Partneři sekce:

Elektrické vytápění v éře budov s téměř nulovou spotřebou

Elektrické vytápění v éře budov s téměř nulovou spotřebou

Výrobce elektrických topných systémů, společnost FENIX Jeseník zahájil v říjnu v Jeseníku výstavbu nového kancelářského centra s téměř nulovou spotřebou energie. Nové centrum bude splňovat standardy, které budou platné pro objekty v roce 2020 a bude vybaveno elektrickým podlahovým (ECOFLOOR) a sálavým (ECOSUN) vytápěním, střešní FVE a domovními bateriemi pro ukládání přebytků a zajištění rovnoměrné spotřeby objektu.

Nové kancelářské centrum bude upraveno i pro spolupráci se „smart grid“ tak, aby umožňovalo dobíjení baterií nejen z FVE, ale i ve stanovených časech z elektrické sítě.

Účelem projektu je ověřit spolupráci střešní fotovoltaické elektrárny s domovními bateriemi a „smart grid“ tak, aby byla prokázána výhodnost tohoto řešení pro provozovatele energetické soustavy i pro uživatele. Jedním z cílů je i vytvoření podmínek pro vznik nového tarifu (objekty s domovními bateriemi), kdy v dobách nadbytku energie budou baterie dobíjeny za zvýhodněných podmínek ze sítě a v době špiček potom naopak zajistí úplně, čí částečně autonomní provoz objektu.

Tepelná ztráta budov – a tedy i spotřeba energie – v posledních letech významně poklesla a v mnoha případech tak přestaly být rozhodující provozní náklady. Důležitějšími faktory se staly celková výše prvotní investice, náklady na údržbu a revize, bezobslužnost, životnost, spolehlivost systému a míra komfortu. Firma FENIX Jeseník provedla již v sezoně 2013-2014 spolu s ČVUT a UCEEB (Univerzitní centrum energetických budov ČVUT Praha) měření a vyhodnocení tří takových budov a jedním ze závěrů byla skutečnost, že elektrické decentralizované systémy jsou u těchto budov vzhledem ke své vysoké flexibilitě o 20-25% efektivnější než systémy teplovodní. V posledních dvou letech firma FENIX navíc poměrně rozsáhle experimentovala s fotovoltaickými střešními elektrárnami, použitím alternativních ohřevů vody apod. Získala tak celou řadu velmi zásadních poznatků.

Sálavé topné systémy jsou ideálním topným systémem v objektech s téměř nulovou spotřebou energie. Jsou velmi flexibilní a rychle automaticky reagují na dodatečné tepelné zisky v jednotlivých prostorách domu. Rozšířené teplovodní systémy (s jakýmkoliv zdrojem včetně TČ) tuto flexibilitu a přesnost dodávek malého množství potřebného tepla do různých prostor objektu nejsou schopny zajistit, snaha o dokonalejší regulaci přitom vyvolává neúměrné náklady. Předností je i skutečnost, že sálavé elektrické systémy poskytují teplo zejména sáláním, což je nejefektivnější způsob přenosu (s vyloučením vzduchu jako nositele).

Výstavba domů s téměř nulovou spotřebou bude vyžadovat i výrobu podílu energie z vlastních obnovitelných zdrojů. Současná novela Energetického zákona umožní střešní instalaci FVE až do výkonu 10kWp, což by mělo být dostatečné pro pokrytí převážné části energetických potřeb domu vybaveného elektrickými topnými systémy.

Uplatnění elektrických sálavých topných systémů nahrává i pokrok v ukládání energie pomocí domovních baterií. Jejich rostoucí cenová dostupnost přinášejí základní zvrat v pohledu na elektrické vytápění objektů. Použití sálavých elektrických topných systémů s dokonalou regulací je přitom z hlediska pořizovacích nákladů, nákladů na údržbu i životnosti systému ekonomicky velmi zajímavé, neboť pořizovací náklady klesají úměrně instalovanému příkonu. Náklady na údržbu se blíží nule, životnost systémů dosahuje 40 let a to vše při naprosté bezobslužnosti, možnosti vzdálené kontroly apod.

Projekt FENIX OFFICE CENTRUM realizuje FENIX Jeseník ve spolupráci s UCEEB ČVUT Praha a pod technickou patronací Ministerstva životního prostředí, Ministerstva průmyslu a obchodu a Energetického regulačního úřadu. S ukončením výstavby se počítá v květnu příštího roku.

ZDROJ: PR článek společnosti FENIX Jeseník

RubrikyVytápění