Pokládka lité podlahy s využitím cementového litého potěru
Galerie(13)

Pokládka lité podlahy s využitím cementového litého potěru

Partneři sekce:

I výběr materiálu pro podlahy ovlivní náklady na vytápění domu. Lité podlahy výborně vedou teplo a pomáhají tak zvýšit účinnost podlahového topení a usnadnit jeho regulaci. Podlaha, která se jednoduše realizuje nalitím směsi, může být podkladem pro další, tzv. nášlapné vrstvy, nebo i velmi atraktivním finálním povrchem.

Díky snadné aplikaci se realizace podlah rodinného domu oproti jiným řešením výrazně zkrátí. Lité potěry se vyrábějí v betonárnách a na stavbu se dopravují v čerstvém stavu autodomíchávači. Pro lité podlahy se využívají zejména dva typy směsí: anhydritový nebo cementový potěr. Tyto materiály nabízí Skupina Českomoravský beton pod obchodními značkami ANHYMENT® a CEMFLOW®. Oba typy směsí mají vysokou tekutost a absenci pórů, takže vyplní veškeré prostory mezi trubkami či kabely podlahového topení. Díky tomu podlaha výborně rozvádí a akumuluje teplo a podlahové topení se snadněji reguluje. Pomocí litých potěrů lze během pár hodin dosáhnout perfektně rovných podlahových ploch s vynikající pevností, není tedy potřeba aplikovat žádné další vyrovnávací vrstvy.

Pozor!

Cementový potěr nelze používat na plochy bez dilatačních, tj. smršťovacích, spár. Je tedy nutné rozdělit je na jednotlivé dilatační celky dle technického listu. Dilatované plochy přitom nemají být větší než 40 m2 a poměr stran dilatované plochy nesmí překročit hodnotu 3 : 1. Místa provedení a umístění dilatačních spár by měl navrhovat projektant v rámci realizační dokumentace stavby, jejich umístění pak případně upřesnit přímo na stavbě. U vytápěných potěrů se spáry ve dveřních otvorech a také v zúženích půdorysu provádějí automaticky i v případě anhydritového potěru. Optimální rozliv cementové lité směsi se pohybuje na úrovni 22–26 cm pro tloušťku potěru do 8 cm a 20–24 cm pro tloušťku nad 8 cm. Maximální povolený rozliv litého cementového potěru je 28 cm. U anhydritového litého potěru se doporučuje ukládání potěru na hodnotě 24 cm rozlivu (tolerance ±2 cm, max. hodnota 26 cm). Jestliže je ukládána vrstva vyšší než 5 cm, doporučuje se pro dodržení odpovídajících vlastností potěru konzistence do 23 cm rozlivu. Podrobné informace a kontakty najdete na www.lite-smesi.cz, kde je také k dispozici aplikace Kalkulátor tloušťky litého potěru, případně na www.transportbeton.cz.

06 | Zkouška rozlivu
Před litím směsi do konstrukce se kontroluje konzistence směsi rozlivem. Zkoušku konzistence rozlitím provádí při přejímce zpracovatel směsi, tj. realizační firma. Na požádání ji může provést obsluha výrobcem dodaného čerpadla nebo jiný zástupce výrobce směsi. Konzistence cementového potěru se měří na navlhčené a se­třené rozlivové desce pomocí maltového kužíl­ku (Haegermannův kužel – dle ČSN EN 1015-3), anhydritové potěry se testují na suché desce.

07 | Čerpání z autodomíchávače
Do konstrukce se litá směs cementového potěru dopravuje mobilními pístovými čerpadly přes násypku autodomíchávače gumovými hadicemi o průměru licí hadice 50 mm. Maximální dopravní vzdálenost pístovým čerpadlem činí 150 m vodorovně nebo 30 m svisle. Anhydritový potěr je na stejné vzdálenosti čerpatelný šnekovým čerpadlem, za předpokladu použití hadic o průměru 50 mm v celé délce.

08 | Aplikace litého potěru
Aby se dosáhlo rovnoměrného rozmístění směsi, ukládají se lité potěry postupným naléváním kývavým pohybem z hadic na nenasákavý podklad, a to až do výše vyznačené trojnožkami.

09 | Litý potěr před nivelací
Směs se lije vždy tak, aby se zamezilo jejímu vniknutí pod separační vrstvu. Hodnoty teplot vnějšího prostředí i prostředí stavby při ukládce a 3 dny po uložení se musí pohybovat mezi hodnotami +5 °C a +25 °C.

10 | Hutnění – hrubé urovnání lité směsi
Nalitá plocha se pomocí speciálních nivelačních hrazd zpracovává tzv. vlněním. Účelem vlnění je usnadnit rozlití směsi a vyplnění všech míst a dutin, například v rozích, pod podlahovým topením apod., a dále odvzdušnění nalité směsi v celé její tloušťce. Plocha se nejprve rozvlní v jednom směru; při tomto „prvním vlnění“ je nutné s hrazdou pracovat větší silou a ponořovat tyč do celé tloušťky uložené vrstvy – až na podklad.

11 | Nivelace – urovnání povrchu lité směsi
Následně se plocha rozvlní ve druhém, kolmém směru. Při tomto druhém vlnění se hrazda ponořuje zhruba do poloviny tloušťky uložené vrstvy, tedy o něco jemněji. Vlnění se musí provádět bezprostředně po nalití směsi na plochu, dokud je směs maximálně zpracovatelná. Touto cestou se zahladí nerovnosti na povrchu potěru.

12 | Ošetřování
Pro omezení smrštění z vysychání a vzniku trhlin je u cementových potěrů nutné ihned po znivelování jejich povrch ošetřit ochranným postřikem, který je součástí dodávky lité směsi. Potěr je třeba první tři dny po položení chránit před průvanem i přímým slunečním zářením a prudkou změnou teplot. Aby správně vyzrál, nesmí se anhydritový potěr minimálně 7 dní od ukládky nuceně vysoušet, cementový potěr je nutné ponechat bez dotace energie 21 dnů.

13 | Hotový povrch podlahy po zpracování do požadované roviny
Litá podlaha je pochozí po 24–48 hodinách po ukončení pokládky, částečně zatížitelná cca po 3 dnech (při teplotách 15–20 °C). V případě, že na litou podlahu bude pokládána lepená nášlapná vrstva, je třeba povrch potěru ještě přebrousit a zkontrolovat zbytkovou vlhkost potěru. Před pokládkou na vytápěné potěry se musí provést nátopová zkouška systému, která je popsána v technických listech potěrů.

01 | Příprava podlahové konstrukce
Na nosné podkladové konstrukci s realizovanými rozvody vyplníme mezery mezi jednotlivými kabely a trubkami polystyrenem (EPS 100), případně cementovou litou pěnou. Tepelnou izolaci umístíme nad rozvody. Izolace se překryje tzv. separační vrstvou, v případě podlahového vytápění se na ni uloží tzv. systémové desky, případně odrazová fólie či jiný podklad. Po obvodu se na zdi upevní dilatační pás z pěnového polyethylenu.

02 | Příprava prostor s podlahovým topením
Systémová deska je nejčastěji k vidění v tzv. nopovém provedení, čili v provedení se „špunty“. Ty usnadňují montáž trubek podlahového topení, pomáhají totiž dodržet přesné rozteče mezi trubkami. Trubky tak lze montovat jen v daných roztečích, nejčastěji 100–150 mm.

03 | Nastavení výšky litého potěru
Výšková úroveň tzv. trojnožek, do jejichž úrovně se potěr později nalévá, se nastaví pomocí hadicové vodováhy nebo laseru. Toto nastavení zajišťuje dokonalou rovinu a rovnoměrnou výškovou úroveň v celé ploše podlahy. Trojnožky se umisťují zpravidla v roztečích 2 m. Také je možné výšku potěru určovat během lití pomocí přenosného stavebního laseru a odrazové tyče.

04 | Prostor připravený pro pokládku
Takto vypadá místnost připravená pro pokládku lité podlahy. Výšku, do jaké se potěr lije, nastavený trojnožkami, volíme podle vlastností litého potěru (pevnostní třída v tlaku a v tahu za ohybu), v případě plovoucích potěrů i podle tloušťky a stlačitelnosti izolační vrstvy pod litou podlahou (tepelná izolace a kročejová izolace) a na základě požadavku na celkovou únosnost, resp. zatížení, podlahové konstrukce.

05 | Příjezd speciální techniky na stavbu
Lité potěry se vyrábějí v betonárnách a na stavbu se dopravují v čerstvém stavu autodomíchávači. Využití autodomíchávačů oproti mobilním silům je výhodné, protože autodomíchávače jsou nenáročné na místo (nepotřebují manipulační prostor pro plnění a zdvih sila, pouze přístupovou cestu) a nevyžadují připojení ke zdroji vody ani elektřiny. Na stavbě navíc nezůstává žádný odpad.

Doporučené materiály:

Kromě vysoké pevnosti a odolnosti vůči deformacím je předností v případě použití anhydritového potěru ANHYMENT® i možnost snížit podlahovou vrstvu až na 3 cm nad rozvody podlahového topení. Proto potom dochází k rychlejšímu průchodu tepla konstrukcí. To v praxi znamená opět rychlejší regulaci vytápění. Vrstva cementového potěru CEMFLOW® oproti potěru anhydritovému obsahuje méně technologické vody, proto se hodí například při realizaci podlah v dřevostavbách, pro rekonstrukce a pro prostory s vyšší vlhkostí, jako je historická zástavba, garáže, sklepy apod.

Co budete potřebovat:

  • Tepelná izolace – polystyrenové desky (EPS 100)
  • V případě potřeby kročejová izolace
  • Separační vrstva – speciální voskovaný papír nebo stavební PE fólie, nebo v případě podlahového topení systémová deska
  • Dilatační pás z napěňovaného polyetylenu, například Mirelon
  • Trojnožky pro nastavení výšky litého potěru + vodováha (nebo systém stavebního laseru)
  • Separační L-profily pro zajištění dilatačních spar
  • Hrazda pro hutnění a nivelaci samonivelačních potěrů
  • Ochranné pomůcky (brýle, rukavice), holínky
  •  Postřikovač na ošetření povrchu v případě litého cementového potěru Cemflow proti odparu (výrobce může dodat spolu s postřikem)
  • Lepicí pásku pro instalaci separační fólie

TEXT + FOTO: ČESKOMORAVSKÝ BETON

Článek byl uveřejněn v časopisu Realizace staveb.