Partneři sekce:
  • SCHELL
  • REHAU
  • P.M.H. Invest & Trade

Nová směrnice EU dává sbohem klasické žárovce

Nová směrnice EU dává sbohem klasické žárovce

Nově schválená směrnice EU o svícení v domácnostech přibližuje evropským spotřebitelům návod, jak nakupovat nové světelné zdroje a svítidla. Klasické žárovky totiž postupně do roku 2016 zcela zmizí a budou nahrazeny úspornými zářivkami. To přinese výhody spotřebitelům i životnímu prostředí.

Nová směrnice zaručuje postupný proces, začínající datem 1. září 2009, a končící v roce 2016, kdy spotřebitelé řeknou své poslední sbohem klasickým žárovkám a dalším zdrojům světla, které jsou náročné na spotřebu elektřiny. V této fázi přechodu budou mít evropští zákazníci jistotu, že vždy najdou vhodné alternativy. Budoucnost patří úsporným zářivkám, a LED, které jsou technologií zítřka.

Od 1. září 2009 začnou mizet první žárovky z regálů obchodů. Nejdříve zmizí klasické žá-rovky o výkonu více než 80 W a matné žárovky, které rozhodně nespadají do kategorie A energetické účinnosti, což je údaj, který spotřebitel nalezne na tzv. energetickém štítku na obalu výrobku. Ostatní energeticky neefektivní žárovky poté přejdou mezi nepovolené ve dvanáctiměsíčních fázích, jež vyvrcholí v září 2012, kdy zmizí všechny žárovky s vý-konem nad 7 W.

Martin Goetzeler, generální ředitel společnosti OSRAM, prohlásil: „Nová směrnice EU při-náší dobré zprávy pro spotřebitele a životní prostředí. Osmiletá přechodná doba zajistí dostupnost úsporných zářivek nejvyšší kvality jako náhrady pro standardní zdroje světla ve všech provedeních, tvarech, wattových výkonech a typech uchycení. Směrnice představuje výrazný signál, že EU to myslí s ochranou klimatu opravdu vážně.“

Spotřebitelé se nemohou zmýlit
Spotřebitelé se při nákupu zářivek nebudou moci zmýlit. Prodejci a výrobci nesou odpo-vědnost za zajištění, že v prodeji budou k dispozici pouze schválené zdroje světla. Infor-mace na obalech nyní získají na důležitosti. Evropská směrnice má tyto informace sjednotit v rámci celé Evropy, a tím zajistit ochranu spotřebitele. Údaje na obalech spotřebitelům pomohou vybrat tu správnou zářivku.

Náhrada klasických žárovek se vyplácí
Nová směrnice EU reguluje pouze maloobchodní prodej. Spotřebitelé mohou nadále používat žárovky, které mají doma v zásobě, a nemají povinnost je nutně vyměnit od 1. září 2009 – i když by tím ušetřili spoustu peněz. Energeticky úsporné výrobky jsou sice při nákupu dražší než klasické žárovky, ale ve většině případů se samy zaplatí již během jednoho roku, protože jsou mnohem méně náročné na spotřebu elektřiny. Nová směrnice EU také definuje nové kvalitativní nároky na výrobky, které jsou nastaveny ve prospěch spotřebitelů.

Zdroj: OSRAM Česká republika, s. r. o.