ASB Články na téma

JN Infra a.s. & Smíchovská teplárenská

Poslední červnové pondělí přišli obyvatelé Prahy podpořit projekt SeeDis Smíchov, který nabídne bezemisní efektivní komunitní zásobování teplem a chladem z Vltavy. Nové rozvody tepelné energie budou připojené k unikátnímu zdroji. Jedná se o technologii tepelných čerpadel uložených v plovoucím zařízení – ComPonu, které efektivně využívá teplotní potenciál řeky Vltavy.