Tepelná čerpadla a spotřeba elektrické energie

Zdroj: WOLF

Vytápění, osvětlení a zásobování teplou vodou tvoří asi 40 % veškeré spotřeby elektrické energie. Emise CO2 pouze z těchto tří oblastí spotřeby elektrické energie tvoří asi 20 % z celkového znečištění CO2.

Nedá se to popřít: budovy, zejména vytápěcí technika, patří k největším „žroutům energie“ a má velký vliv na emisní cíle CO2. Zavedení přísnějších předpisů pro stavbu budov a dotační programy na integraci alternativních systémů vytápění reálně snižují spotřebu energie v sektoru budov.

Pozornost se nyní zaměřuje na soukromé spotřebitele – jak může každý jednotlivec ve svém vlastním domě přispět k ekologičtějšímu vytápění?

Tepelná čerpadla buď podporují systémy vytápění fosilními palivy, nebo se používají jako hlavní systém vytápění. Tepelná čerpadla zajišťují příjemnou tepelnou pohodu nejen v zimě, ale i v létě a jsou ohleduplnější k životnímu prostředí. K tomu ale také potřebují elektrickou energii.

Zdroj: WOLF

Na čem závisí spotřeba el. proudu tepelných čerpadel?

  • Počet obyvatel domu: Počet obyvatel sice nemá vliv na potřebnou energii na vytápění, ale ovlivňuje potřebné množství teplé vody.
  • Technologie: Spotřeba elektrické energie závisí na typu použitého tepelného čerpadla.
  • Způsob použití: Tepelné čerpadlo, které samo zajišťuje celý topný výkon a má budově dodávat teplou vodu, spotřebuje víc elektrického proudu než zařízení, které slouží pouze jako podpora vytápění fosilními palivy.
  • Velikost a stav budov: Větší dům potřebuje větší vytápěcí výkon. Netěsná okna a dveře zvyšují spotřebu tepla. Tyto aspekty mají vliv na spotřebu elektřiny.
  • Izolace domu: Neexistuje snad jiné opatření, které by mělo větší vliv na spotřebu energie na vytápění než dobrá izolace.
Zdroj: WOLF

Jak můžete snížit spotřebu elektrické energie tepelného čerpadla?

  • Plošné sálavé systémy, jako je podlahové vytápění, pracují s nízkou teplotou výstupu otopné vody.
  • Přípravu teplé vody může převzít solární tepelný systém.
  • Dobré zaizolování domu je nejdůležitějším opatřením pro dosažení co nejmenší potřeby topného výkonu a pro snížení spotřeby elektrické energie tepelným čerpadlem.
  • Zásadním opatřením je optimální nastavení tepelného čerpadla na systém vytápění.

TEPELNÉ ČERPADLO WOLF CHA-MONOBLOCK

Ekologické, efektivní ale i stylové: CHA-Monoblock je nejtišší tepelné čerpadlo na trhu! Je mimořádně ekologické a šetrné k životnímu prostředí použitím chladicí kapaliny R290. Je spolehlivé, odolnému vůči UV záření a poradí si i s nejnáročnějšími podmínkami prostředí.

Tepelné čerpadlo CHA-Monoblock
Tepelné čerpadlo CHA-Monoblock | Zdroj: WOLF

Navíc, v sestavě se zásobníkem na ohřev vody, se celá vnitřní jednotka vejde na 1 m2! Pomocí modulu domácího rozhraní Wolf Link a portálu Smartset je možné celý systém vytápění a chlazení optimalizovat i na dálku. Kdykoliv a odkudkoliv – bez nutnosti návštěvy servisního technika v domácnosti.

Zdroj: WOLF

Použitím invertorové technologie tepelné čerpadlo vytápí a chladí s ideální modulací. Tepelné čerpadlo CHA-Monoblok vzduch/voda je k dispozici ve dvou verzích: CHA-07/400V (rozsah výkonu 1,6-6,8 kW při A-7/W35) a CHA-10/400V (rozsah výkonu 2,2 -9,8 kW při A-7/W35).

Výsledek je příjemné teplo v zimě a jemné chlazení v létě prostřednictvím využití systémů podlahového, stěnového nebo stropního vytápění a chlazení.

WOLF je expert na vnitřní prostředí!

WOLF je vášnivý tvůrce kvality života. Člověk a jeho životní prostředí jsou v centru naší pozornosti. Naplňujeme jeho základní touhu po komfortu, zdraví a bezpečí v souladu s dlouhodobou udržitelností.

Tvoříme spolehlivá řešení, které aktivně přispívají k ochraně životního prostředí a pomocí tepla, vody a vzduchu zajišťují kvalitní životní podmínky. Sestavujeme inteligentní a efektivní systémy pro ohřev vody, vytápění, větrání a klimatizaci na míru každému prostoru, ve kterém žijí a pracují lidé. Více informací: www.czech.wolf.eu.

Zdroj: Odborný PR článek společnosti Wolf Česká republika, s.r.o.