Ochranný nátěr nově realizovaných podlahových konstrukcí
Galerie(7)

Materiály pro vyrovnání finalizaci podlahových konstrukcí

Podlahové konstrukce jsou obecně považovány z hlediska výroby za snadno proveditelné. Ti, kdo se podlahovým konstrukcím věnují však vědí, že se jedná o konstrukce poměrně namáhané, náročné na výrobu, a to zejména z hlediska rovinnosti, ošetřování a omezení vzniku trhlin. Konstrukce jsou neustále využívané a je tedy nutné zajistit i jejich údržbu. To spočívá i v povrchové úprav podlahy.

I do oblasti podlahových konstrukcí vstupují nově vyvíjené materiály a technologické postupy, které mají vylepšit výsledné vlastnosti, nebo zajistit jejich snadnější aplikaci.

Proto se společnost BETOSAN s.r.o. věnuje výzkumu a vývoji materiálů pro výrobu, opravu a povrchové úpravy podlahových konstrukcí. Jedná se o materiály na cementové bázi, na bázi epoxidových pryskyřic a materiálů, které mohou ovlivnit vlastnosti materiálů aplikovaných v náročných podmínkách. Snahou je dodat kompletní sortiment materiálů pro vytváření a opravu podlah jak průmyslových, tak v bytové výstavbě.

Aplikace korundového vsypu
Ochranný nátěr stávající podlahy zvýšení chemické odolnosti
Použití ruční hladičky k zapracování vsypu
Sklad materiálu a zařízení nátěr proti vodě a CHRL
Sklad materiálu a zařízení nátěr proti vodě a CHRL vjezd
Aplikace samonivelační hmoty

Oprava a příprava podkladu pod finální vrstvy

Před aplikací finální povrchové úpravy je potřeba podklad opravit a případně vyrovnat tak, aby následné vrstvy byly funkční, nebo aby, v případě aplikace nátěrů (tenkých vrstev), byla splněna finální rovinnost.
Standardem jsou samonivelační materiály, které jsou určeny především pro podlahové konstrukce v občanské výstavbě. Jedná se o materiály MONOLITH a NIVELITH.

Aplikace samonivelační hmoty
Aplikace samonivelační hmoty |

Vzhledem k tomu, že jsou podlahové konstrukce obvykle často používány, proto by jejich realizace, tak jejich oprava měla probíhat v krátkém čase. Toho je možné dosáhnout pomocí materiálů s urychleným náběhem pevností. (např. MONOLITH S rapid).

V případě opravy podlahových konstrukcí je možné využít i další materiály jako MONOCRETE rapid, SUPERFIX rapid, které jsou v závislosti na konkrétní konstrukci vhodné.

Finální úprava

Pro finální povrchovou úpravu jsou voleny materiály v závislosti na druhu podlahové konstrukce. Pro průmyslové podlahy jsou voleny obvykle epoxidové pryskyřice, nebo podlahové vsypy.

Epoxidové pryskyřice jsou vhodné pro aplikace, kde se předpokládá vedle mechanického zatížení, i zatížení chemické, oleji, pohonnými hmotami a úkapy jiných obvykle kapalných látek. Pro takové aplikace je možné použít materiály BETOFIX SW, nebo materiál BETOLIT EP 0-1 DC, třeba i v kombinaci z emulzním epoxidem EPOLIT W.

V případě oprav je nutné zajistit, aby právě zmíněné látky neznečišťovaly podklad a nebránily zakotvení nátěrových materiálů do pórového systému podkladu. BETOSAN s.r.o. pro takové případy nabízí materiály s obsahem promotéru adheze, který umožňuje penetraci znečištěného (zaolejovaného) podkladu. Jedná se o materiál UNICRETE AMC, nebo UNICRETE AME.

Ochranný nátěr stávající podlahy zvýšení chemické odolnosti
Ochranný nátěr stávající podlahy zvýšení chemické odolnosti |

Použití vsypů je vhodné zejména v aplikacích, kde je vyžadována zejména mechanická odolnost vč. zvýšené odolnosti vůči obrusu. Vsypy pro průmyslové podlahy nabízíme pod názvem DENSOTOP. Jedná se o řadu materiálů, které jsou použity v závislosti na požadované odolnosti a předpokládaném zatížení.

Nově jsme vyvinuly systém materiálů UNICRETE, které jsou určeny pro extrémně zatížené podlahové konstrukce. Jedná se o velmi odolné stěrky, minerální i metalické vsypy a současně o materiály s retardačními účinky, které umožňují zapracování vsypů do podlah v případě realizace odolných vrstev (UNICRETE TARD).

Sklad materiálu a zařízení nátěr proti vodě a CHRL
Sklad materiálu a zařízení nátěr proti vodě a CHRL |

Jak přistoupit k volbě materiálů

Použití všech materiálů se řídí zásadami, které jsou ovlivněny okrajovými podmínkami jednotlivých konkrétních konstrukcí. Proto je potřeba zhodnotit, jak stav stávajících konstrukcí, a stejně tak je potřeba stanovit účinky, které budou na konstrukci působit a budou ji zatěžovat.

Pouze na základě relevantních informací je možné zajistit dlouhodobou funkčnost konstrukce podlahy opravované, nebo nově realizované.

Ing. Zdeněk Vávra, BETOSAN s.r.o., Nová cesta 291/40, Praha 4, praha@betosan.cz

ZDROJ: PR článek společnosti BETOSAN s.r.o.