Chateau Troja Residence: ­komplikovaná ­realizace panoramatického výtahu a jeho chlazení

Panoramatický výtah na historické budově
Zdroj: archiv LOXIA Architectes Ingenierie s.r.o.

Rekonstruovaný objekt se nachází v Praze-Troji, která se rozprostírá podél břehu řeky Vltavy a je v mnoha ohledech výjimečná – jedná se o tichou rezidenční oblast se spoustou zeleně, chráněnou před ruchem velkoměsta, a přitom však pouhý kousek od centra města.

Srdcem historického komplexu je zachované nádvoří renesančního dvorce, uzavřené kovanou palácovou bránou. Kolem nádvoří je situováno šest renovovaných historických budov. Tento čtyřsetletý komplex doplňuje sedm moderních budov v citlivě sladěném architektonickém kontrastu.

Největší výzvou v celé rekonstrukci byla realizace venkovního výtahu. Z důvodů památkové ochrany návrhům předcházela dlouhá jednání s odborníky z památkové péče, zda vůbec bude realizace výtahu možná. Jedním z důvodů, proč bylo zakomponování výtahu do projektu nutností, byla samozřejmě snaha dodržet normy, a to nejen technologické a akustické, ale také ty pro bezbariérový přístup do budov.

Normy ovšem na problematiku památkové ochrany nehledí. Nakonec se podařilo vyjednat řešení v podobě proskleného tubusu, s celoskleněnou kabinou v kombinaci s nerezovými prvky. Při jeho projektování bylo nutné vymyslet řadu konstrukčních detailů – mimo jiné způsob, jak vyřešit, aby se ve sluneční dny z kabiny nestal pro obyvatele velmi nekomfortní skleník.

Konstrukce výtahu

Výtahová šachta je tvořena z protislunečního skla s vysokou odrazivostí a strojně dochlazována. Pro realizaci bylo vybráno sklo Stopray Vision-61 s nízkým solárním faktorem. Toto sklo propustí přibližně 30 % tepelné energie, ale nezadržuje velké množství viditelné složky slunečního záření (propustnost 70 %) – nedochází tedy k zablokování tepla na úkor světla.

Panoramatická šachta s kabinou je navíc strojně dochlazovaná, aby bylo uvnitř zajištěno příjemné klima. Samotná problematika chlazení výtahu je řešena pomocí SPLIT systému, tedy kombinace vnitřní a vnější jednotky, které jsou propojené potrubím s chladivem.

Vnější jednotka je umístěna v prostoru garáží, vnitřní jednotka v podhledu chodby před nejnižší stanicí v suterénu, kde nasává vzduch z prostoru chodby, kam je dotován větrací mřížkou z prostoru garáží, resp. z exteriéru. Samozřejmostí je filtrování přívodního vzduchu pro chlazení šachty pomocí uhlíkového filtru.

Spuštění klimatizace je primárně nastaveno na teplotu vnitřního prostředí šachty 24 °C. Do výtahové šachty je ochlazovaný vzduch distribuován pomocí čtyřhranného potrubí ukončeného žaluzií zalícovanou se stěnou šachty, aby neomezovala pohyb výtahové kabiny. Pro zajištění klimatu v šachtě nestačí pouze dostat chlazený vzduch do šachty.

Schéma výtahové šachty
Schéma výtahové šachty | Source: archiv LOXIA Architectes Ingenierie s.r.o.

Chlazení v praxi

Podstatné je zajistit i jeho správné proudění – pro tento účel byl navržen ventilátor v úrovni terénu umístěný pod nástupním můstkem do 1NP objektu. Tento ventilátor víří vzduch cca pod úhlem 175° (viz obr. 1). V šachtě se tak vytváří jakási vzduchová bariéra chlazeného vzduchu. Ventilátor má kontinuální chod s pohotovostním manuálním vypínáním.

V nejvyšším místě šachty je část prosklení nahrazena protidešťovou žaluzií, která zajišťuje plynulý odvod vzduchu pomocí komínového efektu. Zároveň je zde umístěn ventilátor, který se spouští pouze při případném přehřívání strojovny výtahu (taktéž umístěné v nejvyšším místě šachty).

Řídicí jednotka výtahu je nastavena tak, aby bylo aktivováno automatické sjetí výtahové kabiny do nejnižší stanice v suterénu v případě, že výtah nikdo nepoužívá. Výtah tak zbytečně nestojí ve stanicích, kde je vystaven přímému slunci.

Od partnerů ASB

Chlazení krčku

Nejvyšší stanice výtahu v úrovni střechy objektu B slouží pouze pro majitele podkrovního bytu (3NP objektu B). Prosklená chodba, která se od výtahu směrem k objektu postupně zařezává do střešního pláště, bude taktéž klimatizovaná.

Opět byl využit systém split jednotek – vnitřní je umístěna pod stropem spojovacího krčku, vnější potom v technické podstřešní terase, kde jsou umístěny i některé jednotky pro chlazení bytů. Tato jednotka se bude starat o příjemné klima jak samotného krčku, tak částečně i navazující chodby.

Chlazení kabiny

Původně se uvažovalo i o chlazení samotné výtahové kabiny. Od něj ovšem bylo upuštěno z důvodu, že by na střeše kabiny musela být umístěna klimatizační jednotka a svým vzhledem by narušovala celoprosklenou kabinu výtahu. Výtah zůstal esteticky „čistý“ včetně plně proskleného stropu výtahu.

Vytvořeno z podkladů architektonické kanceláře LOXIA Architectes Ingenierie s.r.o.
Foto: archiv LOXIA Architectes Ingenierie s.r.o.