Partneři sekce:

Fotovoltaická elektrárna v Hodonicích u Znojma

Fotovoltaická elektrárna v Hodonicích u Znojma

V Hodonicích u Znojma byla 26. května tohoto roku otevřena nová fotovoltaická elektrárna o výkonu 2,15 MWp. Celkem zde bylo použito 10 848 monokrystalických a polykrystalických modulů značky SolarWorld. Tato instalace je unikátní jak instalovaným výkonem, který ji staví na špičku mezi fotovoltaickými elektrárnami využívajícími ­technologii krystalického křemíku, tak i využitím modulů SolarWorld, které jsou podle testů nejvýnosnějšími ­moduly na trhu.


Fotovoltaická elektrárna (FVE) v Hodonicích u Znojma zaujímá plochu 5,9 ha (obr. 1), což je rozloha přibližně devíti fotbalových hřišť. Elektrárnu tvoří 10 848 monokrystalických a polykrystalických modulů značky SolarWorld umístěných na dřevěných konstrukcích (obr. 2 a 3). Převedení stejnosměrného proudu na střídavý zajišťuje 222 měničů SMA (obr. 4). Elektrárna je vybavena monitorovacím systémem, který kontroluje celou elektrárnu a také činnost každého měniče.

Celkovým výkonem 2,15 MW se elektrárna v Hodonicích staví na špičku mezi elektrárnami využívajícími technologii krystalického křemíku. Množstvím vyrobené elektrické energie lze průměrně zásobovat 700 domácností a roční výrobou energie se ušetří 2 476 tun emisí CO2. Předpokládaná návratnost celé investice je do 10 let, udávaná životnost použité technologie je 25 let.

Obr. 1: Celkový pohled na fotovoltaickou elektrárnu

Použitá technologie
Na FVE v Hodonicích bylo použito 10 848 modulů německé značky SolarWorld. Investor se rozhodl pro tuto technologii i přes vyšší pořizovací náklady, které se však v dlouhodobém pohledu zaplatí vyššími výnosy.

Elektrárna je unikátní také tím, že jsou zde vedle sebe v naprosto srovnatelných podmínkách umístěny panely monokrystalické i polykrystalické (obr. 5), a je tedy možné sledovat rozdíl ve výnosech těchto dvou technologií. Elektrárna je pro snížení celkových nákladů postavena na dřevěné konstrukci s úpravami pro prodloužení její životnosti.

Polykrystalické moduly SolarWorld zvítězily v testu německého časopisu Photon . Ten měřil po celý rok 2008 s nejvyšší přesností výnosy 16 různých fotovoltaických modulů. Modul SolarWorld-SW 210 Poly se stal celkovým vítězem s ročním výnosem 1 063,01 kWh (na 1 instalovaný kilowatt).

Uvedení do provozu a připojení k síti
Elektrárna byla spuštěna ve dvou fázích. První polovina byla připojena k síti již v dubnu 2009, druhá pak byla plánována na červen 2009. Díky velmi dobré organizaci a spolupráci všech zúčastněných subjektů se však podařilo připojit zbývající 1 MW téměř o měsíc dříve, než udával původní harmonogram – tedy v květnu 2009. Uspíšení bylo možné i díky kvalitní přípravě, která trvala přibližně dva roky.

Slavnostního otevření FVE se uskutečnilo 26. května 2009 za účasti zástupců investora, společnosti Soleg, náměstka ministra životního prostředí ČR Karla Bláhy, představitelů značky SolarWorld z Německa a zástupců saského ministerstva životního prostředí.

První zkušenosti z provozu
V současné době, po více než dvou měsících plného provozu, lze říci, že fotovoltaická elektrárna v Hodonicích naplňuje očekávání investora a očekávané výnosy dokonce převyšuje.

Z dosavadního provozu také vyplývá, že polykrystalické moduly produkují více energie než monokrystalické a velmi patrný je i vliv povětrnostních podmínek, zejména osvitu a teploty, na výkon modulů. Každá technologie má však svá specifika a celkový závěr tak bude možné udělat až po delším časovém období, nejdříve po prvním roce provozu.

FVE v Hodonicích u Znojma
Začátek výstavby: listopad 2008
Celkový výkon: 2,15 MW
Plocha: 5,9 ha
Použité moduly: monokrystalické a polykrystalické moduly SolarWorld
Dodavatel technologie: Soleg GmbH
Projektant: Aqua Projekt CZ, s. r. o.
Financování projektu: Česká spořitelna, a. s.

Ing. Filip Malán
Autor se zabývá fotovoltaickými systémy a je jednatelem společnosti Soleg, s. r. o.
Foto: Soleg

Literatura:
1. DÜPONT, R. – SIEMER, J.: Was Sie über ein Solarmodul wissen sollten. In: Photon, 2009, č. 2, s. 54–61.

Článek byl uveřejněn v časopisu TZB HAUSTECHNIK.

RubrikyFotovoltaika