Partneři sekce:
  • Stavmat
  • Ostendorf - OSMA
  • Českomoravský beton
  • Rehau
  • Isover

Rychlá a snadná realizace lité podlahy

Rychlá a snadná realizace lité podlahy

Krásu podlahy obvykle posuzujeme jen podle položené krytiny, kterou ve výsledku vidíme. Aby však byla dokonalá i tato vrchní nášlapná vrstva, je třeba vybrat i kvalitní základ pro její pokládku. Pro realizaci litých podlah jsou využívány dva různé typy materiálů, a to anhydritový nebo cementový litý potěr. Výběr potěru záleží na druhu a způsobu užívání stavby.

Realizace lité podlahy v rodinném domě je velmi rychlá, díky snadné manipulaci s litými potěry se zkracuje přibližně na polovinu. Za jeden den je možné nalít plochu až 1 000 m2, u anhydritové podlahy dokonce až 1 500 m2. Hotová podlaha je po 24–48 hodinách pochozí, už po 4–5 dnech ji lze zatížit lehkým stavebním provozem. Při pokládce se pracovníci nemusejí pohybovat po kolenou, nehrozí tak poškození topných kabelů či izolačních vrstev.

Předností anhydritového potěru ANHYMENT je dosažení vysoké pevnosti a odolnosti vůči deformacím. Další výhodou je snížení podlahové vrstvy až na 3 cm nad rozvody podlahového topení, což vede k rychlejšímu průchodu tepla konstrukcí. Vrstva cementového potěru zase oproti potěru anhydritovému rychleji vysychá, proto se CEMFLOW používá při realizaci podlah v dřevostavbách. Cementový potěr se hodí i pro rekonstrukce a pro prostory s vyšší vlhkostí, jako jsou historická zástavba, garáže, sklepy apod.

Následující fotoreportáž zachycuje pokládku lité podlahy o ploše cca 120 m² s využitím cementového litého potěru CEMFLOW v rodinném domě, včetně praktických rad a tipů na správné provedení lité podlahy.

01 | Příprava podlahové konstrukce
Na podkladové konstrukci s rozvody vyplníme mezery mezi kabely a trubkami polystyrenem (EPS 100), případně cementovou litou pěnou PORIMENT. Nad rozvody umístíme navrženou tepelnou izolaci. Tepelná, případně kročejová izolace, se překryje separační vrstvou. Po obvodu se na zdi upevní dilatační pás z pěnového polyethylenu v tloušťce
10–15 mm.

02 | Příprava prostor s podlahovým topením k lití potěru
V případě podlahového vytápění se na tepelnou izolaci uloží systémové desky, případně odrazová fólie či jiný podklad. Systémová deska je nejčastěji k vidění v nopovém provedení. Špunty usnadňují montáž trubek podlahového topení, pomáhají totiž dodržet přesné rozteče mezi trubkami (100–150 mm).

03 | Nastavení výšky litého potěru
Výšková úroveň trojnožek, do jejichž úrovně se potěr nalévá, se nastaví pomocí hadicové vodováhy nebo laseru. Toto nastavení zajišťuje dokonalou rovinu a rovnoměrnou výškovou úroveň v celé ploše podlahy. Trojnožky se umisťují zpravidla v roztečích 2 m. Také je možné výšku potěru určovat během lití pomocí přenosného stavebního laseru a odrazové tyče.

04 | Prostor připravený pro pokládku lité podlahy
Takto vypadá místnost připravená pro pokládku lité podlahy. Výšku, do jaké se potěr lije, volíme podle vlastností litého potěru (pevnostní třída v tlaku a v tahu za ohybu), v případě plovoucích potěrů i podle tloušťky a stlačitelnosti izolační vrstvy pod litou podlahou (tepelná izolace a kročejová izolace) a na základě požadavku na celkovou únosnost (zatížení) podlahové konstrukce.

05 | Příjezd speciální techniky na stavbu
Lité potěry CEMFLOW se vyrábí v betonárnách, na stavbu se dopravují v čerstvém stavu autodomíchávačem. Využití autodomíchávače oproti mobilnímu silu je výhodné, protože autodomíchávač není náročný na místo (nepotřebuje manipulační prostor pro plnění a zdvih sila, pouze přístupovou cestu) a nevyžaduje připojení ke zdroji vody ani elektřiny. Na stavbě navíc nezůstává žádný odpad. Do velkého autodomíchávače se vejde až 8 m3 samonivelačního potěru.

06 | Zkouška rozlivu
Před litím směsi do konstrukce se kontroluje konzistence směsi rozlivem. Zkoušku provádí při přejímce zpracovatel směsi – realizační firma. Na požádání ji může provést obsluha čerpadla nebo jiný zástupce výrobce směsi. Měřením konzistence materiálu při přejímce se kontroluje deklarovaná kvalita potěru. Konzistence cementového potěru se měří na navlhčené a setřené rozlivové desce pomocí maltového kužílku, anhydritové potěry se testují na suché desce.

07 | Čerpání lité směsi na stavbě z autodomíchávače
Do konstrukce se litá směs cementového potěru dopravuje mobilními pístovými čerpadly přes násypku autodomíchávače gumovými hadicemi o průměru hadice 50 mm. Maximální dopravní vzdálenost pístovým čerpadlem činí 150 m vodorovně nebo 30 m svisle.

08 | Aplikace litého potěru
Aby se dosáhlo rovnoměrného rozmístění směsi, ukládá se litý potěr postupným naléváním kývavým pohybem z hadic na nenasákavý podklad, a to až do výše vyznačené trojnožkami.

09 | Litý potěr před nivelací
Směs se lije vždy tak, aby se zamezilo jejímu vniknutí pod separační vrstvu. Hodnoty teplot vnějšího prostředí i prostředí stavby při ukládce a 3 dny po uložení se musí pohybovat mezi hodnotami +5 °C a +25 °C.

10 | Hutnění – hrubé urovnání lité směsi
Nalitá plocha se pomocí speciálních nivelačních hrazd zpracovává vlněním. Účelem vlnění je usnadnění rozlití a zatečení směsi do všech míst a dutin, například v rozích, pod podlahovým topením apod., a dále odvzdušnění nalité směsi v celé její tloušťce. Plocha se nejprve rozvlní v jednom směru, při tomto „prvním vlnění“ je nutné s hrazdou pracovat větší silou a ponořovat tyč do celé tloušťky uložené vrstvy – až na podklad.

11 | Nivelace – urovnání povrchu lité směsi
Následně se plocha rozvlní ve druhém, kolmém směru. Při tomto druhém vlnění se hrazda ponořuje zhruba do poloviny tloušťky uložené vrstvy, tedy o něco jemněji. Vlnění se musí provádět bezprostředně po nalití plochy (uložení), dokud je směs maximálně zpracovatelná. Touto cestou dochází k zahlazení nerovností na povrchu potěru.

12 | Ošetřování povrchu
Pro omezení smrštění z vysychání a vzniku trhlin je u cementových potěrů nutné ihned po znivelování jejich povrch ošetřit ochranným postřikem, který je součástí dodávky lité směsi. Konkrétní dávkování, případně vynechání, závisí na podmínkách v místě ukládky, zejména na rychlosti vysychání potěru. Potěr je třeba první tři dny po položení chránit před průvanem i přímým slunečním zářením a prudkou změnou teplot.

13 | Hotový povrch podlahy po zpracování do požadované roviny
Litá podlaha je pochozí po 24–48 hodinách po ukončení pokládky, částečně zatížitelná po cca 3 dnech (při teplotách 15–20 °C). V případě, že na litou podlahu bude pokládána lepená nášlapná vrstva, je třeba povrch potěru ještě přebrousit a zkontrolovat zbytkovou vlhkost potěru. Před pokládkou na vytápěné potěry se musí provést nátopová zkouška systému, který je popsána v technickém listě potěru.

INFORMACE O MATERIÁLU:

  • Obě varianty potěrů najdete i v nabídce skupiny Českomoravský beton pod označením litý anhydritový potěr  ANHYMENT® a litý cementový potěr CEMFLOW®.
  • Materiály pro lité podlahy jsou vyráběny v betonárnách skupiny Českomoravský beton s plně automatizovaným systémem řízení dle speciálních a ověřených receptur.
  • Lité potěry vynikají vysokou tekutostí, takže materiál vyplní veškeré prostory, např. mezi trubkami či kabely, a snadno se ukládá do konstrukce.

Pozor!

Optimální rozliv cementové lité směsi se pohybuje na úrovni 22–26 cm pro tloušťku potěru do 8 cm a 20–24 cm pro tloušťku nad 8 cm. Maximální povolený rozliv litého cementového potěru je 28 cm.

TEXT + FOTO: ČESKOMORAVSKÝ BETON

Článek byl uveřejněn v časopisu Realizace staveb.

RubrikyPodlaha