společnosti ing. Cyrila Svozila zná firmu už od roku 2000, kdy po dokončení studia na VŠB-TU v Ostravě začala ve společnosti Fenix Trading pracovat v zahraničním obchodě. V letech 2010–2011 byla výkonnou ředitelkou a jednatelkou dceřiné firmy CEILHIT SLU v Barceloně, kde je jednatelkou i v současnosti. Od roku 2014 byla zástupkyní ředitele Fenix Trading a měla v gesci především zahraniční obchod a španělskou dceřinou společnost.

Loňský rok byl z hlediska tržeb nejlepší v historii. Podařilo se vám splnit všechny ambiciózní plány, které si společnost vytyčila ještě před jeho začátkem?

Ano, a kromě rekordních výsledků a řady ocenění nás těší i plnění našich vnitřních cílů, které byly a jsou pro další roky klíčové. Na jaře jsme úspěšně dokončili a zaběhli nové technologie pro výrobu panelů ECOSUN, dokončena byla i II. etapa rozšíření kovovýroby, která zajišťuje naši soběstačnost v tomto segmentu. Daří se nám rovnoměrněji rozložit sezónnost výroby a pokračovala i naše spolupráce s UCEEB (Univerzitní centrum energeticky efektivních budov) ČVUT Praha. Významné bylo také červnové otevření nové administrativní budovy v Jeseníku. Objekt tak od léta loňského roku slouží nejen jako nové administrativní zázemí firmy, ale zejména jako pilotní projekt pro ověření spolupráce střešní fotovoltaické elektrárny s domovními bateriemi a „smart grid“. Vzhledem k velkému nárůstu poptávky po výrobcích britské firmy Flexel jsme opustili původní výrobní areál a na trojnásobně větší ploše jsme otevřeli nové výrobní zázemí. Pokračujeme i v dlouhodobém cíli zvýšit export na trhy mimo EU. Loni nám díky tomu rostly prodeje v evropských zemích, které nejsou členy EU, a také v severní Americe.

Fotovoltaická elektrárna na střeše plně elektrifikované administrativní budovy Fenix

Jaké jsou plány Fenix Trading na rok 2017?
V letošním roce je prioritou úspěšný přesun výroby vysokoteplotních sálavých panelů a montážní linky nízkoteplotních sálavých panelů. Rozšiřovat se bude výrobní kapacita v Jeseníku, přičemž do stavebních prací bude Fenix s.r.o. investovat 22 mil. Kč a do nových technologií 25 mil. Kč. V létě také společnost vydá první zprávu o výsledcích provozu nové administrativní budovy. Podporu bude mít i nový start-up AERS s.r.o., který byl založen v roce 2016. A jak už jeho název (Advanced Energy Storage Systems) napovídá, v centru pozornosti bude vývoj nového bateriového úložiště FENIX.

Fenix Group patří mezi významné exportéry. Jak se na loňských výsledcích podílely zahraniční trhy? Dařilo se vám i na domácí půdě?
Na rekordních výsledcích se samozřejmě výrazně podílel i český trh, který se z pohledu objemu tržeb stal jedničkou celé skupiny. Růst tržeb je důsledkem pozitivního vývoje na dvaceti hlavních trzích našeho holdingu, z nichž patnáct je členskými zeměmi EU. Z TOP 20 rostly prodeje v osmi státech, největší odbytiště pro FENIX představovala loni Česká republika, Velká Británie, Francie, Slovensko, Německo, Švédsko, Rakousko, Holandsko a Finsko.

V posledních letech exponenciálně rostou prodeje sálavých panelů. Jaký je zájem o další vaše produkty – topné fólie ECOFILM či topné kabely a rohože ECOFLOOR?
Kromě dlouhodobě rostoucích prodejů sálavých panelů ECOSUN se loni nadprůměrně prodávaly i topné podlahové a stropní fólie ECOFILM. Ale rostly všechny hlavní produktové kategorie – sálavé panely ECOSUN o 12 %, konvektory ECOFLEX o 9 %, podlahové rohože a kabely ECOFLOOR o 12 % a fólie ECOFILM o rekordních 24 %.

Stropní vytápění s foliemi ECOFILM je úsporné a poskytuje vysoký tepelný komfort.

V červnu to bude rok, co zahájila provoz vaše nová plně elektrifikovaná administrativní budova ve standardu nZEB, která funguje jako aktivní prvek energetické soustavy. Jaké jsou dílčí poznatky ze spolupráce 7,2 kWp střešní FVE s domácí baterií 26kWh a energetickou sítí?
Dosavadní průběh naznačuje, že celková roční spotřeba elektrické energie objektu bude nižší než předpokládaná, a to i přesto, že dosavadní průběh zimy byl teplotně významně podnormální. Na objektu stále ještě probíhají drobné úpravy v nastavení systémů, nicméně již z dosavadních výsledků je zřejmé, že záměr oddělit skutečný průběh spotřeby objektu od průběhu spotřeby ze sítě je zcela reálný. Průběh provozu prokázal, že uvedený koncept zajišťuje stoprocentní využití vlastní vyrobené energie z fotovoltaické elektrárny. Systém eliminuje přetoky do sítě, a to i v jednotlivých fázích. V průběhu loňského léta se také ukázalo, že v daných klimatických podmínkách je použití klimatizace nadbytečné, a že v případě potřeby postačuje využití řízené ventilace pro noční intenzivní provětrávání. V zimních měsících se potvrdila vysoká flexibilita použitých sálavých topných systémů, které rychle a účinně reagovaly na aktuální situaci v každém prostoru. Sálavý topný systém spolu s řízenou ventilací po celou dobu zajišťoval vhodné mikroklimatické podmínky ve všech sledovaných parametrech.

Od partnerů ASB

Kromě funkce jednatelky a ředitelky společnosti Fenix Trading jste také jednatelkou španělské dceřiné firmy CEILHIT. I tam byly loňské výsledky velmi dobré, v tržbách se dokonce blížily zemím jako Holandsko a Finsko, které patřily mezi TOP trhy. V čem se situace na španělském trhu změnila?
Když jsme v roce 2010 koupili španělskou firmu CEILHIT, byla orientována téměř výhradně na export. Pro nás byl zajímavý především španělský trh. Začínali jsme v podstatě od nuly, navíc v zemi, kde se o vytápění nikdo moc nezajímá. Investujeme nemalé prostředky do propagace a hlavně osvěty sálavého vytápění. Každoročně se účastníme dvou veletrhů a naše práce začala konečně přinášet ovoce. V loňském roce podíl prodeje na španělském trhu dosáhl 18 % z celkových obratů firmy a v letošním roce se již pohybujeme nad 20 %. Další prioritou je jihoamerický trh, kde je ale situace složitější. Hlavním důvodem růstu firmy CEILHIT jsou tedy především zvyšující se prodeje na jeho domácím trhu.

Text : RED, FOTO: FENIX TRADING