Obrázek 1 Bloková schéma platformy eIoT 1

Smart metering & planning via eIoT v lázních

Jak zajistit energetický audit nad „živými daty“? Cílem zadání bylo zpřístupnit energetickému auditorovi dostatek energetických údajů z celého areálu lázní tak, aby to mělo ekonomický smysl a bylo financovatelné z úspor.

Bez názvu 1– energy Internet of Things (energetický internet věcí). Využitím IoT technologií jsme přinesli vzdálený smart-monitoring s komplexním energetickým managementem a financováním.

Jeden ucelený systém, který se skládá z následujících bloků:

 1. Blok – IoT zkratka z anglického Internet of Things je název pro technologie umožňující propojení komunikace zařízení s nízkou spotřebou energie (životnost baterie po mnoho let), nároky na objem přenesených dat a nízkými provozními náklady.
 2. Blok – komunikační sítě LoRaWAN, Sigfox, NB-IoT společně s centrálním komunikačním uzlem jsou určené pro sběr dat ze všech druhů snímačů. Sítě určené k bezdrátovému přenosu dat internetu věcí (IoT) v lokální, regionální, národní anebo globální síti.
 3. Blok – software CHASTIA nasazený pro zpracování, vizualizaci a vyhodnocení dat. Možnost sledování korelací s jinými sledovanými hodnotami. Jednoduché a přehledné rozhraní s možností rozšíření softwaru o další moduly z oblasti facility managementu.

Vstupy k projektu

Parametry projektu lázní:

 • poloměr areálu 500 m,
 • 6 objektů na sledování,
 • měřící body rozmístěné od podzemních podlaží až po střechu.

Požadavky auditora:

 • 144 měřících bodů,
 • sledování spotřeb elektřiny, plynu, vody a tepla,
 • sledování parametrů objektů a technologií.
Obrázek 2 Areál lázní.
Obrázek 2 Areál lázní. | Source: CHASTIA

Prohlídka, analýza a instalace

Během prohlídky areálu a objektů bylo zjištěné, že některé požadované měřící body už existují a jsou tam nainstalována různá podružná měřidla. Všechna tato existující měřidla prošla analýzou, na základě čeho jsme určili, které jsou anebo nejsou vyhovující pro vzdálený sběr dat, doplněním vhodných IoT zařízení (většinou napájených z baterie).

Nevyhovující měřidla byly modernizovány a chybějící měřící body doplněny. Analýza, modernizace a doplnění měřidel se týkala: elektroměrů, měřičů tepla, plynoměrů a vodoměrů.

Doplňující parametry na sledování objektů byly teploty potrubí, prostorové teploty a vlhkosti.

Tím, že je areál velmi rozlehlý, tak jsme v rámci areálu ve spolupráci s operátorem LoRaWAN sítě zabezpečili dostatečné pokrytí jednou venkovní základnových stanic – pro bezdrátový sběr dat s periodou od 5 minut.

Do eIoT platformy jsme integrovali měřidla od společností Danfoss, Elster a Sensus.

Instalace, rozhraní a možnosti

Údaje jsou sbírané přímo z IoT zařízení a ukládané na centrální server eIoT.sk. Vizualizace naměřených a sledovaných dat je zabezpečená přes online webové rozhraní eIoT.sk.

Modularitou softwaru je možné platformu rozšířit o další moduly, které zákazníkům pomohou při pasportizaci, plánované údržbě (revize, legislativa), helpdesk (údržba/servis) a přístupu k výkresům.

Dalším přínosem jsou:

 • „real-time“ sledovaní stavů,
 • zjištění úniků, poruch a nechtěných stavů (anomálií),
 • přehledné grafy a tabulky s možností využití pro další rozúčtování,
 • správa nemovitostí, majetku, dokumentace a jejich údržby (volitelně),
 • získání dalších benefitů, které je analýzou dat možné navrhnout,
 • integrace dat do různých informačních systémů exportem anebo přímo přes API.
Obrázek 3 Ukázka 3 fázového měření na vstupu objektu.
Obrázek 3 Ukázka 3 fázového měření na vstupu objektu. | Source: CHASTIA
Obrázek 4 Měření prostředí v objektu.
Obrázek 4 Měření prostředí v objektu. | Source: CHASTIA

Zhodnocení

Podařilo se nám efektivně a ekonomicky zajistit živá data z celého areálu. Takové „živé sledování“ přineslo další možnosti, jak se na energetiku podívat z jiné perspektivy a tím pádem umožnit puštění se do větších energetických výzev v rámci úsporných opatření a provozu.

ZDROJ: PR článek společnosti CHASTIA s.r.o. (www.chastia.com, www.eiot.sk)