Partneři sekce:

Lepení velkoformátovych obkladů a dlažeb v nemocnici v Kladně

Lepení velkoformátovych obkladů a dlažeb v nemocnici v Kladně

Trend zvětšování formátů obkladů a dlažeb nadále pokračuje a jejich lepení s elastickými lepidly našlo uplatnění i v nových operačních sálech kladenské nemocnice.

V novém pavilonu nemocnice v Kladně bude centrální příjem, přestěhují se sem akutní a všechny diagnostické provozy, aby lidé nemuseli být rozváženi po celém areálu nemocnice. Součástí pavilonu bude také velká lékárna, jednotka intenzivní péče, ARO, jednotka jednodenní medicíny a šest moderních operačních sálů. V těchto sálech byly použity velkoformátové obklady.

Velkoformátové obklady a dlažby jsou trendem již několik let; také čeští architekti objevili jejich výhody. Vyniknou zejména ve větších prostorech, jsou méně přerušovány spárami, takže jsou opticky jednotnější. Další předností, kterou ocení právě v nemocnicích, je snadnější údržba těchto ploch vzhledem k menšímu počtu spár, v nichž se drží nečistoty a plísně.

Na druhou stranu kladou velké formáty větší nároky na pokládku, na rovinnost povrchu i kvalitu použitých penetrací, lepidel a spárovacích hmot.

Obkladové desky

Každý sál je jinak barevný. V odstínech zelené, oranžové a modré byly použity španělské celoprobarvené neglazované slinuté obklady o rozměrech 3 × 1 m a o tloušťce 3 mm. Jeden čtvereční metr desky váží jen 7,1 kg, což je oproti běžným obkladům třetina. Ke všem kladným vlastnostem běžné keramiky, jako jsou odolnost proti chemikáliím a snadná údržba, tak přibyl i další bonus – podstatné odlehčení stropní konstrukce. Jedna deska má hmotnost 21,3 kg a je mírně pružná. Manipulace s obkladem proto není úplně jednoduchá a dá se přirovnat k práci se skleněnou deskou, kdy je potřeba dvou pracovníků.

Podklad

Klíčem k lepení velkoformátových dlažeb je rovný a dobře připravený podklad. Z tohoto důvodu byl na suché sádrokartonové příčky nanesen hloubkový penetrační nátěr na bázi neutrální disperze ze syntetických živic s malým množstvím pigmentových přísad. Nátěr neobsahuje rozpouštědla, účinkuje hloubkově na horní hraně dané konstrukce, zvyšuje její pevnost a snižuje nasákavost. Jeho výhodou je i vysoká univerzálnost, takže jej bylo možné použít na všechny nasákavé podklady, tj. kromě sádrokartonu také na betonovou podlahu.

Tuto základní penetraci nanášeli pracovníci štětcem a válečkem. Po rozlití a rovnoměrném rozetření nechali nátěr minimálně dvě hodiny zaschnout, a pokud byl po této době podklad ještě nasákavý nebo nebyl odolný vůči poškrábání, nátěr opakovali.

Kromě penetračního nátěru na bázi neutrální disperze ze syntetických živic byla pro penetraci podkladů použita speciální vodní disperze na bázi syntetických živic, kterou obkládači natírali na nenasákavé a kritické potěry s těžko odstranitelnými zbytky lepidel a disperzní a epoxidové nátěrové podklady. Na tento rychleschnoucí nátěr bylo možné nanášet lepicí maltu po přibližně dvou až čtyřech hodinách.

Lepení
Velkoformátové obklady je zapotřebí lepit celoplošně a vzhledem k jejich rozměru použít lepidlo vyhovující takto náročné aplikaci. V případě kladenské nemocnice byla použita flexibilní tenkovrstvá lepicí malta v bezprašném provedení. Obsah 25kg pytle se vsypal do přibližně 8 až 8,5 l čisté studené vody a míchal nízkorychlostní vrtačkou s míchacím nástavcem, dokud se nevytvořila jednolitá hmota bez hrudek. Po pěti minutách se celá směs znovu lehce promíchala, a pokud bylo zapotřebí, doplnila se trochou vody a znovu se promíchala.

Pokládka

Při pokládce se tato malta na bázi směsi cementů s minerálními plnivy a modifikátory roztírala po podkladu stěrkou s odpovídající velikostí zubů stěrky. Vzhledem k velikosti obkladů byly použity stěrky s hloubkou zubů 12 mm tak, aby lepené obklady na svislých stěnách nesjížděly a lepicí malta pokrývala minimálně 65 % lepené plochy obkladů nebo dlažby.

Podle ČSN EN 12004, která určuje typ lepidla, jeho pevnost v tahu, skluz, otevřenou dobu a rychlost vytvrzení, je malta zařazena do třídy C2T, tj. minimální hodnota pevnosti v tahu je větší nebo se rovná 1 N/mm2. Flexibilní lepicí malty jsou schopny kompenzovat do určité míry deformace podkladu. Jejich pružnost je podle ČSN EN 12002 označena jako příčná deformace a uvádí hodnotu průhybu vzorku lepicí malty (mm). Pro třídu S1, do které patří také malta Ceresit CM 17 Stop Dust, je příčná deformace v intervalu 2,5 až 5 mm. Riziko poškození lepených obkladů a dlažeb je tedy používáním flexibilních lepicích malt výrazně zredukováno.

Od partnerů ASB

Velkoformátová dlažba má obvyklé vlastnosti keramiky, manipulací však připomíná spíše práci se skleněnou tabulí.Přestože mají neglazované slinuté obklady Levantina-Techlam proti běžným obkladům třetinovou hmotnost, každá deska vážila 21,3 kg…
… a manipulaci tak museli zajišťovat dva lidé.Měně spár s minimální velikostí znamená snazší údržbu. Ochranu proti nečistotám a vlhkosti poskytnou spárovací silikony Ceresit s recepturou MicroProtect.

–>–>
Bezprašné provedení
Použitá flexibilní lepicí malta je první maltou svého typu v tzv. bezprašném provedení. Její označení znamená, že díky nové receptuře se při vysypávání malty do nádoby a následném míchání uvolňuje minimum prachu. Nová generace bezprašných cementových lepicích malt tak umožňuje provedení obkládačských prací s udržením maximální čistoty a je vhodná zejména pro renovace v uzavřených prostorech.

V nemocnici je někdy nutné provádět rekonstrukční práce v prostředí, kde je umístěna složitá a nákladná zdravotnická technika, kterou nelze z místností přesunout, proto je použití bezprašných materiálů často jedinou možností.

Jiří Pavlíček
FOTO: archiv Henkel ČR

Autor je manažer technické podpory společnosti Henkel ČR.

Článek byl uveřejněn v časopisu ASB.