Kročejová izolace pod dlažbu (Pracovní postup)

Partneři sekce:

Téma kročejové izolace nabývá v současné době na důležitosti. Po každodenním stresu je odpočinek za zdmi vlastního příbytku zvlášť důležitý a velkou měrou přispívá ke kvalitě života. Pokud kročejová izolace chybí, ze schodišť a stropů pokojů se stávají doslova reproduktory. Tím se výrazně snižuje komfort bydlení, zejména pak v panelových a starších domech to může představovat velký problém.

Krok 5: Řešení spár

Styčné spáry mezi deskami je nutné následně přelepit samolepicí zakrývací páskou o šířce nejméně 20 mm, aby se zabránilo vzniku zvukových mostů.

05 Řešení spár
05 Řešení spár |

Nepřehlédněte: Zvuková izolace bytových příček

Krok 6: Hydroizolační vrstva

Při použití pod keramické dlaždice ve vlhkých či mokrých prostorách je nezbytné provést na deskách hydroizolační vrstvu.

06 Hydroizolační vrstva
06 Hydroizolační vrstva |

Krok 7: Lepení dlaždic

Pro nalepení keramických dlaždic na dělicí desky, resp. hydroizolaci je vhodné využít deformovatelné tmely.

07 Lepení dlaždic
07 Lepení dlaždic |

Krok 8: Spárování

Zalití spár se provádí flexibilními spárovacími hmotami nebo hmotou na bázi reaktivní pryskyřice.

08 Spárování
08 Spárování |

Krok 9: Uzavření spár

Posledním krokem je uzavření dilatační spáry elastickou hmotou.

09 Uzavření spár
09 Uzavření spár |

Text + foto: MC Bauchemie

01 Příprava podkladů
02 Okrajová páska
04 Lepení desek
ystémové řešení BOTAMENT
07 Lepení dlaždic
05 Řešení spár
08 Spárování
03 Úprava desek