Zelené střechy v Troji
Galerie(6)

Zelené střechy v Troji

Partneři sekce:
  • Prefa

Pryč jsou doby, kdy čeští turisté na svých cestách po západních zemích udiveně obdivovali zatravněné střechy svých zahraničních sousedů. Konstrukční řešení tzv. zelených střech sice pochází ze severní Evropy (Skandinávie, Island), nicméně s nástupem nových kvalitních materiálů a s vyšším důrazem na životní prostředí a ekologii se stavba zelených střech rozmáhá i v České republice. Velkému boomu pomáhají i pozitivní zkušenosti s tímto typem zastřešení.

Na co si dát pozor při stavbě zelené střechy

Plošné zatížení

zelena strechaMajitel budoucí zelené střechy by se měl rozhodnout, o jakou vegetaci se na živé střeše chystá starat a podle toho vybrat konstrukci. Extenzivní střešní zeleň se skládá ze střešních konstrukcí, které mají únosnost 60-300 kg/m2. Malá únosnost s sebou přináší výběr zeleně a rostlin rozšiřujících se do plochy (trvalky, suchomilné rostliny). Oproti tomu intenzivní střešní zeleň se využívá na konstrukcích o únosnosti až 1000 kg/m2. V tomto případě je tedy možné použít i keře a nízké stromy. K údajům o nasycení vodou a hmotnosti vegetace je však nutné ještě připočítat zatížení sněhem. Je tedy jasné, že každý kilogram navíc může hrát roli, a proto dávají stavitelé přednost co nejlehčím materiálům.

Z tohoto důvodu je například keramzit (jako tepelněizolační složka) čím dál tím častěji nahrazován tzv. pěnovým sklem. Například pěnové sklo REFAGLASS je až čtyřikrát lehčí než zmiňovaný keramzit. Navíc je vyrobeno z recyklovaného skla, a tudíž je jak levnější, tak i stoprocentně ekologické.

Hydroizolace

Vzhledem k tomu, že zelené střechy jsou ploché a dešťová voda neodtéká jako u klasických střech, je potřeba klást velký důraz na hydroizolaci. Tato vrstva musí být odolná i proti prorůstání kořínků. Špatně položená hydroizolace nebo nevhodná manipulace například s TV anténami může způsobit pronikání vody do stropního systému. Pokud se tak již stane, bude opět délka, doba a cena opravy záležet na použitých materiálech. Projektant Ing. Čestmír Böhm ze společnosti Zahradnictví Böhm, která se stavbou zelených střech dlouhodobě zabývá, proto doporučuje používat pěnové sklo REFAGLASS.

„Pěnové sklo REFAGLASS je nenasákavé, tudíž stačí jen poškozené místo opravit a materiál mohu znovu použít,“ říká a dodává: „V případě použití například polystyrenových desek je problém závažnější. Polystyren vodu nasákne a voda se dostane do všech desek. Je tedy velmi náročné nalézt konkrétní místo poškození. Navíc při opravě je třeba strhnout celou plochu střechy a mokrý polystyren se nedá již znovu použít.“

zelena strecha Skladba zelené střechy:
8-stropní konstrukce,
7-lehký
spádový beton,
6-hydroizolace,
5- geotextilie,
4-izolační materiál (pěnové sklo, keramzit, polystyren),
3-geotextilie,
2-hydroakumulační a filtrační vrstva+kamenná drť,
1- rostliny

Sklon zelené střechy

zelena strecha, penove skloSklon zelené střechy závisí na funkci, kterou majitel od živé střechy očekává. Všeobecně platí, že minimálním sklonem by měla být 2 %. Jde o to, aby se na střeše nedržela přebytečná voda. Tyto ploché střechy jsou spíše okrasné. Dají se použít také jako terasy. Zelené střechy se sklonem okolo 40 % jsou hojně využívané především ve Skandinávii, na Islandu a Faerských ostrovech a plní převážně funkci tepelněizolační. Při větších sklonech je nutné zajistit systém ochrany proti sesutí půdy. Použití pěnového skla REFAGLASS jakožto tepelněizolační složky je při jakémkoliv sklonu střechy jednodušší. Důvodem je skutečnost, že pěnové sklo se rozhrnuje až na hydroizolaci. Oproti tomu polystyrenové desky se musejí nejprve slepit lepidlem dohromady a až poté na ně opatrně položit hydroizolační desku.

Je pravděpodobné, že stavba zelených střech bude mít v budoucnosti „zelenou“. Nejvíce zkušeností se zelenými střechami má v moderním pojetí Německo, ze kterého se zelené střechy šíří do celého světa. Tato expanze v Německu byla způsobena i tamními zákony, které podporují jejich stavění, a to jak z hlediska poskytnutí finančních prostředků či nepřímých náhrad v některých městech, tak nefinanční podporou ve formě poradenství. Třeba se v České republice také dočkáme zákona, který upřesní paralelu mezi zastavěnou plochou budovy a zelenou střechou.

Více informací na www.refaglass.cz

RECIFA a. s.
Příbram III / 168
261 01 Příbram
tel.: +420 318 474 777
fax: +420 318 635 162

–>–>