Jak si vybrat vypínač a co vše může umět

Centrální vypínač pomáhá při odchodu z domu

Každý, kdo se rozhodne vylepšit své bydlení, stojí před rozhodnutím, jestli půjde jen o prostou změnu vzhledu prostoru, což znamená i jistá technická omezení, nebo si bydlení kompletně přizpůsobí svým potřebám tak, aby nemusel žádná omezení řešit.

Pokud si jako příklad vezmeme elektroinstalaci, uvědomme si, že stávající instalace má vždy nějakou životnost a navíc byla navržena s ohledem na standard běžný v době svého vzniku. To může být klidně i více než před třiceti lety.

Jak víme, standardy v té době byly velmi nízké a dnešním požadavkům na moderní a komfortní bydlení dávno nevyhovují. Pro příklady nemusíme chodit daleko – standardem bylo např. jen jedno centrální světlo v každé místnosti, žaluzie se ovládaly ručně, pokud vůbec byly k dispozici, a řízení dalších technologií bylo spíš bráno jako sci-fi. Následující text se proto bude věnovat vybavení domácnosti tak prostému, jako je běžný vypínač.

Čím začít při výběru?

Každý investor ve spolupráci s architektem začne obvykle řešit především vzhled vypínačů. Zde půjde na prvním místě o barvu a materiál vypínače a v neposlední řadě i o tvar. Z pohledu investora je to pochopitelné, ale velmi důležitý bude i pohled integrátora, který může s výběrem vhodných vypínačů trochu zamíchat.

Integrátor je na začátku postaven před požadavek řízení světel, ovládání žaluzií a dalších technologií v domě. Než začne s návrhem řešení, nechá si od architekta a investora vysvětlit požadavky kladené na ovládací prvky. Nejde jen o vybranou řadu sběrnicových vypínačů, ale především o požadavky na samotné ovládání světel a spotřebičů. V tuto chvíli by již měl být například připravený projekt osvětlení i se soupisem jednotlivých okruhů a požadavků na jejich řízení.

Zjednodušeně řečeno, zda bude určitý okruh spínán, stmíván nebo řízen DALI bránou, která umožňuje řídit nejen jas, ale také například barvu světla či teplotu bílé barvy, která může přirozeně kopírovat denní dobu a tím přispět k celkové pohodě obyvatel domu. Všimněte si, že se už nebavíme o jednom centrálním stropním světle, ale o více okruzích. Zde už se světlo stává nejen prostředkem umožňujícím žít po setmění, ale především designovým elementem, který dokáže podtrhnout nejen celkový dojem z budoucího interiéru, ale díky nejrůznějším světelným scénám i konkrétní náladu.

Všechny tyto úvahy mají ve finále vliv na správný výběr vypínačů. S počtem okruhů totiž roste i požadovaný počet jednotlivých ovládacích přístrojů. Možná, že se dokážeme vejít s počtem vypínačů do hezkého pětirámečku, ale možná bychom potřebovali na velké místnosti ještě více ovládacích prvků.

Sběrnicové přístroje s více integrovanými tlačítky v tomto případě umožňují snížit fyzický počet strojků vypínačů na zdi, a to nejen při zachování komfortu ovládání, ale dokonce se sami mohou stát zajímavým a designovým prvkem v interiéru a podtrhnout jeho celkový vzhled. A ty opravdu náročné investory možná potěší možnost zakázkové úpravy těchto sběrnicových tlačítek. Tak lze přizpůsobit finální vzhled spínače např. netradičním výběrem materiálu nebo nadstandardní povrchovou úpravou.

Individualizujte své vypínače a přizpůsobte je vašemu bydlení. | Zdroj: Hager Electro

Využití a variabilita vypínačů

Další výhodou sběrnicových vypínačů na bázi KNX je i velká variabilita celého systému. Jako se může dům vybavený domácí automatizací přizpůsobovat měnícím se potřebám uživatelů, lze například vypínač se dvěma klapkami snadno vyměnit za tentýž se čtyřmi klapkami a doprogramovat další funkce, když je to potřeba nebo pokud vznikl nový požadavek: ať už jde o tlačítko ovládající různé přednastavené světelné scény, o doplnění ovládání světel na zahradě nebo o otevření vjezdových vrat vypínačem u okna kuchyně, odkud je na příjezd k domu dobře vidět.

Velkou chybou při výstavbě domu bývá neúměrný tlak na co nejnižší počet vypínačů, a tedy kumulaci funkcí na jednotlivých tlačítkách. Totéž platí o případech, kdy jsou vypínače jinak využívány v ložnici, jinak v obývacím pokoji a ještě jinak ve zbytku domu. Řízení by mělo být jednoduše intuitivní a v celém objektu stejné.

Pokud už je objekt skutečně rozlehlý a funkce systému sofistikované, mohou orientaci v jednotlivých ovládacích prvcích dopomoci popisky či piktogramy na klapkách. Ty lze na vypínače nechat připravit buďto již ve výrobě, nebo je u některých designových řad možné si je jednoduše vytisknout a vložit pod průhledné části klapky.

Správný výběr

Vraťme se ke správnému výběru vypínačů. Důležitým faktorem pro jejich správnou volbu může být i prostředí, kde budou instalovány. Na fasádu patří přístroje s vyhovujícím krytím proti vlhkosti a odolné vůči slunečnímu svitu, včetně odolnosti požadovaným teplotním rozsahům, což značně zužuje výběr a mnoho výrobců ani s těmito přístroji nepočítá. Hager má pro tyto případy v sortimentu řadu W.1, která splňuje potřebné parametry k venkovnímu využití.

Výběr vypínačů do interiéru je samozřejmě x-násobně větší. Přístroje berker mají architekti i investoři k dispozici v mnoha tvarech, materiálech i barvách. Výhodou přístrojů berker je fakt, že nabídka sběrnicových vypínačů až na výjimky kopíruje i design vypínačů pro klasickou instalaci, takže v domě lze kombinovat jak běžné, tak i inteligentní spínače a přitom není třeba dělat kompromisy v designu.

Další možností ovládání jsou vypínače moderního vzhledu s rozšířenými funkcemi řízení teploty v místnostech – například B.IQ nebo Touch sensor R.1 a R.3. A komu by i toto řešení bylo málo a hledal by něco opravdu originálního, lze vložit jeden z vestavných sběrnicových modulů pod jakýkoliv tlačítkový modul, například TS Crystal a udělat i z něj sběrnicový vypínač. Velmi oblíbená, a tedy častá je i varianta, kdy se tento modul schová pod otočný vypínač řady berker 1930, což umožní vtipně zkombinovat retro vzhled interiéru s moderními technologiemi.

Od partnerů ASB

Nebát se jinakosti

To vše značně rozšiřuje možný výběr ovladačů, stejně jako to, že lze vzájemně propojit nebo nahradit KNX vypínače jakéhokoliv výrobce, a to jak nainstalované dříve, tak i v budoucnu. Toto je de facto největší výhodou celosvětově rozšířeného rozhraní KNX. Nenajdete žádný jiný systém, kde byste měli na výběr z takové široké nabídky vypínačů, protože nejste odkázáni na nabídku jediného výrobce.

Nebojte se požadovat od svých vypínačů silně individuální vzhled. A nebojte se pustit do svého domu vymoženosti a funkce nabízené systémem KNX a odhalte netušené možnosti, jak mít svůj dům ještě více pod kontrolou – a to i vzdáleně přes mobilní telefon, tablet nebo počítač. Posuňte svůj domov do 21. století a dovolte současným technologiím pracovat pro vás – pro vaše bezpečí, pohodlí i úspory energií.

Článek vyšel v časopisu TZB 4/2020.