Partneři sekce:
  • Stavmat
  • REHAU
  • Českomoravský beton

Vlastnosti drážkové krytiny

Vlastnosti drážkové krytiny

Rozmanité požadavky dnešního trhu dávají prostor pro neméně rozmanitou a širokou škálu materiálů pro zastřešení. V praxi se tak setkáváme s nejrůznějšími materiály – od recyklovaných plastů až po vrstvené fólie. Mezi stálé lídry oboru však patří klasické skládané krytiny a také plechové krytiny různého typu, u nichž jsou patrné technologické, materiálové a užitné rozdíly. Jednou z možností je tradiční drážková (falcovaná) krytina v provedení s prefabrikovanou povrchovou úpravou polyesterovým lakem.

Samotná myšlenka drážkové krytiny sahá historicky do dob, kdy se plechové krytiny začaly obecně využívat. Technologie je prověřena desítkami let s minimem zásadních změn. Spojení rovinných plechů na dvojitou stojatou drážku poskytuje nato­lik spolehlivé napojení sousedních plechů, že drážka nepředstavuje oslabení nebo rizikové místo krytiny. U nás je známá zejména dříve používaná varianta této krytiny zpracovaná z pozinkovaných tabulí s vystřídanými spárami a spojenými na dvojitou drážku.

V současnosti se dává přednost zpracování z nepřerušených plechových pasů spojených pouze vzájemně, bočně. Odpadá tak pracnost délkového napojení. Čistě pozinkované (údržbové) plechy jsou nyní nahrazeny předlakovanými variantami, které během své životnosti nevyžadují další údržbové zásahy a renovace. Speciální lakové vrstvy neomezují ani montážníky, kteří se zpočátku obávali možnosti poškození laku v průběhu montáže.

Důkazem pozitivních vlastností tohoto typu výrobků je skutečnost, že veškeré ohyby plechu se provádějí již s lakem, který takové namáhání bez problémů snáší. Velmi dobře se tyto krytiny uplatňují na střechách s nízkým sklonem, často v kombinaci s jinými druhy krytin, které se na nízké sklony nehodí.

Těsnost a únosnost

Veškeré kotvení krytiny k podkladu je skryto pod samotnou krytinou a plech není nijak narušen kotevními prvky – těsnost krytiny tak může být mimořádná. Příponky jsou zakomponovány do samotné drážky a kotví se před přiložením dalšího pásu, který je překrývá. Nezanedbatelnou výhodou je i nízká hmotnost takové krytiny – malé zatížení je výhodné z hlediska koncepce a dimenzí střechy. Tuto vlastnost ale jistě ocení také montážníci. Vhledem ke kladení plechu na prkenné bednění nebo záklop je povrch hotové krytiny značně únosný a případný pohyb osob po střeše nečiní potíže.

V zimním období je povrch dostatečně pevný a nehrozí poškození sněhem sjíždějícím z vyšších míst střešní konstrukce. U profilovaných plechových krytin, bodově podepřených, hrozí v takových případech nebezpečí deformace vln. Sjíždění sněhu je na drážkové krytině bezproblémové a plynulé – pokud je však třeba sníh na střeše zadržovat (z důvodů užívaných ploch bezprostředně pod hranou střechy), je nutné použít sněhové zachytávače. Navíc tvrdost lakových vrstev je vyšší, než je tvrdost ledu, takže povrch krytiny se ledem neodírá, jak je možné někdy pozorovat u krytin z pozinkovaného plechu natřených konvenčními barvami. Příznivé reakce na sněhové masy a možnost nízkých sklonů falcovanou krytinu předurčuje k použití na horách, návětrných místech apod.

Estetické kvality

Tvary dnešních budov se optimalizují tak, aby vnitřní prostory byly co nejpraktičtější a co nejvíce využitelné. Právě nízký sklon střechy pak může být cestou k dosažení příznivých vlastností podkrovních prostor. Současná architektura se orientuje na účelnost, prosté tvary, kompaktní vzhled a barevné ladění celé stavby – i zde může být drážková krytina vhodným materiálem, který vyhoví všem požadavkům na estetický ráz staveb. Tvar samotné střechy lze volit pro drážkovou krytinu téměř bez omezení. Pomocí rovinného plechu je možno oplechovat téměř jakýkoliv tvar při zachování bezpodmínečné těsnosti.

Specifika montáže

Montáž krytiny nevyžaduje žádné mimořádné dovednosti, vystačí si s klasickými základy klempířského řemesla. I v případě lakovaných plechů se technologie neliší od montáže klasické drážkové krytiny a montážník zvyklý na klasické materiály si s povrchově upraveným plechem bez problémů poradí. Standardem v dnešní době je využívání strojů a pomůcek pro kvalitní pokládku. Stroje výrazně urychlují montáž a při jejich použití se dosahuje mimořádné kvality zavíraných drážek.

 
Osazování průběžného úžlabí, do kterého se napojují pásy krytiny na dvojitou ležatou drážku. Krytinu Lindab Seamline je možno pokládat na prkenné bednění bez separační vrstvy. Jde o variantu s větranou mezivrstvou nad tepelnou izolací.
 
Koncepce větraného hřebene, zatím bez oplechování. To bude provedeno stejným plechem PLX, jako je krytina.
 Detail provedení okapního žlabu a ztuženého podkladového plechu

Štěpán Lášek
Foto: Lindab

Autor je produktový manažer Lindab Seamline, www.lindab.cz.

Článek byl uveřejněn v časopisu Realizace staveb.