Partneři sekce:
  • P.M.H. Invest & Trade

Webová encyklopedie Šetrné budovy

Webová encyklopedie Šetrné budovy

Informací o energetické efektivitě budov není v současnosti nikdy dost. Energeticky úsporných budov je u nás stále poskrovnu, stejně jako firem, které by je stavěly. Přesto je již v obecném povědomí přijímána nutnost energetických úspor a zájem o nízkoenergetické stavby prudce roste nejen mezi odborníky, ale i širokou veřejností. Od června je všem zájemcům k dispozici nový zdroj informací, portál otevřené internetové encyklopedie šetrného stavění.

Nápad vytvořit nezávislou informační platformu se zrodil v rámci mezinárodního programu Challenge Europe pořádaného Britskou radou, který sdružuje mladé lidi za účelem hledání cest ke snižování emisí skleníkových plynů způsobujících klimatické změny.

Záštita Britské rady a Respekt Institutu byla pro tým tří mladých lidí příležitostí pro založení nezávislé informační iniciativy pod názvem Šetrné budovy, která má být protiváhou informacím pocházejícím od komerčních zdrojů. Na podpoře se dále podílela Americká ambasáda a Nadace OKD. Cílem iniciativy je poskytnout nestranné informace o budovách, které využívají alternativní druhy energie a jsou šetrné k životnímu prostředí.

Tým projektu má již za sebou úspěšné uspořádání mezinárodní konference, která proběhla 26. března 2009 s účastí významných českých i zahraničních odborníků. Diskuse byla orientovaná jak na stavební, tak ekonomické aspekty šetrných budov a jejím úkolem bylo oslovit touto tématikou účastníky z oblasti architektonické a developerské, ale i finanční.

Internetová encyklopedie
Slavnostní spuštění internetové encyklopedie www.setrnebudovy.cz proběhlo 23. června 2009 za účasti osmdesáti hostů z řad odborníků, studentů a novinářů. Problematiku šetrných budov rozvedl ve své doprovodné přednášce Ing. Jan Žemlička.

Udržitelný rozvoj lze podle něj dosáhnout především jednoduchostí myšlení. Současné rozhodovací procesy a vyhlášky jsou však díky své nekomplexnosti bohužel často spíše nepřítelem šetrných budov. V závěru večera proběhlo slavnostní vyhlášení soutěže o nejlepších pět příspěvků do encyklopedie od studentů stavebních fakult.

Kromě zmíněné nestrannosti si nový webový portál klade za cíl umožnit výběr informací na míru uživateli, ať jde o čistého laika nebo naopak profesionála. Po vstupu se proto otevře interaktivní uvítací stránka, kde si lze vybrat oblast zájmu – rodinné či bytové domy nebo administrativní objekty, a to s ohledem na to, zda je zájemce uživatel, projektant nebo developer.

Informace i výpočetní nástroje
Na portálu lze také využít sekci Spočtěte si sami, kde najdete interaktivní a praktické výpočetní nástroje. Nejdůležitějším nástrojem je graficky ztvárněná případová studie, na níž lze interaktivně sledovat efekt různých úsporných opatření na spotřebu energie, provozní a investiční náklady, návratnost investic, vnitřní pohodu anebo na zařazení do určité kategorie v průkazu energetické náročnosti budovy.

Tým projektu Šetrné budovy předpokládá, že tato aplikace poslouží především jako lákadlo pro laicky zaměřené uživatele. Vážnější zájemci pak ocení například kalkulačku pro výpočet výše dotace na zateplení nebo solární kolektory v rámci programu Zelená úsporám. Profesionálové zase mohou čerpat informace z odborných článků v encyklopedické části.

Pro pohyb v encyklopedii slouží klíčová slova a také již zmíněný výběr oblasti zájmu a identity pomocí záložek po levé a pravé straně obrazovky, které lze zapínat či vypínat.

Naplnění encyklopedie odborným obsahem je na bázi dobrovolných přispěvovatelů, přičemž příspěvky musí schválit jeden ze správců encyklopedie. Po registraci mohou následně autoři svoje příspěvky dále upravovat. Tým projektu Šetrné budovy chystá v brzké době doplnění interaktivních nástrojů o další možnosti a rozšíření o více případových studií. Zároveň stojí před dlouhodobým úkolem plnění obsahu a získávání nových dobrovolných přispěvovatelů.

Mgr. Jakub Holovský, Ing. Petr Vogel, Ing. Petr Kotek, Ph.D.
Autoři článku jsou tvůrci portálu a internetové encyklopedie Šetrné budovy.

Zdroje: www.konference2009.setrnebudovy.cz, www.setrnebudovy.cz

Článek byl uveřejněn v časopisu TZB HAUSTECHNIK.

RubrikyEnergie