Partneři sekce:

Keramický stropní systém (Pracovní postup)

Stropní konstrukce je důležitou součástí každé stavby proto výběr typu stropu musíme důkladně zvážit.

Krok 12: Výška a stabilita věncovek

Příslušná výška horního okraje věncových cihel se dosáhne vrstvou maltového lože v potřebné tloušťce. Odolnost věncových cihel proti vylomení během betonáže lze zvýšit vytvořením tzv. fabionu.

12 Výška a stabilita věncovek
12 Výška a stabilita věncovek |

Krok 13: Vyztužení věnce

Nad obvodovými a vnitřními nosnými stěnami se zhotoví výztuž věnce. Třmeny, které se nacházejí na koncích a uprostřed nosníků, se nadzvednou pod úhlem 45° směrem k nosné stěně. Třmeny se ohýbají jen jedenkrát, aby se neodlomily.

13 Vyztužení věnce
13 Vyztužení věnce |

Krok 14: Spojovací výztuž

Do třmenů na obou koncích nosníků se vloží spojovací výztuž ve tvaru L, která se sváže s výztuží věnce. Ta musí zasahovat z věnce nad nosníky na vzdálenost 1/6 rozpětí, minimálně však 0,8 m od vnitřního líce nosné stěny.

14 Spojovací výztuž
14 Spojovací výztuž |

Krok 15: Vyztužení betonové desky

Betonová deska se vyztužuje svařovanými KARI sítěmi o velikosti ok 150/150/4 mm. U zdvojených nosníků se používá KARI 150/150/8 mm.

15 Vyztužení betonové desky
15 Vyztužení betonové desky |

Krok 16: Betonáž stropu

Před betonáží se celý strop důkladně poleje vodou. Strop se betonuje zároveň se ztužujícím věncem betonem třídy C 20/25 s max. velikostí zrna 8 mm. Tloušťka betonové desky v místě max. převýšení má být 40 až 70 cm.

16 Betonáž stropu
16 Betonáž stropu |
Text + foto: Zpracováno z pokladů firmy Wienerberger
Vizualizace detailu: Mgr. art. Ján Malík

Článek byl uveřejněn v časopisu Realizace staveb 3/2019.