Partneři sekce:
  • P.M.H. Invest & Trade

Výpočet ekonomické návratnosti stropních sálavých panelů

Výpočet ekonomické návratnosti stropních sálavých panelů

Vytápění nebo chlazení budov často vyžaduje kompromisy: na jedné straně rostoucí ceny energií, na druhé straně rostoucí nároky na optimální vnitřní klima. Teplovodní stropní systémy Zehnder pro sálavé vytápění a chlazení představují komfortní a zároveň energeticky úsporné řešení.

Pomocí sálání lze vytvořit příjemné vnitřní klima, ve kterém je vnímaná teplota vyšší než teplota vzduchu. Díky tomuto efektu lze uspořit více než 40 % energie oproti jiným systémům. Firma Zehnder je díky svým více než padesátiletým zkušenostem v současné době největším evropským výrobcem teplovodních stropních sálavých panelů. Zatímco například u teplovzdušného vytápění stoupá ohřátý vzduch nahoru, při použití stropních sálavých panelů vzniká teplo tam, kde ho potřebujeme – tam, kam dopadá tepelné záření, tj. na podlahu, povrch lidského tepla, předměty kolem nás. Díky tomu je rozložení teplot v celé výšce prostoru rovnoměrnější a spotřeba energie výrazně nižší. Při sálavém vytápění lidé pociťují teplotu v místnosti až o 3 °C vyšší, díky čemuž je navzdory nižší teplotě v místnosti zaručen příjemný pocit tepla a na vytápění lze přesto ušetřit významné náklady za energii. Oproti jiným systémům vytápění (například teplovzdušnému) tak lze ušetřit až 40 % celkové energie.

Modelový příklad

Základní parametry

Pro účely výpočtu se použila průmyslová hala o rozměrech (d × š × v) 92,4 × 50 × 11,5 m. Projektovaná vnitřní teplota 16 °C, tepelná ztráta 347 kW, centrální zdroj tepla.

A) Návrh vytápění stropními panely (obr. 1):

  • 9 panelů ZIP-4 – délka 47 m
  • 2 panely ZIP – délka 47 m
  • Celkem 517 m panelů ZIP

Poznámka: ZIP-4 = 4 panely ZIP vedle sebe zavěšené na multiose

B) Návrh vytápění teplovzdušnými jednotkami:

  • 20 teplovzdušných jednotek 17,04 kW

Závěr

Z níže uvedeného vyplývá, že roční úspora za teplo, elektrickou energii a servis při použití stropních sálavých panelů Zehnder ZIP je 535 700 Kč. Návratnost investice do stropních panelů Zehnder ZIP je 3,5 roku (obr. 2). Jako další pozitiva modelového řešení ve srovnání s teplovzdušným vytápěním se ukazují vyšší tepelná pohoda v celém prostoru haly, nižší prašnost a hlučnost, delší životnost bez dodatečných servisních nákladů.

Obr. 2 Graf návratnosti investice do stropních panelů na modelovém příkladě

Obr. 2 Graf návratnosti investice do stropních panelů na modelovém příkladě

Vlastní propočet

Vlastní propočet

Text a foto: Zehnder

Článek byl uveřejněn v časopisu TZB HAUSTECHNIK.