Izolace těžké plovoucí podlahy

Izolace těžké plovoucí podlahy

Tepelná a zvuková izolace z minerální vaty sníží hlučnost (hladinu akustického tlaku) těžké plovoucí podlahy až o 30 dB. Kročejová izolace podlahy se pokládá pod roznášecí desku. Tu tvoří cementový (betonový) nebo litý anhydritový potěr.

Stejně tak může být podlahová deska vytvořena suchou cestou s použitím sádrovláknitých či sádrokartonových desek, dřevoštěpkových desek (OSB) atd. Podlahovou krytinou může být dřevěná podlaha, dlažba, koberec nebo plovoucí laminátová podlaha.

Informace o materiálu:
Izolace Knauf Insulation z kamenné vlny typu PTN, PTE, PTS a PVT jsou vyráběny s různými mechanickými i akustickými vlastnostmi. Podle nich mohou být použity v místnostech s různou úrovní užitného zatížení a s použitím různě konstruovaných roznášecích desek. Lambda (λ) se pohybuje v rozmezí od 0,035 W/mK do 0,040 W/mK, pode typu.

Porovnání vlastností materiálu

01 | Podklad
Nerovný podklad vyrovnejte vhodným materiálem. Můžete jej vysypat například pískem a zhutnit. Desky minerální izolace musí ležet na podkladu celou plochou. Vlhký podklad nechte vyschnout.

02 | Okrajové pásky
Po obvodu místnosti nainstalujte okrajové pásky. Jejich šířka musí být větší než součet tloušťky kročejové izolace a roznášecí desky.

03 | Izolační desky
Izolační desky pokládejte na vazbu těsně k sobě. Zkontrolujte uložení, aby doléhaly na podklad celou plochou.

04 | Dočasná ochrana izolačních desek
Omezte pohyb osob po položené izolaci na minimum. Izolační desky můžete ochránit dočasným položením roznášecích desek (překližka, OSB apod.).

05 | Separační fólie
Na kročejovou izolaci položte separační fólii s přesahem minimálně 10 cm. Doporučujeme fólie mezi sebou slepit například pomocí pásky Knauf Insulation LDS Solifit. Fólie po obvodu vytáhněte podél stěny až nad úroveň okrajových pásků. Proveďte cementový nebo anhydritový potěr podle technologického předpisu výrobce.

1 – podlahová krytina

2 – separační podložka

3 – potěr

4 – seperační fólie

5 – okrajový pásek

6 – kročejová izolace

Pozor!
Fólie položte bez záhybů. Ty by později vedly ke vzniku trhlin v potěru. Separační fólii napojte na okrajové pásky pravoúhle bez zaoblení.

Tip pro odborníky

Kročejová izolace z minerální vlny dokáže tlumit kročejový hluk mimořádně efektivně.
Na rozdíl od jiných materiálů které se pro tento účel vyrábějí, však minerální vlna přispívá také k lepší úrovni vzduchové neprůzvučnosti.

Akustické vlastnosti podlahy se zlepší až o:

  • 30 decibelů u těžkých plovoucích podlah,
  • 23 decibelů u lehkých plovoucích podlah.

Dodržení hodnot neprůzvučnosti podlah předepisuje norma ČSN 73 0532 o akustice.

TEXT + FOTO: Knauf Insulation

Článek byl uveřejněn v časopisu Realizace staveb.