Partneři sekce:
  • SCHELL
Siemens oceněn v soutěži Český energetický a ekologický projekt, stavba, inovace roku 2016

Siemens oceněn v soutěži Český energetický a ekologický projekt, stavba, inovace roku 2016

Český Siemens získal cenu poroty v soutěži Český energetický a ekologický projekt, stavba, inovace roku (ČEEP) 2016 za projekt implementace platformy komplexního řízení budov Desigo CC v nové budově CIIRC ČVUT v Praze. Cenu si firma odnesla v kategorii Technologie a inovace. Slavnostní předávání cen 15. ročníku soutěže ČEEP proběhlo právě v budově CIIRC.

Technická zařízení pro budovy s téměř nulovou spotřebou energie

Technická zařízení pro budovy s téměř nulovou spotřebou energie

Evropská směrnice o energetické náročnosti budov definuje obecné požadavky na výstavbu všech nových budov tak, aby splňovaly kritéria budov s téměř nulovou spotřebou energie. Tento požadavek je v České republice zakotven v zákonu 406/200 Sb. o hospodaření energií a navazujících vyhláškách. Příspěvek ukazuje na příkladu rodinného domu, jak vhodnou kombinací technických systémů lze kritéria budovy s téměř nulovou spotřebou splnit.

Energy Academy v Groningenu ukazuje budoucnost ekologických staveb

Energy Academy v Groningenu ukazuje budoucnost ekologických staveb

Nová budova Energy Academy v Groningenu je nejekologičtější stavbou mezi vzdělávacími a vědeckými institucemi v Nizozemsku. Díky inteligentnímu designu a konstrukci produkuje více energie, než spotřebuje. K ohřevu a chlazení je využita geotermální energie, přirozená ventilace je stimulována „solárním komínem“ a díky speciálnímu nastavení solárních panelů na střeše je optimálně využita sluneční energie a současně zajištěno přirozené prosvětlení budovy. Dešťová voda slouží nejen k zavlažování, ale i ke splachování na toaletách. Stavba dostala nejvyšší rating BREEAM a stala se jedním z vítězů BREEAM Award 2017.

Pracovní konference projektu Evropské unie MORE - CONECT

Pracovní konference projektu Evropské unie MORE – CONECT

V projektu jsou zapojeny RD Rýmařov a Univerzitní centrum energeticky efektivních budov ČVUT spolu s dalšími podniky a univerzitami ze šesti zemí EU, aby byly zastoupeny různé klimatické podmínky, stavební technologie a kulturní aspekty. Vedoucím projektu je Peter Op ’t Veld z Holandska. Senior konzultant v Huygen Engineers and Consultants, také je profesor na Hasselt University a vedoucí mezinárodních projektů v programech Horizont 2020.

Dojde k renesanci elektrického akumulačního vytápění?

Dojde k renesanci elektrického akumulačního vytápění?

V současné době se neustále zvyšuje podíl elektrické energie vyráběné z obnovitelných zdrojů: výroba elektřiny u těchto zdrojů značně kolísá v závislosti na přírodních podmínkách (sluneční osvit, rychlost větru). V souvislosti s aplikací Smart Grids a Smart Metering se hledají spotřebiče, jejichž odběr elektřiny lze řídit podle situace v elektrizační soustavě.

Možnosti využívání obnovitelných energií v soustavách Centralizovaného zásobování teplem

Možnosti využívání obnovitelných energií v soustavách Centralizovaného zásobování teplem

Slovensko není bohaté na primární energetické zdroje, dováží téměř 90 % většinou z Ruska. Pro soustavy centralizovaného zásobování teplem (dále SCZT) se většinou využívá zemní plyn, přičemž je potřeba zvýšit efektivnost využívání a podle možností ho nahradit domácími obnovitelnými zdroji energie (dále OZE) na bázi biomasy (dřevní štěpka, pelety, brikety), odpadního tepla z různých technologií (v průmyslu), jakož i geotermální energie (sto sedmdesát vrtů po celém Slovensku). Samozřejmě aplikace OZE je vázána na její výskyt v některých regionech Slovenska.

Energeticko-ekonomické vyhodnocení systému ATO

Energeticko-ekonomické vyhodnocení systému ATO

Vyčerpatelnost primárních zdrojů energie a ochrana životního prostředí nás stále více nutí zabývat se možnostmi aplikace obnovitelných zdrojů energie i při komplexní obnově bytových domů. Možnost, jak snížit energetickou náročnost budov, poskytuje aplikace aktivní tepelné ochrany (dále jen „ATO“) nebo tepelné bariéry do obvodového pláště budov. Článek je věnován energeticko-ekonomickému hodnocení systému aktivní tepelné ochrany na bytovém domě.

Biomasa jako zdroj pro výrobu elektrické energie a tepla v bytových domech

Biomasa jako zdroj pro výrobu elektrické energie a tepla v bytových domech

Hlavním účelem tohoto článku je popis kogenerační jednotky založené na principu organického Rankinova cyklu (dále jen ORC) pro využití v bytových domech. Významná část této práce je zaměřena na modelování dat tepelné potřeby domu a požadavku na dodávku elektrické energie. Cílem je určit výkonové parametry kogenerační jednotky, nezbytné kapacity pro akumulaci tepla, provozní stavy jednotky, investice a provozní náklady.

Možnost akumulace energie ve formě tepla a chladu do akumulačních panelů

Možnost akumulace energie ve formě tepla a chladu do akumulačních panelů

Příspěvek popisuje využití akumulace energie ve formě tepla a chladu pomocí specifického zařízení termálního panelu složeného z PCM (phase-change materiál). Akumulace tepla je možná s využitím termálního panelu napojeného na solární tepelné kolektory, které slouží k ohřevu vody v trubkovém výměníku uloženém uvnitř termálního panelu. Jako zdroj energie pro ohřev vody bylo využito solárních kolektorů a také tepelného čerpadla.

Elektrárna v Kozomíně: Unikátní česká technologie je už v ostrém provozu

Elektrárna v Kozomíně: Unikátní česká technologie je už v ostrém provozu

Unikátní česká technologie je už v ostrém provozu. Elektrárna v Kozomíně v blízkosti Kralup nad Vltavou, která vznikla v „brownfieldu“ bývalé zemědělské budovy, má za sebou už první čtyři měsíce ostrého provozu. Elektrárna vyrobí více než 1 000 MWh elektrické energie měsíčně, což pokryje spotřebu přibližně 3 000 domácností. Ekologická bezemisní technologie, vyrábějící elektrickou energii a teplo zplyňováním dřevní štěpky, je v ČR unikátní. Podařilo se ji vyvinout ve spolupráci českých firem a vědců z Vysoké školy chemicko-technologické v Praze a Akademie věd ČR.