Pražský Smíchov přivítal alternativu k v současnosti využívaným zdrojům tepla a chladu

Poslední červnové pondělí přišli obyvatelé Prahy podpořit projekt SeeDis Smíchov, který nabídne bezemisní efektivní komunitní zásobování teplem a chladem z Vltavy. Nové rozvody tepelné energie budou připojené k unikátnímu zdroji. Jedná se o technologii tepelných čerpadel uložených v plovoucím zařízení – ComPonu, které efektivně využívá teplotní potenciál řeky Vltavy.

Jedná se o technologii tepelných čerpadel uložených v plovoucím zařízení – ComPonu, které efektivně využívá teplotní potenciál řeky Vltavy.

„Náš projekt vznikl na Smíchově, kde podnikáme, bydlíme a vychováváme své děti. Původně pro potřeby jednoho domu, nicméně pro velký zájem a podporu od sousedů jsme se rozhodli náš nápad rozvinout a sdílet s obyvateli Smíchova. Energie ze Smíchova pro obyvatele Smíchova,“ vysvětluje Štefan Kráľ, autor řešení ComPon a Seedis, CEO a spoluinvestor projektu.

Zdroj: JN Infra a.s. & Smíchovská teplárenská

Nejmodernější lokální zásobování teplem a chladem v Evropě

První plovoucí zařízení ComPon o rozměrech 71 x 10,5 metrů by mělo být zakotveno u náplavky na Hořejším nábřeží přibližně v místě dnešní Cargo Gallery. SeeDis Smíchov přinese nižší náklady na vytápění a chlazení až pro 20 tisíc domácností a komerční prostory na Smíchově.

Bude k výrobě tepla a chladu využívat obnovitelný zdroj. Dle kalkulací jeden ComPon sníží emise CO2 až o 31 000 tun ročně. Díky tomuto projektu dojde k decentralizaci zdrojů. ComPon přispěje ke kultivaci, nahradí tisíce kotlů, vrtů a chladičů na střechách v centru Prahy. Rozšíří veřejný prostor svojí palubou.

Zdroj: JN Infra a.s. & Smíchovská teplárenská

ComPon, teplárna a chladírna na řece pro komunitní vytápění a chlazení využije velmi efektivně energetický potenciál vodního toku bez odběru nebo přečerpávání vody z řeky. Teplotu řeky změní pouze o tisíciny až setiny ⁰C. Využívá lidskou činností (průmyslem a přehradami) změněný teplotní profil řeky.

Vltavská kaskáda v zimě přidává 1.000 až 3.000 MW tepla (více, než potřebují na vytápění všechny budovy v Praze) a v létě 1.000 až 5.000 MW chladu (potenciál vychladit všechny budovy v ČR). Využití teplotního potenciálu tepelnými čerpadly navrací teplotní profil Vltavy zpět k přirozenému teplotnímu profilu neregulované řeky.

Tepelný energetický potenciál Vltavy – 1 ⁰C (průměrný průtok 150 m3/s) je 800-900 MW tepla z tepelných čerpadel (ekvivalent 30 km2 solárních panelů). Na vývoji a výrobě se podílí mezinárodní týmy z 12 zemí EU.

Zdroj: JN Infra a.s. & Smíchovská teplárenská

ComPon využívá energii řeky pro obyvatele města – efektivně, komunitně, decentralizovaně, ekologicky, v esteticky a architektonicky kvalitně provedeném prostoru. ComPon bude splňovat přísné bezpečnostní a hygienické normy, včetně akustických parametrů (max. 40 dB u chráněného prostoru). Výška ComPonu je 140 cm nad hranu náplavky.

ComPon plně respektuje koncepci pražských náplavek a přistupuje k rozvoji vztahu města a řeky v celoměstských souvislostech. Veškerá technologie je vložena do podpalubí a horní paluba tak bude sloužit jako veřejný prostor pro relaxaci,“ popisuje Radek Pavel, technický ředitel JN Infra a.s.

Zdroj: JN Infra a.s. & Smíchovská teplárenská

Distribuční síť 4. generace

Nově budovaná distribuční síť 4. generace umožní dodávky tepla (v létě i chladu) do stávající i nové zástavby Smíchova. Distribuční síť bude nejefektivnější soustavou tepelné energie v Evropě. Realizace distribuční sítě bude postupná – po blocích/úsecích (každý cca 4-6 týdnů) současně maximálně několik set metrů. Dopravní průjezdnost a dostupnost nebudou zásadně zhoršené a dopravní opatření budou koordinovány se všemi participanty.

Vyšší efektivnost znamená nižší náklady cen energií pro konečné spotřebitele

Cena tepelné energie je v ČR regulovaná ze 100 %, teplo dodávají licencované (přes 90% privátní) obchodní společnosti za náklady plus přiměřený zisk. Limit ziskovosti je pro všechny stejný, max. 6,5 % ROA (z investic). Vyšší náklady na výrobu nebo vyšší investice (vč. vyvolaných investic a delší doby realizace) znamená vyšší cenu energií pro spotřebitele.

Ing. Pavel Richter
Ing. Pavel Richter | Zdroj: JN Infra a.s. & Smíchovská teplárenská

Historické domy v centru města nelze izolovat srovnatelně s novostavbami a postupně zateplovanými mladšími stavbami – mají a dlouhodobě budou mít až 2násobnou tepelnou prostupnost obvodového pláště a tím i výrazně vyšší spotřebu a náklady na tepelné energie.

SeeDis ruku v ruce se Smíchovskou teplárenskou bude motivovat spotřebitele k úsporným opatřením v domech – nízkoteplotní vytápění a vysokoteplotní chlazení znamená absolutní úsporu energie v objektech a další úspory na ceně dodávané tepelné energie.

Zdroj: JN Infra a.s. & Smíchovská teplárenská

Soudobá výroba tepla a chladu (20+%) znamená další úspory – výrobu obou energií s jednou spotřebou elektřiny. Dodávky na nižší teplotě pro vytápění (a vyšší pro chlazení) znamenají vyšší efektivnost při výrobě, nižší výrobní a distribuční náklady a automaticky i nižší jednotkovou cenu energií. Nižší ceny energií vytvoří konkurenční tlak i na ostatní dodavatele energií na Smíchově, v Praze i celé ČR.

Zdroj: JN Infra a.s. & Smíchovská teplárenská a.s.