Lepení obkladů a dlažeb v koupelně
Galerie(34)

Lepení obkladů a dlažeb v koupelně

Partneři sekce:

Není nic lepšího než si po dlouhém, náročném dni napustit vanu plnou vody a o samotě či s dobrou knihou si trochu zarelaxovat. A nejlépe se samozřejmě relaxuje v řemeslně dobře provedené koupelně! Samotný postup obkladu, osazení zařízení a zhotovení celé koupelny přitom není o nic složitější než kterýkoli jiný obklad. Musíme jen mít na paměti, že obkládáme místnost, která bude namáhána vlhkostí, kterou je žádoucí udržet pod kontrolou.

Příprava

V první řadě, jako před každou úpravou stěn a podlah, je třeba povrch řádně očistit a nanést penetraci. V první řadě nanášíme hloubkový penetrační nátěr na stěny, pak na podlahu. Nátěr nanášíme rovnoměrně štětcem nebo válečkem tak, aby na povrchu nezůstávaly kaluže.

Hydroizolace

Všechny povrchy vystavené působení vody bude potřeba chránit hydroizolační vrstvou pod obklady a dlažbu. Hydroizolaci nanášíme nejdříve 2 hodiny po nanesení penetrace. Hydroizolaci lehce promícháme a neředěnou nanášíme na stěny. Nejprve aplikujeme hydroizolaci na kritická místa. V okolí prostupů instalací musíme dbát na zvýšenou ochranu. V okolí kotvicích šroubů, prostupů a vpustí provedeme hydroizolaci pomocí těsnicí manžety. Tu vkládáme do první vrstvy hydroizolace a ihned přes ni nanášíme druhou vrstvu. Pokračujeme v rozích a na přechodových spárách mezi podlahou a stěnou.

Do těchto míst, obdobně jako u manžety, vkládáme elastický izolační pás. Pás vtiskneme do první vrstvy nátěru a překryjeme druhou vrstvou. Takto ošetříme všechna kritická místa a přechody. Dále pokračujeme v nanášení hydroizolace na stěnu, na kterou bude nalepen obklad – v okolí umyvadla, sprchy a vany. První vrstvu hydroizolace nanášíme štětcem, druhou štětcem, válečkem nebo hladítkem. Tak dojde k zakrytí všech pórů v podkladu. Po prvním nátěru necháme povrchy asi 1,5 hodiny zaschnout, pak aplikujeme druhý nátěr. Stejný postup platí i u podlahy. K lepení můžeme přikročit po 4 hodinách od nanesení druhé vrstvy.

Lepení na stěny

Před lepením si vyznačíme umístění vany a umyvadla – tyto prostory obkládat nebudeme. Lepidlo rozděláme v čisté nádobě dle doporučeného poměru. Mícháme nízkootáčkovým elektrickým míchadlem. Na lepidlo používáme zubovou stěrku s velikostí zubu dle velikosti našeho obkladu. Obklady položíme do lepidla a dotlačíme. Lepidlo musí pokrývat nejméně 65 % plochy obkladu. Dbáme na stejnou šířku spár! Při obkládání stěn nepokládáme poslední řadu nad podlahou, abychom po položení dlažby mohli stěnu dokonale napojit. Pokud lepíme přírodní kámen nebo mozaiku, použijeme bílé lepidlo, aby nedošlo k probarvení obkladu.

Lepení na podlahu

V dalším kroku usadíme vanu, použijeme hydroizolační nátěr a v místě styku s podlahou a stěnou i izolační pásku. Postup je stejný jako ve všech předchozích případech. V současné době lze předpokládat, že majitelé koupelen budou požadovat podlahové vytápění. Pro tyto případy je třeba vysoce flexibilní lepidlo, které bude schopné vyrovnat rozdíly mezi dlažbou a podkladem. Podlahové vytápění pokládáme do první vrstvy lepidla a překryjeme druhou vrstvou. Po zaschnutí můžeme začít s pokládkou dlažby.

Lepidlo nanášíme vhodnou zubovou stěrkou. Dlaždice pokládáme do lepidla a pečlivě dotlačíme. Snažíme se dodržet stejnou šířku spáry. Po zaschnutí lepidla, když je podlaha už pochozí, doplníme spodní řadu obkladu na stěně. Nyní zbývá již jen obklad vany. Ten provádíme obdobně jako předešlé obklady. Lepidlo naneseme zubovou stěrkou a obklad pečlivě dotlačíme.

Spárování

Jakmile je lepidlo dostatečně vyschlé a vytvrzené, můžeme spárovat. Spárovací hmotu připravíme dle doporučeného postupu, dodržujeme dvojí míchání a tříminutové zrání mezi mícháním. Spáry zcela vyplníme. Po zaschnutí umyjeme – spárovací hmota je připravená k omytí, pokud se při doteku nelepí na prst. Čistíme lehce navlhčenou houbou krouživým pohybem, druhé čištění provádíme šikmými tahy.

Upevnění zrcadla

Zrcadlo připevňujeme na lepidlo, které na zeď naneseme ve svislých pruzích. Tím zabráníme hromadění vody za zrcadlem. Zrcadlo důkladně přitlačíme a v případě potřeby spáry vytmelíme stejným lepidlem, jaké jsme k uchycení zrcadla použili. Přebytečnou hmotu postříkáme mýdlovou vodou a otřeme plastovou stěrkou namočenou v mýdlové vodě.

Spáry a dokončení

Přechodové spáry mezi stěnami a podlahou i spáry kolem vany a umyvadla vyplníme silikonem. V místech přechodových a dilatačních spár použijeme těsnicí provazec. Ten zatlačíme do spáry a tu pak zaplníme silikonem. Přebytečný silikon otřeme plastovou stěrkou. Dodatečnou ochranu zajistíme nanesením silikonové impregnace. Tu aplikujeme štětcem. Přetřeme obklady, dlažbu i spáry. 

01 | Penetrace stěn
Úpravu koupelny začneme nanesením penetračního nátěru na dokonale očistěné povrchy stěn.

02 | Penetrace podlahy
Pokračujeme aplikací penetračního nátěru na podlahu.

03 | Nanesení penetrace
Penetrační nátěr lze provádět štětcem či válečkem. Při aplikaci nesmí zůstávat kaluže.

04 | Hydroizolace
Důležitá je hydroizolace zdí kolem vany a zrcadla. Tu začínáme nátěrem kritických míst.

05 | Manžeta
V okolí kotevních šroubů a prostupů aplikujeme manžetu. Tu vložíme do první vrstvy nátěru a překryjeme ihned druhou vrstvou.

06 | Rohy
Pokračujeme nanesením hydroizolace do rohů místností a spár přechodu stěn a podlahy.

07 | Izolační páska
Spáry překryjeme izolační páskou. Tu vložíme do první vrstvy nátěru a ihned překryjeme druhou vrstvou.

08 | Kritická místa
Manžety a izolační pásky použijeme na všech kritických místech bez výjimky.

09 | Aplikace na stěnu
Poté aplikujeme hydroizolaci na stěnu, kde bude umístěno umyvadlo a vana.

10 | Dva nátěry
Jedna vrstva hydroizolačního nátěru nestačí, musíme ji alespoň jednou opakovat.

11 | Druhá hydroizolace
Druhou vrstvu nanášíme štětcem, hladítkem nebo válečkem, aby došlo k dokonalému zakrytí všech pórů.

12 | Vyměření obkladu
Před začátkem obkládání si vyměříme umístění vany a umyvadla, tyto plochy nebudeme obkládat.

13 | Příprava lepidla
Lepidlo připravíme v čisté nádobě nízkootáčkovým elektrickým míchadlem.

14 | Nanášení lepidla
Lepidlo nanášíme zubovou stěrkou, velikost zubu volíme dle velikosti obkladu.

15 | Dotlačení dlaždic
Dlaždice při pokládání pečlivě dotlačíme do lepidla.

16 | Velikost spár
Při pokládání dbáme na dodržení velikosti spár mezi jednotlivými dlaždicemi.

17 | Mozaikový obklad
Při obkladu mozaikou nebo přírodním kamenem používáme bílé lepidlo, aby nedošlo k nežádoucímu probarvení obkladu.

19 | Izolace vany
Stejně jako v předchozích případech, i zde instalujeme izolační pásku – vtiskneme ji do první vrstvy nátěru a ihned překryjeme druhou.

20 | Podlahové vytápění
Podlahové vytápění uložíme do vrstvy lepidla, které je schopné vyrovnávat teplotu mezi dlažbou a podkladem.

21 | Druhá vrstva
Rohož vytápění překryjeme druhou vrstvou lepidla. Po jeho zaschnutí můžeme přejít k pokládce dlažby.

22 | Nanášení lepidla
Lepidlo opět nanášíme zubovou stěrkou. Velikost zubu volíme dle velikosti dlaždice.

23 | Pokládka dlažby
Dlažbu ukládáme do lepidla a vždy důkladně přitlačíme. I zde platí, že hlídáme velikost jednotlivých spár.

24 | Dokončení stěn
Když je podlaha pochozí, můžeme dokončit obklad stěny, aby na sebe obklad a dlažba perfektně dosedaly.

25 | Obklad vany
Nakonec obložíme vanu. Kvůli mozaice opět používáme světlé lepidlo.

26 | Mozaika vany
Mozaiku důkladně dotlačíme do lepidla.

27 | Spárování
Jakmile je lepidlo zaschlé a vytvrzené, můžeme spárovat. Spárovací hmotu vtíráme do spár tak, abychom je co nejlépe zaplnili.

28 | Omytí spár
Když se spárovací hmota nelepí na prst nebo nepropadá, můžeme dlaždice omýt. Omýváme houbou nejdříve krouživým pohybem, poté šikmým.

29 | Lepení zrcadla
Lepidlo lepíme na svislé pruhy lepidla, aby se za ním nedržela voda.

30 | Spárování zrcadla
Spáry kolem zrcadla vyplníme lepidlem, kterým jsme zrcadlo lepili, přebytek navlhčíme mýdlovou vodou a setřeme plastovou stěrkou navlhčenou mýdlovou vodou.

31 | Spáry
Spáry mezi stěnou a podlahou a kolem vany a umyvadla vyplníme silikonem.

32 | Dilatace
V místech dilatačních spár použijeme těsnicí provazec. Zatlačíme ho do spáry a tu pak zaplníme silikonem.

33 | Impregnace
Hotový obklad opatříme impregnačním nátěrem.

34 | Hotovo
Po zaschnutí nátěru je koupelna hotová a připravená k použití.

Info o materiálu:

» Hydroizolace je určena k povrchovému bezešvému utěsnění podkladů před lepením obkladů a dlažeb keramických, gresových (savých) i z kameniny na místech zatížených vlhkostí, jako jsou koupelny, kuchyně, toalety, sprchy a prádelny.
» Může být použita na cementové potěry, cementové a vápenno-cementové omítky, stejně jako pórobeton, anhydritové a sádrové podklady, podlahové vyrovnávací hmoty, sádrokartonové, sádrovláknité a cementovláknité desky a OSB desky.

Co budete potřebovat:

Hloubkový penetrační nátěr
CT 17 pro savé podklady
spotřeba od 0,1 do 0,5 l/m v závislosti na nasákavosti podkladubalení 2 / 5 / 10 l
CN 94 pro nesavé podklady
spotřeba od 0,03 do 0,12 kg/m2 v závislosti na nasákavosti podkladu
balení 1 / 5 l

Hydroizolace
CL 51
spotřeba (dvě vrstvy) cca 1,1 kg/m2
balení 2 / 5 / 25 l

Izolační pásy a manžety
CL 152
balení 10 a 50 m

Lepidlo
CM 12 CM 12 PLUS PREMIUM PRO
balení 25 kg
CM 17 Super flexible
balení 5 a 25 kg
One for all
kartuš 440g

Spárovací hmota
CE 40 Aquastatic
balení 2 a 5 kg

Silikon
CS 25 Sanitary
kartuš 280 ml

Impregnace
CT 10
spotřeba od 0,15 do 0,25 kg/m2 v závislosti na nasákavosti podkladu
balení 1 l

Nářadí
Váleček
Štětec
Ocelové hladítko
Nízkootáčkové elektrické míchadlo
Zubová stěrka
Houba
Plastová stěrka
Těsnicí provazec

Doporučujeme

Bílé lepidlo na mramor a skleněnou mozaiku
Přestože je bílé lepidlo určeno k lepení mramoru, žuly, pískovce, travertinu, slepence, světle zbarveného vápence a jiných hrubozrnných, barevně stálých kamenných obkladů, je vhodné pokaždé před nalepením dlaždic provést test, zda lepidlo skutečně nezpůsobuje žádné změny barvy dlažby.

 

TEXT: zpracováno z podkladů Ceresit
FOTO: Ceresit

Článek byl uveřejněn v časopisu Realizace staveb 3/2018.